Skip to main content
Skip table of contents

Putkistosuunnittelu ja kirjastot 2023

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 29.0.00 (2023)

Putkistosuunnittelun ja kirjastojen uudistukset ja parannukset

Olemme tehneet käyttöä helpottavia muutoksia laippaliitosten ja putkiluokkien kiinnitystarvikkeiden hallintaan, myös Flow-näkökulmasta.

Pistepilvien kehityksen myötä käytössäsi on uusi toiminto, jonka avulla voit reitittää suoria putkiosuuksia pistepilven avulla.

Vuotuiset putkiluokkien PSK-päivitykset ovat taas käytössäsi putkikomponenttikirjastossamme.

Putkistosuunnittelu

Vaarnaruuvien ja kierretankojen pituuden laskentaa parannettu

Kierretankojen ja vaarnaruuvien pituuden laskentaa on parannettu siten, että liitoksiin lisätään oikea määrä muttereita ja aluslaattoja automaattisesti. Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.02. (Vertex ID: PLANT-4295)

Valittu pulttityyppi jää nyt muistiin

Käyttäjän valitsema pulttityyppi ja siihen liittyvät valinnat jäävät nyt muistiin. Tämä helpottaa ja nopeuttaa ruuvien pituuden laskentaa, kun käytetään jotain muuta ruuvityyppiä kuin kuusioruuvi. Ominaisuus on parannettu myös versioon 28.0.02. (Vertex ID: PLANT-4296)

Putkiluokkien kiinnitystarvikkeiden tietokanta on sulautettu putkiluokkien tietokantaan

Putkiluokkien ja putkiluokkien kiinnitystarvikkeiden tiedot ovat aiemmin sijainneet kahdessa eri tietokannassa. Olemme sulauttaneet kiinnitystarvikkeiden tietokannan d_PIPECLASSMAT putkiluokkien tietokantaan d_PIPECLASS. Tietojen tarkastelu ja muokkaus tapahtuu jatkossa putkiluokan tietokannan kautta.

Ohjelma huolehtii tietokantarakenteen ja sisällön päivittämisestä automaattisesti, kun käynnistät jonkun seuraavista toiminnosta:

 • Putkiluokkatietokannan selaaminen (Järjestelmä-välilehti > Putkiluokat)
 • Putkiluokkatietokannan päivitys -toiminnon käynnistäminen (Järjestelmä-välilehti > Putkiluokat)
 • Automaattinen kiinnitystarvikkeiden lisääminen laippaliitokseen putkenvedon tai putkikomponenttien lisäämisen aikana.
 • Manuaalinen kiinnitystarvikkeiden lisääminen esim. laipan nimiketietojen kautta.

Tarkastimme ja päivitimme myös kiinnitystarvikkeiden materiaalit vastaamaan tuoreimpia PSK-putkiluokkastandardeja. Niille putkiluokille, joilla kiinnitystarvikkeiden materiaali vaihtelee vallitsevien olosuhteiden, kuten lämpötilan mukaan, lisäsimme kummankin materiaalivaihtoehdon saataville Ruuvien pituuden laskentaan. Yleisempi tilanne on oletus-materiaali. Voit vaihtaa materiaalin pudotusvalikon avulla kuten alla olevassa kuvassa. (Vertex ID: PLANT-4401)


Putkiluokkien kiinnitystarvikkeiden tietokanta on sulautettu putkiluokkien tietokantaan Flow-käyttäjien näkökulmasta

Näiden kahden tietokannan yhteen sulauttaminen mahdollistaa jatkossa putkiluokkien ylläpidon suoraan Flow'sta käsin. Putkiluokan kortille on Flow'hun lisätty kentät kiinnitystarvikkeille. Luokkien ylläpito onnistuu Flow'n selainkäyttöliittymän avulla. (Vertex ID: PLANT-4401)

Flow-pääkäyttäjät ottakaa yhteyttä tukipalveluun, niin ohjeistamme teitä tämän päivityksen käyttöönotossa.

Erilliset putkilinja- ja laitepositiotunnukset Flow'n nimikerakenteessa

Nyt sekä linjapositiot että varustepositiot menevät omiin kenttiinsä myös Flow'n nimikerakenteessa, kun putkistoja mallinnetaan nimikkeellisiin kokoonpanoihin. (Vertex ID: PLANT-4427)


Riippu- ja jousikannakkeiden sankojen ja liukukannattimien materiaali kannakkeelle syötetyn materiaalin mukaisesti

Lisättäessä riippu- ja jousikannakkeita, niihin kuuluvat sanka- ja liukukannatinosat saavat myös sen materiaalin, joka kannakkeelle on syötetty. (Vertex ID: PLANT-4380)

Putken reitittäminen pistepilven avulla

Toiminnoissa Lisää putkilinja ja Lisää kanavalinja on nyt vaihtoehtona lisätä suoria putken osuuksia pistepilvestä tunnistettavaa sylinteriä pitkin, mikäli optio Pistepilvet on käytössä. Tähän reititysvaihtoehtoon päästään ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevan valintaruudun kautta (punainen laatikko alla olevassa kuvassa). Voit lisätä putkia ja kanavia myös tilavuusmalleina uuden pistepilvitoiminnon avulla.

