Skip to main content
Skip table of contents

Kannakointi 2024

 

  

Esittelimme nämä uudistukset pääversiossa 30.0.0 (2024)

Kannakkeiden käsittelyn uudistukset ja parannukset

Modernisoimme primäärikannakkeiden kirjastomme mallintamalla kannakkeet ja uudistamalla toiminnallisuuksia.

Teimme kannakkeiden lisäämisestä suoraviivaisempaa ja helpotimme ominaisuuksien määrittelyä.

Päivitimme samalla kannakkeiden kirjastointitekniikan, jonka avulla voit nyt luoda oman kannakekirjastosi helposti.

Uudistettu primäärikannakekirjasto

Uudistimme ja modernisoimme täysin primäärikannakekirjastomme. Mallinsimme kannakekokoonpanot ja -osat PSK:n 73-ryhmän standardien mittoja noudattaen. Käytössäsi on nyt entistä laajempi primäärikannakekirjasto, sillä mallinsimme myös aiemmin puuttuneita kannakkeita kuten riippukannakkeiden yläkiinnityksen YK6 ja alakiinnityksen AK6 sekä näiden variaatiot. Uudistettu kannakekirjasto toimii Flow'n kanssa.

Otimme samalla käyttöön uuden kirjastointitekniikan, joka tukee sekä uudistettua kirjastoa että vanhaa parametriohjelmilla toteutettua kirjastoa. Varsinaiset kannakemallit sijaitsevat komponenttikirjastossa.

Käyttöliittymä

Primäärikannakkeiden lisääminen käynnistyy samasta Lisää primäärikannake -painikkeesta kuin aiemmin. Käyttäjän tulee ensimmäiseksi osoittaa putki, jolle kannakkeita lisätään. Tämän jälkeen valittavaksi tulee kyseiselle putkelle sopivat kannakkeet. Uuden kirjastointitekniikan myötä valittavissasi voi olla useampi kirjasto, joista lopullinen valinta tehdään. Oletuksena käytössäsi on kirjasto PSK, joka pohjautuu uusiin, mallinnettuihin kannakkeisiin. Voit myös aktivoida vanhan, parametriohjelmia käyttävän kirjaston PSK_OLD. Lisäsimme Järjestelmä-välilehdelle painikkeen Kirjastot, jonka avulla hallinnoit primäärikannakekirjastoja.

Toiminto Lisää primäärikannake on nyt valittavana myös Putkistot-välilehdeltä tai tilannekohtaisesta valikosta hiiren oikean painikkeen takaa, kun yksi putkiosa on valittuna. Mikäli yrität lisätä uudentyyppisen primäärikannakkeen kirjastoselaimesta, niin ohjelma käynnistää toiminnon Lisää primäärikannake valitun kannakemallin kera.

Primäärikannakkeen lisäämisen yhteydessä pääset tekemään kannakkeen rakenteeseen liittyvät määrittelyt uuden valintapaneelin avulla, joka löytyy Primäärikannakkeet-välilehdeltä. Valkoisella pohjavärillä merkatut kentät ovat sellaisia, joihin voit vaikuttaa. Tummalla pohjalla olevat tiedot tulevat joko putkilinjalta tai kannakkeiden tietokannasta. Valittavissa olevat kentät vaihtelevat kiinnitystavan mukaan kuten alla olevissa kuvissa havainnollistetaan.

Ominaisuudet-ryhmästä näet putken nimelliskoon (200) ja ulkohalkaisijan (219.1). Liukukannakkeella voit valita onko kyseessä liukukannake vai kiintopiste, mutta tyyppi on esivalittu (Matala). Liukukannakkeella valittavissasi on myös kynsiohjaimet (kevyt, raskas ja ohjain) ja estopalat (A, B ja C). Putken ulkohalkaisija ohjaa valittavien estopalojen lukumäärää. Riippu- ja tasokannakkeiden rakenne (YK1, AK1, A1) on nähtävissäsi. Riippukannakkeiden kuormitusluokka (Nro 3 - 8kN) on tapauskohtaisesti joko valittavissa tai esivalittu. Materiaali-kentässä näet esivalitun materiaalin (S235JR SSFS-EN 10025), jos se on tietokantaan määritetty.

Arvot-ryhmästä näet ja määrität liukukannakkeen sankojen asennuskulman (0) tai riippukannakkeen yläpään kiinnityksen kulman (45). Riippu- ja tasokannakkeen asennuspituus (2500 ja 1000) näkyy omassa kentässään ja sen arvoa voit muuttaa joko kirjoittamalla tai mallista osoittamalla. Riippukannakkeille, joiden yläkiinnitys on tyyppiä YK5, näytetään myös yläpään putken nimelliskoko ja halkaisija, jonka voi tarvittaessa vaihtaa mallista osoittamalla.

Komponentit-ryhmästä voit lisäyksen yhteydessä muuttaa kannakkeen mittoja mittataulukon avulla (Mitat), vaihtaa kannakkeen väriä (Väri) tai vaihtaa kannakkeen tyyppiä (Vaihda).

Positiot-ryhmästä näet putken linjaposition, johon kannake on liitetty. Pääset antamaan kannakkeelle position jo lisäysvaiheessa joko kirjoittamalla tai positiosarjasta generoimalla (+). Voit myös kopioida position toiselta kannakkeelta taikasauvan avulla.

