Skip to main content
Skip table of contents

2. Destaco-kiinnitin

Harjoitus 2: Destaco-kiinnitin

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tuomaan toisaalla mallinnettuja malleja yhden projekti-zipin avulla.
 • Lisäämään osia (malleja ja kirjastokomponentteja) kokoonpanoon.
 • Paikoittamaan osia ehtojen avulla.
 • Mittaamaan mallissa etäisyyksiä ja lieriöpintojen halkaisijoita.
 • Paikoittamaan komponentteja mallissa jo olevien geometrioiden avulla.
 • Tekemään mallista piirustusta ja osaluetteloa varten tarkan- ja kokoonpanoihin tarkoitetun kevyen ilmiasun.
 • Hallitsemaan osien piilotusta ilmiasuissa.

Käytetyt toiminnot:

 • Lisää > Malli, Lisää > Komponentti.
 • Ehdot > Samankeskisyys, Yhtenevyys, Yhdensuuntaisuus.
 • Etäisyys, Etäisyys > Säde/Halkaisija
 • Ilmiasut > Lisää ilmiasu, Ilmiasu > Ominaisuudet.
 • Piilotus > Piilotus ilmiasussa.
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS2_PARTS.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  • Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS2-P* heti löydy.


Vaihtoehtoinen tapa tuoda malli- tai projekti-zippejä

Malli- ja projektizipit tunnistaa tiedostopäätteestä vxz. Tällainen *.vxz voi sisältää yksittäisen osamallin ja sen piirustuksen, tai kokoonpanomallin ja sen piirustuksen tai vaikkapa kokoonpanon kaikki mallit ja niiden piirustukset tai vaihtoehtoisesti kokonaisen projektin malleineen ja piirustuksineen.

Tuo niitä edellä mainitun tavan (raahaus suoraan selaimesta Vertex-työpöydälle) lisäksi:

 • File > Avaa tiedosto.
 • Arkisto-välilehti > Projektit-ryhmä > Tuo.
 • Voit myös raahata hakemistosta useita malli- tai projekti-zippejä Vertex-työpöydälle.


Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Lisää pohjaosa

 • Lisää osa VX_AS2-P1 kokoonpanon origoon.
  • Esim. tilannekohtainen toiminto: Lisää > Malli (projekti VX_COURCE_ASSY).
  • tai B-selain, josta valitse em. malli ja raahaa sitä pieni matka.
  • OK tai
   .


Useiden erilaisten osien peräkkäinen lisäys

Tilannekohtaista toimintoa Lisää > Malli (tai Lisää > Komponentti) kannattaa käyttää, jos lisäät peräkkäin useita erilaisia malleja kokoonpanoon, sillä osan sijoituksen jälkeen OK-valinta tai V-näppäin palaa (lisäys-) selaimeen, josta voit kaksoisnapsauttamalla valita seuraan lisättävän mallin ilman keskeytystä.

B-selaimen avulla lisätyn osan jälkeen OK-valinta tai V-näppäin keskeyttää lisäyksen.

 • Jos olet lukinnut (pinnannut) B-selaimen auki
  esim. viereiselle ruudulle, niin voit OK-valinnan tai V-näppäimen jälkeen nopeasti raahata seuraavan osa kokoonpanoon.
Lisää malliin molemmat vivun puolikkaat

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Malli.
 • Kaksoisnapsauta osaa VX_AS2-P2.
 • Valitse ensin ilmiasu: 0: Vasen.
 • Osoita paikka (ilmasta).
 • OK tai
  keskeyttää osan lisäyksen ja palaa (lisäys-) selaimeen.


 • Kaksoisnapsauta osaa VX_AS2-P2
 • Valitse ensin ilmiasu: 1: Oikea.
 • Osoita paikka (ilmasta).
 • keskeyttää lisäyksen.
Asemoi vivun puolikkaat keskenään

 • Lisää rei'ille samankeskisyysehto.
  • Pinnan valintaa helpotat, jos laitat apuvalikkoon Haku pintaan.
 • Lisää viivoille yhdensuuntaisuusehto.
  • Viivan valintaa helpotat, jos laitat apuvalikkoon Haku viivaan.
  • Yhdensuuntaisuusehdon voit laittaa myös kahdelle pinnalle (mutta ehtojen ratkaisijan kannalta on yksinkertaisempaa, jos laitat viivat yhdensuuntaisiksi).


