Skip to main content
Skip table of contents

Vertex FEA käyttöohjeet

Tervetuloa Vertex FEA -käyttäjäksi! Näiltä sivuilta sivulta löydät ohjeistusta ja esimerkkejä Vertex FEA -käyttöön.

Vertex FEA on saatavissa Vertex G4-, G4Plant- ja BD -käyttäjille. Vertex BD:hen voit myös liittää AS/NZS 4600:2005 Cold-formed steel structures suunnittelunormin.

Vertex FEA koostuu seuraavista kolmesta tuoteoptiosta:G4G4 PlantBD
Osat ja kokoonpanot FEA - VXO-464xx
Palkki- ja sauvarakenne FEA - VXO-465xxx
Suunnittelunormit - VXO-466

x


Huom: Vertexin lujuuslaskentaoptioilla voidaan toteuttaa lineaarista FEA-laskentaa, mikä käytännössä tarkoittaa metalleista tehtyjä osia ja kokoonpanoja.

Vertex FEA – monipuolinen lujuusanalyysi osille, kokoonpanoille ja palkkirakenteille

Vertex FEA laskee osan, kokoonpanon ja palkkirakenteen lineaariset statiikan analyysit. Tuloksista voit tarkastella muun muassa jännityksiä, muodonmuutoksia ja tukireaktioita. FEA laskennan reunaehdot ja kuormitukset tallentuvat suoraan Vertex malliin, jonka muuttuessa tarvitsee vain päivittää laskenta ja tutkia tulokset. Laskenta on erittäin nopea ja verkotus on helposti käyttäjän muutettavissa. Tuloksista saat yhdellä napin painalluksella monipuoliset raportit.Tee lujuusanalyysit suoraan Vertex-ohjelmistossa

Vertex FEA on integroitu Vertex-ohjelmistojen ytimeen. Uusilla työkaluilla voit helposti muodostaa lujuuslaskentamallin geometrisesta suunnittelumallista ja laskea lineaariset statiikan analyysit. Tutkimustapausten avulla voit tuottaa yhdestä suunnittelumallista useita laskentamalleja, kopioida ja muokata niitä monipuolisesti vastaamaan analysoitavaa tilannetta ja verrata tuloksia parhaimman ratkaisuvaihtoehdon löytämiseksi.Osien tarkastelu

Voit asettaa yksittäisten osien pinnoille erilaisia tuentareunaehtoja ja kuormituksia. Ratkaistuasi mallin voit visuaalisesti tarkastella rakenteen siirtymätilaa sekä siihen kohdistuvia rasituksia.

Osan geometrian perusteella luotu elementtiverkko.

Maksimipääjännitys kuormitetussa tilassa.

Siirtymätilan visualisointi.Kokoonpanojen tarkastelu

Voit laskea kokoonpanon osat hitsattuina rakenteina tai määritellä osien välille kontaktin. Kontaktitehtävät ratkaistaan iteratiivisesti laskemalla lujuusanalyysi useampaan kertaan. Iteraatiokierrosten välissä tarkastellaan kontaktien pintapaineita ja tehdään niiden perusteella muutoksia reunaehtoihin seuraaville kierroksille.

Kokoonpanon osien geometrioiden perusteella luotu elementtiverkko.

Kontaktissa olevat lohko ja pultattu kansi pääsevät irtoamaan toisistaan, kun lohkon pinnassa olevassa reiässä paine kasvaa.

Voit tarkastella kontaktipintojen pintapaineita.Tarkenna laskentaa kriittisillä alueilla tihentämällä verkkoa

Osat ja kokoonpanot FEA sisältää suorituskykyisen verkottajan, joka jakaa automaattisesti monimuotoisetkin osat 4- tai 10 solmuisiin tetraedrielementteihin. Käyttäjänä voit lisäksi muokata verkkoa monipuolisesti mm. kappaleen reunoilla, sisällä ja rei’issä sekä tihentää verkkoa paikallisesti monipuolisilla työkaluilla laskentatarkkuuden parantamiseksi kriittisillä alueilla.

4-solmuisilla tetraedrielementeillä verkotettu geometria.

