Skip to main content
Skip table of contents

Putkistosuunnittelu 2020


Putkistosuunnittelun uudistuksia

Mistä-mihin haku yleisesti putkiston muokkaustoimintoihin

Putkilinjan osuuden valinta on nyt liitetty kaikkiin putkiston muokkaus- ja laskentatoimintoihin (esimerkiksi putkiston koon vaihto). Osoitus tapahtuu näyttämällä ensimmäinen ja viimeinen putkilinjalla oleva putkikomponentti joiden välissä olevalle putkilinjan osuudelle muokkaus- tai laskentatoiminto kohdistuu. (PLANT-3336)

Haku putken tai putkiosan saumaympyrän keskipisteeseen mahdolliseksi

Referenssipisteiden hakeminen olemassa olevien putkikomponenttien keskilinjalta on tavallista reititettäessä uutta putkilinjaa. Putkilinjan reitittämisen aikana tai putkikomponenttia lisättäessä on nyt mahdollista hakea referenssipisteitä myös putkiosien saumaympyröiden keskeltä. Aiemmin tämä ei onnistunut, koska samassa pisteessä oli kahvaliitos, johon haku haluttiin estää.  (PLANT-3354)

Putkiluokan valinta kirjastossa olevalle putkikomponentille muistaa edelliset valinnat

Kun putkikomponentille valitaan putkiluokkaa putkikomponenttikirjastossa, luokka-kentän oikeasta laidasta avautuu valintalista. Nyt valintalistalla on jo valmiiksi valittuna ne luokat, jotka oli valittu jo ennestään. (PLANT-3290)

Valittujen putkikomponenttien painon laskenta

Toiminnon Laske putkilinjan pituus ja sisätilavuus nimi on muutettu nimeksi Laske pituus, sisätilavuus ja paino.

Laskettu paino (kg) näkyy puhekuplassa pituuden ja sisätilavuuden jälkeen. Laskettu paino on vain valittujen putki- tai kanavakomponenttien yhteispaino lisäosat mukaan lukien eikä siis ota huomioon putkiston sisällä virtaavaa ainetta. (PLANT-3520)

Putkiluokkien määrittely projektikohtaisesti

Uusi toiminto jonka avulla voit määritellä projektissa käytettävät putkiluokat. Putkilinjaa reititettäessä esimerkiksi voidaan valita vain projektiin määritellyistä putkiluokista. Toiminnon käynnistyttyä projektissa käytettävät putkiluokat valitaan listalta ja ohjelma luo projektihakemistoon oman projektikohtaisen putkikomponenttikirjaston. (PLANT-3404)

Venttiilikirjastoon uusia venttiilejä

Putkikomponenttikirjastoon on lisätty Högforsin ja Onnlinen pallo-, takaisku- ja läppäventtiilejä sekä lianerottimia. (PLANT-3465)


Lisäsimme putkiluokkiin 10L4A ja 10L4B uusia komponentteja

Putkiluokkiin 10L4A ja 10L4B on täydennetty uusia putkikomponentteja. (PLANT-3519)

Päivitimme muoviputkiluokkien DN-koot

Putkiluokkien PP, E10PEH-K, 10L4A ja 10L4B DN-koot on päivitetty vastaamaan todellisia DN-kokoja. Aiemmissa versiossa muoviputkiluokkien DN-koko oli putken ulkohalkaisija. Tämä aiheutti sekaannusta tietyissä tapauksissa. Versiosta 2020 eteenpäin DN-koot noudattavat yleistä DN-kokoluokittelua. Alla näet tehdyt muutokset. Vasemmassa sarakkeessa on vanha DN-koko (halkaisija) ja oikeassa sarakkeessa on uusi DN-koko. (PLANT-3531)

Linjaposition tiedot periytyvät reititetyltä putkelta, jos PI-kaavio ei ole käytössä

Linjaposition tietojen täydentämistä on helpotettu. Ohjelma lisää putkilinjan perustiedot nyt automaattisesti. (PLANT-3406)

Päivitä optiot malliin

Jos PIPEOPTIONS-tietokantaan tehdään lisäyksiä sen jälkeen, kun putki- tai kanavalinja on reititetty, saadaan tiedot päivittymään malliin. Toiminnon käynnistysnapin löydät optiotietokannan näytöstä. (PLANT-3545)Kanavistosuunnittelun uudistuksia

Tuki merkinnälle "x" kun määritellään suorakulmaisen kanavan liitoskahvan kokoa

Kahvan ominaisuudet -dialogissa voidaan suorakaiteen muotoisille kanavakomponenteille syöttää kahvan koko joko suoraan mittalukuina erotinmerkkinä "x" (esim. 400x400), kun kyseessä on ei-mittaohjautuva komponentti, tai kaavoina erotinmerkkinä "|" (esim. a|b), kun kyseessä on mittaohjautuva komponentti. (PLANT-3534)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.