Skip to main content
Skip table of contents

Pistepilvet 2023

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (2023)

Pistepilvien käsittelyn uudistukset ja parannukset

Käyttöliittymä on saanut uuden ilmeen, kun sulautimme vanhoja toimintoja yhteen ja lisäsimme uusia toimintoja.

Yhtenäistimme toimintojen käyttöliittymien ulkoasun ja teimme niistä käyttäjäystävällisempiä.

Kahden täysin uuden toiminnon avulla voit hyödyntää pistepilvistä löytyviä "pintoja" monipuolisesti.

Voit nopeasti lisätä kokoonpanoihisi tasopintoja kuten seiniä, lattioita ja kattoja sekä sylinteripintoja kuten putki- ja kanavalinjoja sekä säiliöitä.

Nopeutimme pistepilvien tuomista G4Planttiin ja mahdollistimme entistä suurempien pistepilvien luvun ja tallentamisen ohjelmaan.

Tuo pistepilvi

Pistepilvien tuontia on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Käytössä on yksi toiminto Tuo pistepilvi, jolla voidaan suorittaa kaikki tuonnit. Kaikki konversiot kulkevat nyt saman, uudistetun Pistepilvien tuonti -dialogin kautta (kuva alla). Myös drag&dropilla ohjelmaan tuodut pistepilvet käyttävät samaa toimintoa. Toiminto on käytettävissä sekä mallin ollessa aktiivisena, että silloin, kun mallia ei ole aktiivisena. Silloin kun malli on aktiivisena, niin tuonnissa on oletuksena käytössä Lisää aktiiviseen malliin -asetus.

Tuotavaksi voidaan kerralla valita aina N kappaletta pistepilvitiedostoja. Kokoonpanoon lisätyt pistepilviosat näkyvät kokoonpanopuussa samoilla nimillä kuin alkuperäiset pistepilvitiedostot.

Osamalliin voidaan kuitenkin lisätä vain yksi pistepilvi kuten aiemminkin.

Luettaessa pistepilvi uuteen ikkunaan (ei käytetä asetusta Lisää aktiiviseen malliin) muokattavaksi avautuu alkuperäisen pistepilvitiedoston rinnalle samaan hakemistoon syntynyt samanniminen vxm-malli. Tämä voidaan myöhemmin lisätä kokoonpanoon niinikään samalla Tuo pistepilvi -toiminnolla.

Valittavien tiedostotyyppien (mm. e57, pts, las) rinnalle on siis lisätty myös vxm-tiedostot. Pistepilvien tuonti -dialogissa nähdään listalla kaikki tuotavaksi valitut tiedostot kokotietoineen. Muut dialogin valinnat ovat samat kuin aiemminkin. Pistepilvien erätuonti löytyy jatkossa vain valikosta Tiedosto/File > Tuo ja käyttää samaa, uusittua Pistepilvien tuonti -dialogia. (Vertex ID: PLANT-4369)

Harvenna

Pistepilvet-välilehdellä on nyt uusi Harvenna-toiminto, jolla voidaan harventaa malliin lisättyjen pistepilvien pisteiden määrää. Toiminto on käytettävissä sekä kokoonpanomallissa kerralla kaikille näkyville pistepilviosille että muokattaessa pistepilven sisältävää osamallia. Toiminto löytyy myös tilannekohtaisista valikoista, jolloin se voidaan kohdentaa suoraan valittuun pistepilveen.

Toiminnon dialogissa voidaan syöttää harvennusväli millimetreinä. Ohjelma vähentää pisteiden määrää siten, että kahta vierekkäistä pistettä ei löydy annettua harvennusväliä lähempää.

Oltaessa kokoonpanossa, dialogin listalla voidaan selata pistepilviosia ja valita päälle/pois ne pistepilviosat, joihin harvennuksen halutaan kohdistuvan. Listalla nähdään alkuperäinen pisteiden lukumäärä ja Käytä-napilla suoritettavan harvennuksen jälkeen uusi harvennettu pisteiden lukumäärä. (Vertex ID: PLANT-4347)