10-solmuisilla tetraedrielementeillä verkotettu geometria.

Reiän ympäristössä olevaa elementtiverkkoa on tihennetty paikallisesti.Profiilirakenteiden tarkastelu

Palkki- ja sauvarakenne FEA täydentää lujuusanalyysin kattamaan tehokkaasti myös profiilirakenteet. Voit luoda palkkielementeistä koostuvan laskentamallin helposti suoraan 3d-mallin geometrian pohjalta. Laskentamallin solmuille on mahdollista asettaa laaja kirjo erilaisia kuormituksia, mukaan lukien piste- ja viivakuorma, lämpökuorma sekä pakkosiirtymä. Laskennan tuloksista saat näkyviin tavallisimmat palkkien rasitussuureet, kuten siirtymät, taivutusmomentit, leikkausvoimat ja normaalijännitykset, visuaalisesti väritettynä 3d-mallin osien pintaan tai perinteisinä kuvaajina.

Profiilirakenteen laskentamallin solmuille voit asettaa esimerkiksi viivakuormia.

Von Mises -vertailujännitys väritettynä profiilirakenteen 3d-mallin osien pintaan sekä tukireaktiokomponentit.

Profiilirakenteiden rasitussuureet saadaan esitettyä myös perinteisinä kuvaajina.Putkistojen tarkastelu

Putkistoille voit syöttää ulkoisen kuormituksen, sisällön painon sekä lämpötilan muutoksen lämpövenymiä varten. Työkalun avulla voit analysoida nopeasti putkilinjan jännitykset, kannakointiratkaisujen toimivuuden, siirtymät ja tukireaktiot. Mikäli laskenta on ulkoistettu tai lopullinen laskenta halutaan tehdä muilla sovelluksilla, voit tarkistaa konstruktion etukäteen. Putkilinja on siten valmiimpi laskentaa varten ja tämä vähentää osaltaan tarvetta korjauksiin ja uudelleen laskentaan.
Tutustu Vertex FEA -lujuuslaskentaoptioihin esittelyvideoiden avulla.Tervetuloa Vertex FEA -käyttäjäksi! Näiltä sivuilta sivulta löydät ohjeistusta ja esimerkkejä Vertex FEA -käyttöön.

Vertex FEA on saatavissa Vertex G4-, G4 Plant- ja BD -käyttäjille. Vertex BD:hen voit myös liittää AS/NZS 4600:2005 Cold-formed steel structures suunnittelunormin.

Vertex FEA koostuu seuraavista kolmesta tuoteoptiosta:


G4G4 PlantBD
Osat ja kokoonpanot FEA - VXO-464xx
Palkki- ja sauvarakenne FEA - VXO-465xxx
Suunnittelunormit - VXO-466

x


Huom: Vertexin lujuuslaskentaoptioilla voidaan toteuttaa lineaarista FEA-laskentaa, mikä käytännössä tarkoittaa metalleista tehtyjä osia ja kokoonpanoja.

Vertex FEA – monipuolinen lujuusanalyysi osille, kokoonpanoille ja palkkirakenteille

Vertex FEA laskee osan, kokoonpanon ja palkkirakenteen lineaariset statiikan analyysit. Tuloksista voit tarkastella muun muassa jännityksiä, muodonmuutoksia ja tukireaktioita. FEA laskennan reunaehdot ja kuormitukset tallentuvat suoraan Vertex malliin, jonka muuttuessa tarvitsee vain päivittää laskenta ja tutkia tulokset. Laskenta on erittäin nopea ja verkotus on helposti käyttäjän muutettavissa. Tuloksista saat yhdellä napin painalluksella monipuoliset raportit.Tee lujuusanalyysit suoraan Vertex-ohjelmistossa

Vertex FEA on integroitu Vertex-ohjelmistojen ytimeen. Uusilla työkaluilla voit helposti muodostaa lujuuslaskentamallin geometrisesta suunnittelumallista ja laskea lineaariset statiikan analyysit. Tutkimustapausten avulla voit tuottaa yhdestä suunnittelumallista useita laskentamalleja, kopioida ja muokata niitä monipuolisesti vastaamaan analysoitavaa tilannetta ja verrata tuloksia parhaimman ratkaisuvaihtoehdon löytämiseksi.Osien tarkastelu

Voit asettaa yksittäisten osien pinnoille erilaisia tuentareunaehtoja ja kuormituksia. Ratkaistuasi mallin voit visuaalisesti tarkastella rakenteen siirtymätilaa sekä siihen kohdistuvia rasituksia.

