Skip to main content
Skip table of contents

Putkistoisometrit 2021

 

  

Nämä uudistukset on esitelty Vertex G4:n pääversiossa 27.0.00 (Vertex 2021)

Isometripiirustus

Hitsausnumerotaulukko isometriin

Isometriin tarvitaan toisinaan numeroitu hitsaumaluettelo, johon voidaan syöttää lisätietoja hitsaussaumoista. Isogen-asetustiedostoa FINAL.WDF käyttämällä hitsaustaulukko on nyt mahdollista tulostaa muotoiltuna isometripiirustukseen. (PLANT-3659)


Parannettu manuaalinen isometristen mittojen lisäys

Mikäli valmiseen isometriin on tarvetta lisätä manuaalisesti apumittoja, voidaan mitta lisätä nyt valmiiksi isometriseen asentoon osoitetun viivan suuntaisesti. Mitan lisäyksen jälkeen käyttäjä voi muuttaa myös mittatekstin kulmaa. (PLANT-3650)

Rasterikuva putkilinjasta isometriin

Putkilinjan rasterikuva on mahdollista lisätä juuri ajettuun isometripiirustukseen. Kun isometri on syntynyt, voit käyttää toimintoa Rasteri lisätäksesi rasterikuvan putkilinjasta. Voit asettaa erikseen kuvan sijainnin ja skaalata kuvaa.

Kuvan laatuun voidaan vaikuttaa asettamalla järjestelmäasetuksista laittamalla päälle Ylläpitäjän näkymä ja kohdasta gui/thumbnails. (PLANT-3680)


Saaton syöttäminen linjatietoihin ilman pistekatkoviivaa isometrissä

Toisinaan putkilinjalle halutaan näkyviin tieto siitä, että putkilinjalle ei tule saattoa. Tämä halutaan merkiksi siitä, että linjan saatotarve on käsitelty. Nyt on mahdollista asettaa ei saattoa -tieto muodossa n/a ilman, että saatto esitettäisiin pistekatkoviivana isometrissä. (PLANT-3693)

Revisiointi isometrien generoinnissa 

Olemassa olevan isometripiirustuksen korvaamisen sijasta voit nyt kopioida vanhan piirustuksen omaksi revisiokseen. Tämä edellyttää, että käytät automaattista arkistointia isometripiirustuksille.(PLANT-3768)

Osittaisen saaton määrittäminen putkilinjalle

Olemme lisänneet mahdolisuuden esittää osittainen saatto isometrisessä piirustuksessa. Voit määrittää saaton aloitus- ja lopetuskohdan erityisillä isometrisymboleilla. Ohjelma lisää myös isometriin mitat saatolle. (PLANT-2357)

Isometrin viesti-tyyppisten erikoisssymbolien mitoitus

Nyt on mahdollista valita isometripiirustukseen mitoitus päälle myös putkilinjoille lisätyille viestisymboleille. Ohjelma kysyy erikoissymbolin lisäyksen yhteydessä halutaanko symboli mitoittaa isometrissä. (PLANT-2357)

Kannakkeiden, pulttien, mutterien ja aluslevyjen painot mukaan isometriin

Laippaliitoksen lisäosien painoa ei ole tullut aiemmissa versioissa isometriin mukaan. Versiossa 2021 ohjelma lisää nyt kannakkeiden ja laippojen kiinnitysosien painon aina lisäysvaiheessa mallin attribuuttitietoihin. Edelleen painot lasketaan mukaan myös isometrin kokonaispainoon. Huom! Kannakkeiden osalta painon laskenta isometriin on valittavissa asetuksissa.

Ohjelma laskee kannakkeiden painon geometrian avulla,. Kiinnittimien paino lasketaan lisäysvaiheessa ohjelmallisesti standardien SFS-EN ISO 4014, SFS-EN ISO 4032 ja SFS-EN ISO 7089 Grade A määrittämien mittojen mukaisesti. (PLANT-3817)

Mahdollisuus jättää pultit pois isometrin osaluettelosta

Voit nyt jättä haluttaessa pultit pois isometrin osaluettelosta. Tällä kuvassa näkyvällä, Isogenin asetuksista löytyvällä kytkimellä, ei ollut vaikutusta aikaisemmissa versioissa pulttien listalle tuloon. (PLANT-3833)

Isometrin kansilehti

Mitoitetun isometrin kansilehden luonti ilman isometriä

Kansilehden asetusten toiminnallisuutta on muutettu siten, että on mahdollista tulostaa erikseen mitoitettu kansilehti, vaikka kansilehteä ei ole valittu luotavaksi samaan aikaan isometrin kanssa. (PLANT-3743)

Suuntanuoli automaattisesti isometrin kansilehdelle

Voit nyt lisätä automaattisesti suuntanuolen isometrin kansilehdelle. Suuntanuolen sijainnin voit määrittää Isometrit-välilehden toiminnon Vakiodetaljit avulla valitsemalla valmiista vakiodetaljeista. (PLANT-3725)

Isometrin kansilehden mittatekstien koko säädetty luettavammaksi

Olemme parantaneet isometrin kansilehden mittojen luettavuutta. Mitat ja mitta-apuviivat ovat nyt sijoitettu ja säädetty siten, että esimerkiksi putkilinjan pituus ei vaikuta enää piirustuksen mittojen luettavuuteen. (PLANT-3732)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.