Näkyvyys

Pistepilvet-välilehdellä on nyt uusi Näkyvyys-toiminto, jolla voidaan keskitetysti hallita kaikkien kokoonpanossa olevien pistepilviosien näkyvyyttä (näkyvissä vai piilossa). Dialogin listalla voidaan selata pistepilviosia ja muuttaa näkyvyyttä yksitellen. Aina kursorin kohdalla oleva pistepilviosa merkkaantuu mallissa. Rivin valinta joko piilottaa tai palauttaa kyseisen pistepilviosan. Jo aiemmin käytössä olleet kaikille kokoonpanon pistepilviosille kohdistuvat toiminnot Piilota ja Palauta piilotetut ovat myös edelleen käytettävissä. (Vertex ID: PLANT-4373)

Väritä

Pistepilvet-välilehdeltä ja tilannekohtaisista valikoista löytyvän Väritä-toiminnon dialogi on uusittu. Värien muokkaus perustuu edelleen pistepilvien värien RGB-arvojen prosentuaaliseen muuttamiseen. Oltaessa kokoonpanossa dialogin listalla voidaan selata pistepilviosia ja valita päälle/pois ne pistepilviosat, joihin värien muuttamisen halutaan kohdistuvan. (Vertex ID: PLANT-4364)

Pisteen koko

Pistepilvet-välilehdeltä löytyvän Pisteen koko -toiminnon dialogi on uusittu. Pisteen koko perustuu edelleen suhteelliseen kokokertoimeen (positiivinen kokonaisluku). Oltaessa kokoonpanossa dialogin listalla voidaan selata pistepilviosia ja valita päälle/pois ne pistepilviosat, joihin pisteiden koon muuttamisen halutaan kohdistuvan. (Vertex ID: PLANT-4365)

Skaalaa

Pistepilvet-välilehdeltä ja tilannekohtaisista valikoista löytyvän Skaalaa-toiminnon dialogi on uusittu. Skaalaus perustuu edelleen skaalauskertoimeen (positiivinen reaaliluku), kuten esim. osamallien muunkin geometrian skaalaus. Oltaessa kokoonpanossa dialogin listalla voidaan selata pistepilviosia ja valita päälle/pois ne pistepilviosat, joihin skaalauksen halutaan kohdistuvan. (Vertex ID: PLANT-4361)

Näkymät

Pistepilvet-välilehdeltä ja tilannekohtaisista valikoista löytyvän Keilauspistenäkymät-toiminnon dialogi on uusittu. Oltaessa kokoonpanossa dialogin listalla voidaan selata näkyviä pistepilviosia ja valita se pistepilviosa, jonka keilauspistenäkymiä halutaan katsella.

Näkymät-valintalistalta valitaan keilauspistenäkymä, jonne katselupiste siirretään. Keilauspistenäkymät on esitetty listalla järjestyksessä sisältäen tiedot pisteiden määrästä. Mikäli pistepilvi koostuu ainoastaan yhdestä keilauksesta, niin tällöin käytettävissä on ainoastaan yksi katselupiste.

Haluttaessa katselussa voidaan siirtyä myös lentotilaan erillisellä Lennä-painikkeella. Lentotilasta takaisin dialogiin pääsee Esc-painikkeella.

Dialogissa on myös Näytä sinistä taustaa vasten -asetus, jolla mallin taustan väriä voidaan vaihtaa sinisävyiseksi päälle/pois. Tämä on käyttökelpoinen riippuen pistepilvien pisteiden väristä. Ohjelma muistaa tämän asetuksen istuntokohtaisesti.

Poistuttaessa pistepilvien keilauspistenäkymien selauksesta OK-napilla malli-ikkuna jää aktiiviseen tilaan (Huom! Myös perspektiiviprojektio jää päälle). Poistuttaessa Peruuta-napilla malli-ikkuna palautetaan tilaan, joka oli ennen toiminnon käynnistystä. (Vertex ID: PLANT-4378, PLANT-4407)

Lisää taso

Pistepilvet-välilehdellä on nyt uusi Lisää taso -toiminto, jolla voidaan luoda tasopintoja kokoonpanomallissa olevan pistepilven avulla. Tällaisia tasopintoja ovat mm. seinät, lattiat ja katot. Kokoonpanossa voi olla yksi tai useampi pistepilvi.

Tasopinnan lisääminen aloitetaan osoittamalla pistepilvestä tasoon kuuluva piste esim. seinästä tai lattiasta. Osoittamista helpottaa kursorin päässä näkyvä pisteiden joukko, joiden avulla ohjelma tunnistaa tason. Tunnistetusta tasosta luodaan automaattisesti luonnos, jota voidaan vapaasti muokata luonnostelun työkaluilla. Valmiista luonnoksesta voidaan tehdä esimerkiksi ohjauskäyrä, poikkileikkaus tai tilavuusmalli pursottamalla. Kokoonpanoon lisätään paikallinen osa, jonka nimi on Pistepilven taso.

