Skip to main content
Skip table of contents

10. Osien räjäytys

Harjoitus 10: Räjäytystoiminnallisuus

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 28.0 (Vertex 2022) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Siirtämään osan ja alikoonnan räjäytysasemaan.
 • Animoimaan räjäytysasemiin siirrokset.
 • Yhdistämään erilliset räjäytyssiirrokset samaan aikaan tapahtuviksi.
 • Muokkaamaan räjäytyssiirrosten järjestystä.
 • Poistamaan räjäytyssiirrokset.
 • Määrittelemään piirustuksen projektio kuvaamaan räjäytysasemia.

Käytetyt toiminnot:

 • Malli: Räjäytä.
 • Uusi piirustus.
 • Projektion ominaisuudet.
 • Mallin piirrepuu: Puu > Puun tiedot.
Nouda pakattu malli

 • Lataa tästä Vertex-pakattu malli VX_AS10B.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  • Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS10-* heti löydy.

Pakattu malli pitää sisällään  -P* loppuiset osat ja  -A* loppuiset alikokoonpanomallit sekä kokoonpanon VX_AS_10B.
Lue malli ja tallenna se uudeksi malliksi

 • Avaa malli VX_AS_10B.
 • File > Tallenna uudeksi.
 • Anna mallille haluamasi nimi.

Räjäytä ensimmäinen jalas

Keinujalakset ovat kokoonpanoja, joten ne on valittava kokoonpanona

 • Toiminto: Räjäytä.
  • Ohjelma avaa dialogin Räjäytysaskelien määritys.

 • Osoita yhtä jalasta. Kuva 1).
 • Siirrä kohdistinta vähän oikealle yläviistoon, jotta minivalikko avautuu.
 • Napsauta
  painiketta, jotta kyseinen alikoonta tulee valituksi. Kuva 2).
 • Osoita kahvasta sitä nuolta jonka suunnassa siirrät tai kierrät osaa. Tässä vihreää nuolta. Kuva 3).
 • Raahaa sitä haluttuun suuntaan.
 • Osoita paikka. Kuva 4) tai syötä siirroksen pituus.
 • Kuittaa siirros valmiiksi. Kuva 5). jolloin valittu osa, osat tai alikokoonpano ja siirrokset tallennetaan taulukkoon.
  • Joko V-näppäimellä tai
  • hiiren keskinäppäimellä tai
  • tilannekohtaisella toiminnolla


Vihje

Voit tarvittaessa osoittaa mallista useita siirroksia ja vasta sitten kuitata siirrokset valmiiksi, jolloin jokainen tekemäsi siirros lisätään taulukkoon omana rivinään.

Jos et valinnut kokoonpanoa

Jos et huomannut valita kokoonpanoa, niin vain jalas siirtyi ja keinumista rajoittavat nappulat jäivät paikoilleen.

Jos unohdit valita Plus-merkillä kokoonpano

Jos unohdit valita Plus-merkillä kokoonpanon välittömästi osan osoituksen jälkeen, niin viisasta on painaa Esc-nappulaa ja valita osa uudelleen, sillä minivalikko ilmestyy näkyviin vain heti osoituksen jälkeen, kun siirrät kohdistinta pikkuisen yläoikealle.

Jos taas kerkesit siirtää osan paikoilleen ja lisätä siirroksen räjäytys-taulukkoon, niin yksinkertaisinta on poistaa rivi ja tehdä kokoonpanon siirros uudelleen.

 • Vie kohdistin rivin päälle.
 • Tilannekohtainen toiminto: Poista rivi.

Lisää osa räjäytysasemaan

On mahdollista lisätä osa tai alikoonta räjäytys-taulukon riville. Sitä varten sinun täytyy tuntea osan tai alikokoonpanon instanssin tunnus eli indeksi. Indeksin saat selville piirrepuusta toiminnolla: Puu > Puun tiedot. Poista valinta Oletus ja ota mukaan Indeksi.