Mallinnetut primäärikannakkeet kokoonpanopuussa

Mallinnetut primäärikannakkeet lisätään kokoonpanoihin paikallisina alikokoonpanoina. Kannakkekokoonpanojen aliosina ovat yksittäiset mallinnetut osat, joista kyseinen kannake koostuu. Kannakkeiden kokoonpanojen ja aliosien mallit löytyvät komponenttikirjastosta.

Liukukannakkeiden mallit (kuvassa PSK7306-A-PSK7320-100) koostuvat liukujaloista ja sangoista sekä tietyillä tyypeillä L-profiileista. Kynnet ja estopalat (kuvassa PSK7360-B ja PSK7362-A1) lisätään kokoonpanossa samalle tasolle kuin itse kannakekokoonpano.

Tasokannattimien mallit (kuvassa PSK7364-A1-100-750) koostuvat sangasta ja varresta (U-palkki, putkipalkki tai putki) sekä rakenteilla 1 ja 2 kiinnityslevystä.

Riippukannakkeiden mallit (kuvassa PSK7340-3-YK1-1000-AK1-100) ovat rakenteeltaan monimutkaisempia. Kokoonpanon sisältö ja sankojen lukumäärä määräytyy valitun ylä- ja alakiinnityksen perusteella.

Primäärikannakkeiden tunnukset ja kuvaukset mukailevat PSK-standardien määritelmiä. Kannakekokoonpanon "äitirivi" sisältää nimiketiedot. Nimiketietoihin kirjoitetaan myös muita teknisiä tietoja kuten esimerkiksi orrellisten riippukannakkeiden orren profiili ja pituus.

Riippu- ja tasokannakkeiden nimiketiedot päivittyvät, mikäli muutat niiden mittoja tai osia lisäyksen jälkeen.


Mallinnetut primäärikannakkeet osaluetteloissa

Primäärikannakkeiden esitystapa osaluetteloissa on uudistunut merkittävästi vanhaan verrattuna.

Mallissa nimiketiedot kirjoitetaan äitiriville ja aliosat toimivat vain geometriana kokoonpanossa.

Osaluetteloissa näkyy siis vain yksi rivi per kannake. Kynnet ja estopalat listataan yhä omina riveinään.

Mikäli tarvitset primääreistä tarkempia tietoja osaluetteloon, ota käyttöösi vanha kannakekirjasto ja käytä sen kannakkeita.

Hyödyllisiä toiminnallisuuksia

  • Ohjelma tallentaa käyttäjän tekemät valinnat kannakekohtaisesti, joten sinun ei tarvitse jokaisen kannakkeen kohdalla tehdä määrityksiä alusta alkaen. Talteen meneviä tietoja ovat mm. kiinnitys, kynsiohjaimet, estopalat, riippukannakkeiden kuormitusluokka ja materiaali.
  • Putkella olevan primäärikannakkeen voi kopioida tai leikata ja liittää samankokoiselle putkelle leikepöydän kautta. Voit antaa liitetylle kannakeposition ennen kuin paikoitat sen.
  • Voit muokata kannakekokoonpanon vapaita mittoja helposti Mittataulukon avulla joko lisäyksen yhteydessä tai jälkikäteen.

Oma kannakekirjasto

Käyttäjänä voit nyt tallentaa tekemiäsi kannakemalleja kirjastoon. Kannekamallin tulee olla putkiosa tai -kokoonpano ilman putkikahvoja. Kyseinen malli tulee tallentaa komponenttikirjastoon kansioon shared\components\Plant\Primaarikannakkeet, jolloin ohjelma ehdottaa tallennusta primäärikannakekirjastoon. Tämän jälkeen saat täytettäväksesi kannakkeen tietokantatiedot. Kun olet täyttänyt pakolliset tiedot (punaiset kentät), niin primäärikannakekirjastoosi (custom) tallentuu uusi, geneerinen kannakenimike.

Kannakemallille on myös muita vaatimuksia, joista tulemme kirjoittamaan tarkemmat ohjeet ja pitämään webinaarin talvella 2024!

G4Plant 2024 primäärikannakkeiden käyttöönotto voi vaatia sinulta toimia

Mikäli olet päivittänyt G4Plant-version 2023 suoraan versioksi 2024, toiminto Primäärikannakkeen lisäys ei tee mitään.

Suora pääversion päivitys ei lisää tarvittavaa tietoa käyttäjäasetuksiin.

Tee seuraavat toimenpiteet, jotta pääset lisäämään primäärikannakkeita versiolla 2024:

  • Avaa ohjelman asennuskansiossa user oleva tiedosto SETUP esim. Notepadiin.

    • Löydät kyseisen tiedoston helposti näin: Tiedosto-valikko > Tämä ohjelmaversio > Toiminnon kautta avautuvan ikkunan alarivin nappia User… painamalla avautuu resurssienhallinta suoraan tähän kansioon > Etsi tiedosto.

  • Lisää SETUP-tiedostoon alla oleva rivi ja tallenna tiedosto. Käynnistä ohjelma uudestaan.

dir(29)= VXG4 AUTOSEARCH complibs Komponenttikirjastot / Component Libraries

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.