Pistepilven osoittamisen aikana voidaan määrittää kuinka montaa hakupistettä ohjelma käyttää tason tunnistamiseen. Pisteiden lukumäärää voidaan joko lisätä tai vähentää tilanteen mukaan. Tavoitteena on että pistejoukossa on mahdollisimman suurilta osin pisteitä vain tunnistettavasta pinnasta.

Mikäli ohjelma ei pysty tunnistamaan valitun pisteen perusteella tasoa, ilmoitetaan tästä heti käyttäjälle. (Vertex ID: PLANT-4334)

Lisää sylinteri

Pistepilvet-välilehdellä on nyt uusi Lisää sylinteri -toiminto, jolla voidaan luoda sylinteripintoja kokoonpanomallissa olevan pistepilven avulla. Tällaisia sylinteripintoja ovat mm. putket, kanavat ja säiliöt. Kokoonpanossa voi olla yksi tai useampi pistepilvi. Putkilinjan reitittäminen pistepilven avulla onnistuu myös putkevedon aikana.

Sylinteripinnan lisääminen aloitetaan osoittamalla pistepilvestä sylinteriin kuuluva piste esim. putkilinjasta tai säiliöstä. Osoittamista helpottaa kursorin päässä näkyvä pisteiden joukko, joiden avulla ohjelma tunnistaa sylinterin. Tunnistetun sylinterin poikkileikkauksen jälkeen määritetään sen alku- ja loppupiste. Tämän jälkeen alkupisteeseen luodaan automaattisesti ympyrän luonnos. Osoitetun loppupisteen jälkeen ohjelma automaattisesti pursottaa sylinterin. Kokoonpanoon lisätään paikallinen osa, jonka nimi on Pistepilven sylinteri. Käyttäjä voi vapaasti muokata poikkileikkauksen ja pursotuksen mittoja jälkikäteen.

Pistepilven osoittamisen aikana voidaan määrittää kuinka montaa hakupistettä ohjelma käyttää sylinterin tunnistamiseen. Pisteiden lukumäärää voidaan joko lisätä tai vähentää tilanteen mukaan. Tavoitteena on että pistejoukossa on mahdollisimman suurilta osin pisteitä vain tunnistettavasta pinnasta.

Mikäli ohjelma ei pysty tunnistamaan valitun pisteen perusteella sylinteriä, ilmoitetaan tästä heti käyttäjälle. (Vertex ID: PLANT-4335)

Poista alueen sisäpuolelta/ulkopuolelta

Toimintojen Poista alueen sisäpuolelta ja ulkopuolelta rajaus-valinta kohdistuu aina kerralla kaikkiin kokoonpanossa oleviin pistepilviin. Mikäli poisto täytyy kohdistaa tiettyyn kokoonpanossa olevaan pistepilveen, niin se onnistuu kokoonpanopuun kautta tilannekohtaisen-valikon avulla. (Vertex ID: PLANT-4360)

Muutoksia suurten pistepilvien tallentamiseen .vxm-muotoon

Entistä suurempien pistepilvien tallennus vxm-muotoon onnistuu versiosta 29 alkaen. Datan tallennusta on pilkottu siten, että määrän raja 2GB "pötkössä" ei enää tule vastaan pisteiden koordinaatteja tallennettaessa. (Vertex ID: PLANT-4340)

Polaarikoordinaateilla tallennettujen E57-pistepilvitiedostojen tuonti

Pistepilvien tiedot voidaan tallentaa tiedostoon monella tavoin. Nyt E57-pistepilvitiedostojen tuonti toimii myös, mikäli koordinaattipisteet on kirjoitettu karteesikoordinaattien P(x,y,z) sijasta polaarikoordinaatteina (Napakoordinaatisto) P(φ,θ,r). Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.05. (Vertex ID: PLANT-4338)

Pistepilvien tuonnin suorituskyvyn parantaminen

Pistepilvien tuonnin muistinkäyttöä on optimoitu, mikä on parantanut pistepilven tuonnin suorituskykyä. Suomeksi sanottuna pistepilvet kääntyvät ohjelmaan nyt nopeammin kuin aiemmin. Nopeutus näkyy erityisesti E57-formaatissa olevien pistepilvien tuomisessa. Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.05. (Vertex ID: PLANT-4331)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.