 • Jokainen osa tai alikokoonpano saa juoksevan indeksinumeron kun se lisätään kokoonpanoon. Ensimmäisen osan indeksi on #100, toisen #101, kolmannen #102 jne.
 • Tällöin esim. kolmanneksi lisätyn alikokoonpanon toisen osan indeksi on #102/#101.


Kirjoita Osat-kenttään pilkulla erotettuna osan tai alikoonnan indeksi.

Räjäytä toinen jalas

 • Osoita toinen jalas.
 • Siirrä kohdistinta vähän oikealle yläviistoon, jotta minivalikko avautuu.
 • Napsauta +painiketta, jotta kyseinen alikoonta tulee valituksi.
 • Osoita kahvasta sitä nuolta jonka suunnassa siirrät tai kierrät osaa. Tässä vihreää nuolta.
 • Rahaa sitä haluttuun suuntaan ja
 • Osoita paikka.
 • Kuittaa siirros valmiiksi, jolloin siirros lisätään taulukkoon.


Jos et ole tyytyväinen siirroksen suuruuteen.

 • Napsauta taulukossa siirroksesta kertovaa riviä.
 • Napsauta kenttää, jonka arvoja haluat muuttaa.
 • Muuta siirroksesta tai kierrosta kertovia arvoja.
  • Huomaa etumerkit. Plus-merkki tarkoittaa siirrosta nuolen suuntaan ja miinus-merkki vastakkaiseen suuntaa.
  • Kierto hyväksyy vain positiiviset arvot.
  • Räjäytysasemointi lasketaan uudelleen esim. kun käytät kohdistinta grafiikka-ikkunan päällä tai napsautat taulukossa jotain toista kenttää.
 • Kentät X, Y ja Z sisältävät siirrokset osan oman X- (punaisen), Y- (vihreän) tai Z-akselin (sininen) akselin suunnissa.
 • Kenttä A (Alfa-kulma) sisältää kierron X-akselin eli punaisen akselin ympäri. (käännös "oikean käden säännön" mukaan).
 • Kenttä B (Beta-kulma) sisältää kierron Y-akselin eli vihreän akselin ympäri.
 • Kenttä G (Gamma-kulma) sisältää kierron Z-akselin eli sinisen akselin ympäri.
Testaa räjäytysasemien siirroksia

 • Napsauta Taakse-painiketta.
  • Molemmat jalakset liukuvat vuorollaan paikoilleen.
 • Napsauta Toista-painiketta.
  • Molemmat jalakset liukuvat vuorollaan räjäytysasemiin.
 • Napsauta Taakse yksi-painiketta.
  • Vain toinen jalas liukuu paikoilleen.
Yhdistä liikkeet

 • Liu'uta lisää sarakkeita näkyviin Räjäytysaskelien määritys-dialogissa. Kuva 1).
 • Yhdellä kirjaimella näkyvien sarakkeiden nimen saat esiin, jos raahaan saraketta leveämmäksi. Kuva 2).
  • Näet että Y.. sarakkeen nimi on Yhdistä animaatio.
 • Napsauta jälkimmäisen rivin Yhdistä... kenttää, jolloin kenttä merkitään X:llä. Kuva 3).
 • Napsauta vuorotellen Taakse ja Toista-painikkeita
  • Näet, että jalakset liukuvat yhtä aikaa.
  • Jätä jalakset räjäytettyyn asentoon, ennen kuin etenet antamaan uutta räjäytystä.


Räjäytysliikkeen sijoittuminen

Uusi räjäytysliike tulee sen edellisen toistetun liikkeen perään.

 • Jos haluat uuden liikkeen ensimmäiseksi liikkeeksi, niin aja räjäytysaskeleet ensin Taakse.
Siirrä molemmat välituet (kokoonpanoina) "alas" päin

Huomaa, että välituet ovat levyn ja kahden pyörötapin kokoonpanoja.

 • Osoita (takimmainen) välituki.
 • Valitse minivalikosta Plus painike, jotta myös pyörötapit tulevat valittua.
 • Valitse sininen akseli.
 • Raahaa koontaa alaspäin.
 • Syötä liukuma 140.
 • Osoita (etummainen) välituki.
 • Valitse minivalikosta Plus painike, jotta myös pyörötapit tulevat valittua.
 • Valitse sininen akseli.
 • Raahaa koontaa alaspäin.
 • Syötä liukuma 140.
 • Tallenna siirtymät Valmis-kuittauksella.
  • Näet, että molemmat siirrokset lisätään taulukkoon omille riveilleen.


