Skip to main content
Skip table of contents

Palkki- ja sauvarakenne FEA: Ratkaisu

Voit ratkaista aktiivisena olevan tutkimuksen painamalla FEA -tilassa valintanauhan toimintoa 

Ratkaise. Mikäli laskentamallin ratkaisu onnistuu, aukeaa tulosdialogi, jonka toiminnoilla voit muokata esitettävää rasitussuuretta ja tulosten esitystapaa.


Vaihda rasitussuuretta

 • Voit vaihtaa tuloksissa esitettävää rasitussuuretta tulosdialogin Rasitussuure-valintalistalta.
 • Eri rasitussuureiden kuvaukset on koottuna alla olevaan taulukkoon
RasitussuureYksikköKuvaus
Normaalivoima NkNPalkin suuntainen voima
Vääntömomentti MVkNmPalkin suuntainen momentti
Taivutusmomentti MYkNmTaivutusmomentti palkin poikkileikkauksen 1. pääsuunnan ympäri
Taivutusmomentti MZkNmTaivutusmomentti palkin poikkileikkauksen 2. pääsuunnan ympäri
Leikkausvoima QYkNLeikkausvoima palkin poikkileikkauksen 1. pääsuunnassa
Leikkausvoima QZkNLeikkausvoima palkin poikkileikkauksen 2. pääsuunnassa
NormaalijännitysMPaPalkin suuntainen normaalijännitys lasketaan
 • Väritetty-esitystavassa jäyhyysmomenttien avulla jokaisessa poikkileikkauksen pisteessä.
 • Kuvaaja-esitystavassa taivutusvastusten avulla valitsemalla itseisarvoltaan suurin arvo poikkileikkauksen alueelta.
Von Mises vertailujännitysMPa

Von Mises vertailujännitys lasketaan normaali- ja leikkausjännityskomponenteista kaavalla

, jossa σ on palkin suuntainen normaalijännitys ja τ leikkausjännitykset poikkileikkauksen pääsunnissa.

Leikkausjännitykset muodostuvat

 • Väännöstä aiheutuvista jännityksistä, jotka lasketaan vääntövastuksen avulla.
 • Leikkausmuodonmuutoksesta aiheutuvista jännityksistä, jotka lasketaan leikkauspinta-alojen avulla.

Leikkausjännitysten jakautumista ei tunneta tarkkaan, joten Von Mises vertailujännitys on epätarkka. Useimmissa tapauksissa se antaa hieman liian suuren tuloksen.

Siirtymä DmmPalkin neutraaliakselin siirtymäresultantti
Siirtymä DYmmPalkin neutraaliakselin siirtymä poikkileikkauksen 1. pääsuunnassa
Siirtymä DZmmPalkin neutraaliakselin siirtymä poikkileikkauksen 2. pääsuunnassa
KiertymämradPalkin akselin kiertymä

Visualisoi siirtymätilaa

 • Voit visualisoida rakenteen siirtymätilaa vetämällä Siirtymätila-liukukytkintä
 • Rakenteen siirtymätila näytetään 3d-mallissa.

Huom!

Rakenteen siirtymätilan visualisointi ei näytä siirtymiä todellisessa suuruudessaan, vaan ne ovat huomattavasti liioteltuja.


Muokkaa tulosten esitystä

Muuta tulosten esitystapaa

 • Voit valita tulosten esitystavaksi Väritetty tai Kuvaaja.
 • Kuvaaja-esitystavan kokokertoimella voit suurentaa tai pienentää kuvaajien korkeutta halutulla kertoimella.

Näytä tukireaktiot

 • Aseta Näytä tukivoimat -asetus päälle, niin näet tuetuilla solmuilla vaikuttavat tukivoimakomponentit yksikössä kN.
 • Voit valita näytettävien tukivoimakomponenttien koordinaatistoksi osan poikkileikkauksen paikalliskoordinaatiston tai 3d-mallin globaalin koordinaatiston.


 • Aseta Näytä tukimomentit -asetus päälle, niin näet tuetuilla solmuilla vaikuttavat tukimomenttikomponentit yksikössä kNm.
 • Voit valita näytettävien tukimomenttikomponenttien koordinaatistoksi osan poikkileikkauksen paikalliskoordinaatiston tai 3d-mallin globaalin koordinaatiston.

Näytä kytketyt solmut

 • Aseta Näytä kytketyt solmut -asetus päälle, niin näet tulosesityksen päällä myös laskentamallin kytketyt solmut.

Piilota profiilit

 • Aseta Piilota profiilit -asetus päälle kuvaajaesityksen ollessa käytössä, niin tutkimuksessa mukana olevien osien geometriat piilotetaan
 • Profiilien tilalla näytetään tutkimuksen laskentamallin solmut ja osien neutraaliakselit.

Kierrä esitystasoa

 • Kierrä esitystaso -asetus on mahdollista asettaa päälle rasitussuureille, joiden suuntaa ei voida ilmaista poikkileikkauksen pääsuuntien mukaan. Tällaisia rasitussuureita ovat
  • Normaalivoima N
  • Vääntömomentti MV
  • Normaalijännitys
  • Von Mises -vertailujännitys
  • Siirtymä D
  • Kiertymä
 • Aseta Kierrä esitystaso -asetus päälle kuvaajaesityksen ollessa käytössä ja jokin yllä mainituista rasitussuureista valittuna, niin kuvaajien esitystaso kierretään osan poikkileikkauksen ensimmäisen pääsuunnan suuntaiseksi.

 • Oletuksena esitystaso on osan poikkileikkauksen toinen pääsuunta.

 • Leikkausvoimien QY ja QZ sekä siirtymien DY ja DZ todellisen suunnan näet kuvaajan esitystason pystyakselista.
 • Taivutusmomenttien MY ja MZ todellisen suunnan näet kuvaajan esitystason normaalista.

Tallenna näkymä

 • Voit tallentaa tulosnäkymän painamalla Tallenna näkymä. Halutessasi voit vaihtaa taustan värin valkoiseksi oletusvärin sijaan.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.