Skip to main content
Skip table of contents

Kirjastot, G4Plant 2022

 

  

Nämä uudistukset on esitelty pääversiossa 28.0.00 (2022)

PSK-putkiluokkien päivitys

PSK-putkiluokkien päivitys helmikuussa 2021

PSK julkaisi seuraavista putkiluokista uuden revision helmikuussa 2021:

  • E10C1A, E10C1B, E10C1C, E16C1A, E16C1B, E16C1C, E25C1B, E40C1B, E63C1B, E63C2B, E63C3B, E63C4B, E100C1B, E100C2B, E100C3B, E100C4B, E160C1B, E160C2B, E160C3B, E160C4B, E250C1B, E250C2B, E250C3B ja E250C4B.
  • E0H1A, E0H2A, E0H3A, E6H1A, E6H2A, E6H3A, E10H1A, E10H2A, E10H3A, E16H1A, E16H2A, E16H3A, E25H1A, E25H2A, E25H3A, E40H1A, E40H2A, E40H3A, E63H1A, E63H2A ja E63H1A.

Suurin osa mittamuutoksista koskee kokoa DN600 ja sitä suurempia kokoja niillä putkiluokilla, jotka on yllä olevassa listassa alleviivattuja.

Lisäksi putkiluokille H1A, H2A ja H3A (PN0-63) määritettiin, että mittataulukoissa seinämänvahvuudet 3,2 ja 6,3 mm voidaan korvata seinämänvahvuuksilla 3 ja 6 mm.

Tarkemmat tiedot muutoksista löydät vastaavista standardeista.


Putkikomponenttikirjaston muutokset ja lisäykset uusimpien PSK-standardien mukaisesti

Putkikomponenttitietokantaa on muutettu vastaamaan uusimpia PSK-putkiluokan standardeja:

  • Joidenkin vanhojen komponenttien mitat muuttuivat (20 kpl).
  • Uusia komponentteja lisätty (91 kpl).
  • Vanhentuneet kohteet poistettu (82 kpl)
  • 3,2 > 3 ja 6,3 > 6 mahdollisuuden myötä perustettiin uusia komponentteja (1190 kpl), joilla on seinämänvahvuuksina 3 mm ja/tai 6 mm. Hybridejä 3,2-6 ja 3-6,3 ei ole perustettu

Lisäksi samassa yhteydessä korjattiin H3A-luokan t-kappaleiden mittoja.


H3A-luokan t-kappaleet

Tehdyt toimenpiteet:

  • Kaikkien H3A-luokkien (PN0-63) jokaisen t-kappaleen mitat tarkastettiin.
  • Kaikki olemassa olleet t-kappaleet poistettiin kirjastosta.
  • Standardia vastaavat t-haarat lisättiin kirjastoon (668 kpl).

Supistavissa t-kappaleissa poikkeavia koodeja

Tyypillinen supistavan t-kappaleen koodista osa muodostuu seuraavasti: OD1 x OD2 x s1, jossa OD on ulkohalkaisija ja s on seinämänvahvuus.

Esimerkki: TeePressed-914x813x6-H3

Tämä muutos 3,2 > 3 ja 6,3 > 6 aiheutti sen, että osa t-kappaleista sai saman koodin yllä mainitulla mekanismilla. Duplikaattikoodit on kierretty siten, että näissä tapauksissa (216 kpl) koodin osa muodostuu seuraavasti: OD1 x OD2 x s1 x s2

Esimerkki: TeePressed-914x813x8x6-H3


Putkistosuunnittelu

Oma putkikomponentti PN250-kauluslaipoille

PN250-laipoilla, koosta DN80 ylöspäin kaulus on huomattavasti isompi kuin putken ulkohalkaisija. Jotta liitostoleranssia ei tarvitsisi säätää turhan isoksi, löytyy PN250-laipalle nyt oma malli fl_wnrf-PN250 jolla saadaan sekä oikea geometria, että parempi toiminnallisuus laippaa lisättäessä.

Lisätty uudet putkiluokat JIS Slip-On laippoille

JIS-standardin mukaiset slip-on-laipat tulivat tietokantamäärittelyjen kautta aiemmin mukaan myös kaikkiin PSK-putkiluokkiin, jonne ne eivät standardin mukaan kuuluneet. JIS-laipat on nyt siirretty omiin putkiluokkiinsa.

Umpilaippoja lisätty PN25 ja PN40

Putkikomponenttikirjastoon on täydennetty umpilaippoja DN250 ja sitä suurempien putkikokojen osalta.

Kuumaluja teräs -putkiluokat
PN25 DN350-600
PN40 DN250-600

Ruostumattomat ja haponkestävät putkiluokat
PN10 DN1200
PN25 DN350-600
PN40 DN250-400

Putkikomponenttitietokannan päivitykseen eri vaihtoehtoja

Putkikomponenttitietokannan päivitystoimintoon on lisätty mahdollisuus päivittää myös olemassa olevien nimikekoodien mukaiset, olemassa olevat rivit. Tämä on tarpeen tapauksissa, joissa olemassaolevien komponenttien mittoja on muutettu vaikkapa standardeihin tulleiden muutosten vuoksi. Voit myös selata halutessasi lähdetietokantaa ja tehdä päivtys vain näkyviin suodatettujen rivien osalta.Kaiteet ja tikkaat

Uusia kaidemalleja

Kaikki kirjastossa olevat adaptiiviset kaiteet ovat nyt lisättävissä sekä portaiden että hoitotasojen reunoille (myös vietolla olevat hoitotasot). Valittavana on erilaisia vaihtoehtoja sekä pyöreillä profiileilla että neliöprofiileilla. Kaikista kaidemalleista on lisäksi vaihtoehdot joko potkulistalla tai ilman ja erikseen mallit lyhyiden kaiteiden lisäykseen ilman väliin tulevia pystyprofiileja.


Uusi adaptiivinen tikaskomponentti neliöpuolilla

Kirjastoon on lisätty uusi tikaskomponentti Ladder2-SquareRungs. Tikkaiden puolat on mallinnettu kylmävalssatulla neliöprofiililla (RHS) ja profiilin koko on 30x2.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.