Siirrosten tallennus mallin koordinaatistossa

Huomaa, että vaikka siirsit välitukia sinisen akselin suunnissa 140mm, niin räjäytystaulukkoon siirrokset kirjataan mallin koordinaatiston suunnassa.
Siirrä takajalkoja sivuille päin

 • Osoita (oikea) jalka.
 • Valitse sininen akseli.
 • Raahaa jalkaa ulospäin.
 • Syötä liukuma 160.
 • Osoita (vasen) jalka.
 • Valitse sininen akseli.
 • Raahaa jalkaa ulospäin.
 • Syötä liukuma 160.
 • Tallenna siirtymät Valmis-kuittauksella.
Siirrä häntää taakse päin

 • Osoita häntä
 • Valitse sininen akseli.
 • Raahaa häntää ulospäin.
 • Syötä liukuma 300.
 • Tallenna siirtymä Valmis-kuittauksella.
Siirrä selkää (satulaa) taaksepäin

Huomaa, että selkä on kahden osan ja neljän ruuvin kokoonpano

 • Osoita selkä.
 • Valitse minivalikosta Plus painike (jotta alikoonta tulee valituksi
 • Valitse punainen akseli.
 • Raahaa selkää taakse päin.
 • Syötä liukuma 150.
 • Tallenna siirtymä Valmis-kuittauksella.


Siirrä pyörötangot sivulle

 • Valitse molemmat pyörötangot (Jälkimmäinen Ctrl-nappula pohjassa).
 • Valitse vihreä akseli.
 • Raahaa tankoja oikealle.
 • Syötä liukuma 350.
 • Tallenna siirtymä Valmis-kuittauksella.

Tallenna räjäytysasemat

 • Napsauta OK-painiketta Räjäytysaskelien määritys-dialogissa.
 • Tallenna malli.

Toista räjäytys

 • Toiminto: Räjäytä.
  • Ohjelma siirtää osat aiemmin määriteltyihin räjäytysasemiin.
  • Ohjelma avaa dialogin Räjäytysaskelien määritys.
 • Voit tarvittaessa muuttaa räjäytysten suuruutta
Säädä räjäytysanimaation askelten lukumäärää

Kohdan Animaation oletusasetukset alla olevat kolme arvoa vaikuttavat kaikkiin animaation vaiheisiin, ellei niillä ole yksilöllisiä arvoja.

 • Muuta animaation osa-askeleiden lukumäärää.
  • Oletusarvo on 10.
 • Vaihda askelten lukumääräksi 30.
 • Testaa liikettä Toista ja Taakse-painikkeilla.
  • Näet, että liike tapahtuu pienemmin hyppäyksin, eli liike on juohevampaa.
Pysäytä liike animaation aikana

Kun animaation liikesarja on kesken, kaikkien Toista ja Taakse-painikkeiden tilalle ilmestyy Pysäytä-painike.

 • Paina jotain Pysäytä-painiketta, jotta liike pysähtyy.

Animaatio jatkuu, kun painat jotain Toista ja Taakse-painiketta.
Säädä animaation liikenopeutta ja/tai askeleen kestoa

 • Voit säätää liikenopeutta joko syöttämällä liikkeen nopeuden (mm/s) tai antamalla askeleelle keston (ms).
Säädä yksittäisen askeleen kestoaikaa tai askeleiden määrää

 • Napsauta riviä, jonka asetuksia haluat säätää.
 • Syötä liikkeen kestoaika (millisekunteina) ja askelten määrä, jos se poikkeaa yleisestä askelten määrästä (Animaation osa-askeleet-asetuksesta).
Piilota tai palauta osan näkyvyys liikkeen lopuksi

 • Napsauta riviä, jonka osan tai alikoonnan haluat piilottaa tai palauttaa.
 • Syötä piilotukseen kuluva aika sarakkeeseen Piilota.
 • Syötä näkyviin palautukseen kuluva aika sarakkeeseen Näytä.