Osan geometrian perusteella luotu elementtiverkko.

Maksimipääjännitys kuormitetussa tilassa.

Siirtymätilan visualisointi.Kokoonpanojen tarkastelu

Voit laskea kokoonpanon osat hitsattuina rakenteina tai määritellä osien välille kontaktin. Kontaktitehtävät ratkaistaan iteratiivisesti laskemalla lujuusanalyysi useampaan kertaan. Iteraatiokierrosten välissä tarkastellaan kontaktien pintapaineita ja tehdään niiden perusteella muutoksia reunaehtoihin seuraaville kierroksille.

Kokoonpanon osien geometrioiden perusteella luotu elementtiverkko.

Kontaktissa olevat lohko ja pultattu kansi pääsevät irtoamaan toisistaan, kun lohkon pinnassa olevassa reiässä paine kasvaa.

Voit tarkastella kontaktipintojen pintapaineita.Tarkenna laskentaa kriittisillä alueilla tihentämällä verkkoa

Osat ja kokoonpanot FEA sisältää suorituskykyisen verkottajan, joka jakaa automaattisesti monimuotoisetkin osat 4- tai 10 solmuisiin tetraedrielementteihin. Käyttäjänä voit lisäksi muokata verkkoa monipuolisesti mm. kappaleen reunoilla, sisällä ja rei’issä sekä tihentää verkkoa paikallisesti monipuolisilla työkaluilla laskentatarkkuuden parantamiseksi kriittisillä alueilla.

4-solmuisilla tetraedrielementeillä verkotettu geometria.

10-solmuisilla tetraedrielementeillä verkotettu geometria.

Reiän ympäristössä olevaa elementtiverkkoa on tihennetty paikallisesti.Profiilirakenteiden tarkastelu

Palkki- ja sauvarakenne FEA täydentää lujuusanalyysin kattamaan tehokkaasti myös profiilirakenteet. Voit luoda palkkielementeistä koostuvan laskentamallin helposti suoraan 3d-mallin geometrian pohjalta. Laskentamallin solmuille on mahdollista asettaa laaja kirjo erilaisia kuormituksia, mukaan lukien piste- ja viivakuorma, lämpökuorma sekä pakkosiirtymä. Laskennan tuloksista saat näkyviin tavallisimmat palkkien rasitussuureet, kuten siirtymät, taivutusmomentit, leikkausvoimat ja normaalijännitykset, visuaalisesti väritettynä 3d-mallin osien pintaan tai perinteisinä kuvaajina.

Profiilirakenteen laskentamallin solmuille voit asettaa esimerkiksi viivakuormia.

Von Mises -vertailujännitys väritettynä profiilirakenteen 3d-mallin osien pintaan sekä tukireaktiokomponentit.

Profiilirakenteiden rasitussuureet saadaan esitettyä myös perinteisinä kuvaajina.Putkistojen tarkastelu

Putkistoille voit syöttää ulkoisen kuormituksen, sisällön painon sekä lämpötilan muutoksen lämpövenymiä varten. Työkalun avulla voit analysoida nopeasti putkilinjan jännitykset, kannakointiratkaisujen toimivuuden, siirtymät ja tukireaktiot. Mikäli laskenta on ulkoistettu tai lopullinen laskenta halutaan tehdä muilla sovelluksilla, voit tarkistaa konstruktion etukäteen. Putkilinja on siten valmiimpi laskentaa varten ja tämä vähentää osaltaan tarvetta korjauksiin ja uudelleen laskentaan.
Tutustu Vertex FEA -lujuuslaskentaoptioihin esittelyvideoiden avulla.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.