Kokeile nyt raahata vipuja

 • Vivut kääntyvät samaan tahtiin, mutta niiden välinen etäisyys liukuu.
Asemoi vivun puolikkaat runkoon

 • Valitse toinen vivun puolikkaista (VX_AS2-P2).
 • Valitse samankeskisyysehto.
 • Osoita sylinteripinta valitusta osasta.
 • Valitse runko-osa (VX_AS2-P1)
 • Valitse sylinteripinta runko-osasta.
 • OK tai
  .


Jos vivut peittävät seuraavassa vaihessa tarvittavia pintoja, voit raahata vipuja ennen seuraavien ehtojen antoa.Lisää yhtenevyysehdot rungon ja vipujen välille.

 • Yhtenevyysehto.
 • Osoita vivun (tai rungon) pinta.
 • Osoita rungon (tai vivun) pinta.
  • Toista molemmille vipun puolikkaille.
Lisää kaksi vedinlenkkiä ja paikoita ne.

 • Lisää vedinlenkki (VX_AS2-P3) kaksi kertaa.
 • Lisää vedinlenkkien välille samankeskisyys- ja yhdensuuntaisuusehto, kuvassa A) ja B).


 • Lisää vivun ja vedinlenkin välille samankeskisyysehto, kuvassa C).


 • Lisää vedinlenkkien sisäpintojen ja vipujen ulkopintojen välille yhtenevyysehto, kuvassa D) ja E).


 • Kokeile raahata vipua, kuvassa F).

Lisää luistitanko ja paikoita se

 • Lisää luistitanko (VX_AS2-P4).
 • Lisää luistintangon ja vedinlenkin välille samankeskisyysehto.
 • Lisää luistintangon ja rungon välille samankeskisyysehto.


 • Kokeile raahata vipua.


Jos haluat nähdä todellisen liikeradan, niin laita dynaaminen törmäystarkastelu päälle:

 • Kokoonpanovälilehti > Törmäystarkastelu-ryhmän toiminto: Dynaaminen.
 • Ja raahaa vipua sen jälkeen.
  • Saattaa olla, että vipu jämähtää johonkin törmäystä ilmaisemaan asentoon, eikä raahaus onnistu, ennen kuin otat törmäystarkastelun pois.

Lisää ja paikoita vivun kahva

 • Lisää kahva (VX_AS2-P5).
 • Lisää kahvan ja vivun pintojen väliin kaksi yhtenevyysehtoa, kuvassa A) ja B).
 • Lisää kahvan pohjapinnan ja vivun pisteen väliin yhtenevyysehto, kuvassa C).


Hakua ohjaavat aputoiminnot

Kolme vasemmanpuoleista hakua ohjaavaa aputoimintoa sulkevat muut elementit pois, eli kohdistin löytää vain pintoja, viivoja tai pisteitä.

Oikeanpuoleisin Haku kaikkeen geometriaan löytää kaikki elementtityypit.

 • Jos kohdistimen hakualueella on piste ja muita elementtejä, valitaan piste.
 • Jos kohdistimen hakualueella on viiva ja pinta, valitaan viiva.
 • Jos kohdistimen hakualueella on vain pinta, niin se valitaan.

Jos haluat käyttää vain apuvalintaa Haku kaikkeen geometriaan on mallia syytä zoomata tarpeen mukaan, jotta kohdistimen alle osuu vain haluttu elementtityyppi.
Mittaa reikien halkaisija, jotta osaat lisätä oikean kokoiset komponentit

 • Valintanauhan toiminto: Etäisyys > Säde/Halkaisija.
 • Valitse: Halkaisija.
 • Osoita sylinteripintoja tai ympyrä/kaari-viivoja.
  • Ohjelma listaa sylinterit ja ympyrät Tarkista säde/halkaisija-dialogiin ja piirtää mitan myös malliin.
 • Dialogin kentän Tekstin koko (%) avulla voit kasvattaa tai pienentää mallissa näkyviä mittoja. Kääntele mallia tarpeen mukaan, jotta mitat tulevat paremmin näkyviin.
 • Mitat häviävät mallista, kun poistut dialogista.