Oheisessa kuvassa on valittu keinuhevosen pää (kokoonpanon #104 ensimmäinen osa #100), jota on siirretty 1 mm (ilman liikettä piilotusta tai näkyviin palautusta ei tehdä). Liikkeen kesto on 200 ms ja piilotus ja palautusaika 190 ms.

 • Pää on valittu piilotettavaksi vaiheessa 9.
 • Vaiheen 10 jälkeen on listalle lisätty rivi tilannekohtaisella toiminnolla Lisää rivi loppuun.
 • Tänne on kopioitu tuon pään osoite (#104/#100) ja riville on määritelty pää palautus.


Piilotus ja palautus

Kentissä Näytä ja Piilota annetaan näkyvyyden muutos millisekunteina.

 • Piilotus ilman liikettä ei ole mahdollista.
 • Huomaa, että näkyvyyden muutosajan pitää olla yhtä pitkä tai nopeampi, kuin askeleen kesto, jotta muutos ehtii tapahtua kokonaan.
Muuta animaation suoritysjärjestystä

 • Napsauta riviä, jonka suoritusjärjestystä haluat muuttaa.
 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta joko Siirrä ylös tai Siirrä alas.
Määritä räjäytysasemat absoluuttisin koordinaatein

Oletuksena ohjelma tallentaa siirtymät, mutta jos sarake Absoluuttinen valitaan, niin ohjelma tulkitsee siirtymät ja kiertymät kokoonpanon absoluuttisen koordinaatiston mukaan.


Sarakkeeseen Teksti lisätty teksti näkyy Vertexin viestirivillä (vasemmalla alhaalla).
Räjäytysasemat ilmiasukohtaisena. Kasausohjeen tekeminen

Jos haluat tehdä samaan malliin useita erilaisia räjäytysasemointeja, esim. esittää vaiheistetut räjäytyskuvat (kasausohjeet), onnistuu se tekemällä malliin tarvittavan määrän ilmiasuja ja kertomalla Räjäytysasemien määritys-taulukon Ilmiasut-sarakkeessa sen tai pilkulla erotettuna niiden ilmiasujen numerot, joissa ko. räjäytysasema vaikuttaa.

 • Tyhjä sarake tarkoittaa sitä, että räjäytys vaikuttaa kaikissa ilmiasuissa.

Ilmiasukohtainen räjäytys

 • Aktivoi ensin ilmiasu.
 • Suorita sen jälkeen toiminto Räjäytä.


Samaan piirustukseen voit lisätä mallin erilaisissa ilmiasuissa ja määrittää kunkin projektion kuvaamaan räjäytyskuvaa, jolloin saat vaiheistetun kasausohjeet.
Alikokoonpanona räjähtävä

 • Jotta alikokoonpano räjähtää, pitää pääkoonnassa antaa sille ominaisuus Alikokoonpanona räjähtävä.
 • Tämän jälkeen alikoonta räjähtää myös pääkoonnassa.

Huomaa: Esimerkkimallissa satulan kokoonpanolle (VX_AS10-A5) ei ole määritelty räjäytysasemia.

 • Jos haluat kokeilla asiaa, niin määritä ensin alikoonnan räjäytysasemat, tallenna malli ja päivitä se pääkoontaan.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet harjoituksesta: Osamallinnus-kurssin 2-harjoituksesta Mallin piirustus.
 • Valitse mukaan isometrinen projektio.
Määritä isometrinen projektio räjäytyskuvaksi

 • Valitse projektio kaksoisnapsauttamalla sitä tai
  • Valitse projektio ja tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Valitse asetus: Räjäytyskuva.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
Lataa tästä malli (VX_AS10.vxz), jossa on mukana myös liitoshelat, jotka esimerkkimallista puuttuvat.

 • Mallissa on määritelty räjäytysasemat, mutta ne on tehty erilailla kuin tässä harjoituksessa on kerrottu

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.