Skip to main content
Skip table of contents

Kokoonpanojen mallinnuskurssi

Yleistä

Tämän sivuston avulla opit mallintamaan Vertex G4Plant -ohjelmistolla kokoonpanoja.

  • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoitukset on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman työkaluihin, joita voit sitten itse soveltaa omien kokoonpanojen suunnitteluun.
  • On syytä käydä läpi kaikki harjoitukset, sillä jokaisen harjoituksen yhteydessä on tuotu esiin uusia piirteitä kokoonpanojen käsittelystä.

Taustatiedot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.