Vihjeteksti kertoo myös mittoja

Kun käynnissä on jokin Etäisyys-valikon mittaustoiminto, niin pinnan tai viivan päälle pysäytetty kohdistin raportoi tippi-tekstissä elementin tyypin ja kaaren tai sylinterin säteen.
Lisää neljä aluslevyä komponenttikirjastosta vedinlenkkeihin

 • Esim. tilannekohtainen toiminto Lisää > komponentti (tai B-selain tai valintanauhan Lisää-toiminto).
 • Valitse kirjastosta (Kirjastot > Komponentit > Vakiot >) Kiinnittimet > Aluslaatat > DIN_1441
 • Valitse dialogista Komponentin mitat Halkaisija: 8 ja paina OK.
 • Ohita nimikkeen valinta dialogissa Mittataulukko painikkeella OK.
 • Lisää se neljään kohtaan, huomioi ennen paikan osoitusta, että kohdistin raportoi osuvansa oikeaan pisteeseen, jolloin myös  komponentin suunta asemoituu oikein.
 • OK tai
  .
Lisää kaksi aluslevyä komponenttikirjastosta vipuihin

 • Valitse komponentti Aluslaatat > DIN_7603-A
 • Valitse halkaisija: 10
 • Sijoita kaksi komponenttia.
Mittaa etäisyydet lisättävien ruuvien pituutta varten.

 • Valintanauhan toiminto: Etäisyys.
 • Osoita aluslaattojen ulkopintojen pisteet.
Lisää ruuvit

 • Esim. tilannekohtainen toiminto Lisää > komponentti (tai B-selain tai valintanauhan Lisää-toiminto).
 • Valitse kirjastosta (Kirjastot > Komponentit > Vakiot >) Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN_6912
 • Valitse Halkaisija: 10 ja Pituus: 25. OK.
 • Jos käytössä on aidot oman yrityksenne nimikkeet, jotka olisivat kytketty komponenttien mittataulukkotietoihin, voisit valita (varasto-) nimikkeen.
 • Osoita paikka.
 • OK tai
  .
Lisää sama ruuvi, mutta eri koossa kahdesti

 • Valitse kirjastosta (Kirjastot > Komponentit > Vakiot >) Kiinnittimet > Ruuvit > Vakiokierre > DIN_6912
 • Valitse Halkaisija: 8 ja Pituus: 30. OK.
 • Valitse tarvittaessa (varasto-) nimike.
 • Osoita paikat.
Lisää mutterit

 • Esim. tilannekohtainen toiminto Lisää > komponentti (tai B-selain tai valintanauhan Lisää-toiminto).
 • Valitse kirjastosta (Kirjastot > Komponentit > Vakiot >) Kiinnittimet > Mutterit > Vakiokierre > DIN_EN_24035-B
 • Lisää kertaalleen koko 10 ja kaksi kertaa koko 8.
Tee malliin uusi ilmiasu ja nimeä ilmiasut uudelleen.

 • Valitse piirrepuusta Ilmiasut.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
 • Vaihda nimeksi: Kevyt.
 • Valitse ensimmäinen ilmiasu 0: Perus ja tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Vaihda nimeksi: Tarkka.
Piilota kevyestä ilmiasusta ruuvit ja aluslevyt

 • Valitse piirrepuusta kaikki komponentit
  • Osoita listan ensimmäinen komponentti.
  • Paina
   -näppäin pohjaan ja valitse listan viimein komponentti.
 • Tilannekohtainen toiminto: Piilotus > Piilotus ilmiasuissa.
 • Valitse ilmiasu: 1: Kevyt (a).
  • (a) kertoo käyttäjälle parhaillaan aktiivisena olevan ilmiasun.
Testaa piilotuksia vaihtamalla ilmiasuja

 • Kaksoisnapsauta piirrepuussa ilmiasuja:
  • 0: Tarkka.
  • 1: Kevyt.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Kun tällaista mallia viedään kokoonpanoon

 • Koontaan kannattaa viedä ilmiasu: 1: Kevyt, sillä ruuvit, mutterit ja aluslevyt vain kasvattavat turhaan kokoonpanossa käsiteltävien elementtien määrää, eivätkä ne tuota koontaan juurikaan mitään lisäarvoa.

Lataa tästä destaco-kiinnittimen malli piirustuksineen (VX_AS2.vxz)

 • Mallissa on mukana räjäytysesitys, joka näkyy myös piirustuksessa.
Video

Kesto 3min 2sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.