Skip to main content
Skip table of contents

G4Plant ja Flow 2023

Uusia ominaisuuksia ja parannuksia versiosta 29.0.01 alkaen

Lisäsimme varmistuskysymyksen projektikohtaisten asetustiedostojen Flow-vientiin

Paransimme toiminnon Vie projektin tiedostot käyttöturvallisuutta. Ohjelma esittää jatkossa varmistuskysymyksen käyttäjälle, jonka tulee hyväksyä tai hylätä projektikohtaisten asetustiedostojen vienti Flow'hun. Ominaisuus on parannettu myös versioon 29.0.01. (Vertex ID: PLANT-4555)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.