Sylinterin osoitus käyttäen hyväksi sopivaa valintapisteiden määrää tapahtuu kuten Pistepilvet-välilehden toiminnossa Lisää sylinteri. Sylinterin tunnistuksen jälkeen sylinterin akselilta osoitetaan alku- ja loppupiste, joiden väliin putki lisätään. Sopivaa putkinimikettä yritetään hakea tunnistetun sylinterin halkaisijan mukaan ainoastaan aktiivisena olevasta putkiluokasta / materiaalista. Jos vastaavuutta ei löydy, tai vaikka olisi löytynytkin, niin halkaisija voidaan edelleen vaihtaa juuri halutuksi alku- ja loppupisteen osoituksen aikana. (Vertex ID: PLANT-4452)

Istutusten sijainnin toleranssia isometriajossa on kasvatettu

Istutuksen pään ja liittyvän putkiosan keskiviivan välin toleranssi on 0.1mm versiossa 29 (2023). Aiemmin tämän toleranssin arvo oli 0.01 mm, mikä saattoi tietyissä tilanteissa estää isometri-piirustuksen tekemisen. (Vertex ID: PLANT-4424)Kirjastot

PSK-putkiluokkien päivitys helmikuussa 2022

PSK julkaisi seuraavista putkiluokista uuden revision helmikuussa 2022. Osaan näistä standardeista on tehty pieniä korjauksia kevään ja kesän 2022 aikana.

 • E10F1C, E16F1C, E25F1B ja E40F1B
 • E16C1K
 • E10H4A, E16H4A, E100H1B, E160H1B, E100H2B ja E160H2B

Varsinaisia mittamuutoksia tuli luokkiin E10H4A, E16H4A ja E16C1K.

Lisäksi luokasta E100C2B on korjattu kahden suppistuksen mittoja.

Putkiluokille E10H4A ja E16H4A määritettiin, että mittataulukoissa seinämänvahvuudet 3,2 ja 6,3 mm voidaan korvata seinämänvahvuuksilla 3 ja 6 mm.

Tarkemmat tiedot muutoksista löydät vastaavista standardeista. (Vertex ID: PLANT-4400)

Putkikomponenttikirjaston muutokset ja lisäykset uusimpien PSK-standardien mukaisesti

Putkikomponenttitietokantaa on muutettu vastaamaan uusimpia PSK-putkiluokan standardeja:

 • Joidenkin vanhojen komponenttien mitat muuttuivat (7 kpl).
 • Uusia komponentteja lisätty (15 kpl).
 • Vanhentuneet kohteet poistettu (15 kpl).
 • 3,2 > 3 ja 6,3 > 6 mahdollisuuden myötä perustettiin uusia komponentteja (171 kpl), joilla on seinämänvahvuuksina 3 mm ja/tai 6 mm. Hybridejä 3,2-6 ja 3-6,3 ei ole perustettu.

Supistavissa t-kappaleissa poikkeavia koodeja

Tyypillinen supistavan t-kappaleen koodista osa muodostuu seuraavasti: OD1 x OD2 x s1, jossa OD on ulkohalkaisija ja s on seinämänvahvuus.

Esimerkki: TeePressed-914x813x6-H3

Tämä muutos 3,2 > 3 ja 6,3 > 6 aiheutti sen, että osa t-kappaleista sai saman koodin yllä mainitulla mekanismilla. Duplikaattikoodit on kierretty siten, että näissä tapauksissa (216 kpl) koodin osa muodostuu seuraavasti: OD1 x OD2 x s1 x s2

Esimerkki: TeePressed-914x813x8x6-H3

Lisätty puuttuvia kauluslaippoja putkiluokkiin E25H1/2/3A ja E40H1/2/3A

Lisäsimme puuttuvia kauluslaippoja putkikomponenttikirjastoon. Lisäykset tehtiin myös versioon 28.0.02. (Vertex ID: PLANT-4201)

Lisätyt laipat PN25:

 • E25H1A: DN65-800
 • E25H2A: DN65-800
 • E25H3A: DN15-800

Lisätyt laipat PN40:

 • E40H1A: DN65-400
 • E40H2A: DN65-400
 • E40H3A: DN15-400

C-rakenteella olevien SFS- ja PSK-porttikannakkeiden h- ja b-mittojen määrittely kuten standardeissa

Päivitimme alla olevan listan sekundäärikannakemalleille mittavariantit vastaamaan standardien määritelmiä. (Vertex ID: PLANT-4385)

Porttikannakkeet (vanhat SFS-sekundäärit)

 • H1-1_SFS_5398
 • H1-2_SFS_5398
 • H1-3_SFS_5398
 • H2-1_SFS_5398
 • H2-2_SFS_5398
 • H2-3_SFS_5398

PSK 7391 - Rakenne C

 • PSK7391_C1
 • PSK7391_C2
 • PSK7391_C3

Uusia ominaisuuksia ja parannuksia versiosta 29.0.01 alkaen

Lisäsimme mahdollisuuden määrittää estopalat liukukannakkeille, joilla on 2-, 3- ja 4-puolinen ohjaus

Voit nyt lisätä estopalat liukukannekkeille, joilla on 2-, 3- ja 4-puolinen ohjaus. Muutos koskee alla olevassa kuvassa punaisen laatikon sisällä olevia liukukannakkeita. Lisäykset tehtiin myös versioon 29.0.06. (Vertex ID: PLANT-4537)

Lisäsimme putkikomponenttikirjastoon kuusi vapaamittaista putkikomponenttia

Tutustu näihin kuuteen uuteen putkikomponenttiin tarkemmin täällä. Lisäykset tulevat käyttöösi version 29.0.09 myötä. (Vertex ID: PLANT-4108)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.