Skip to main content
Skip table of contents

10. Käytä leikkausviivoituksia

Harjoitus 10: Lisää ja muokkaa leikkausviivoituksia


Versioyhteensopivuus

Tämä harjoitus on toteutettu versiolla 27.0 (Vertex 2021)

Tässä harjoituksessa opimme

 • Lisäämään leikkausviivoituksia, eli kuvioita viivageometrian ohjaamina.
 • Lisäämään jälkikäteen aukkoja kuvioon.
 • Asettamaan leikkausviivoituksen origon.
 • Määrittämään poikkileikkauksen pintasuureet
 • Analysoimaan pyörähdyssuureita (yksinkertaisissa tapauksissa).

Käytetyt toiminnot:

 • Kuvio
  • Automaattinen rajojen haku, puoliautomaattinen rajojen haku, manuaalinen rajojen haku.
 • Lisää aukko
 • Lisää aukot automaattisesti
 • Aseta origo.
 • Pintasuureet
 • Pyörähdyssuureet.
Luo uusi piirustus

 • File > Uusi > Piirustus
  • Anna tunnus ("piirustusnumero")
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Lisää piirustuslomake

 • Toiminto Lue > Symboli tai tilannekohtainen toiminto Lue symboli tai
  -selain.
 • Kuvattu tarkemmin ensimmäisessä harjoituksessa.
Lisää leikkausviivoituksia

Piirrä ensin viivageometriaa oheisen kuvan tyyliin.

 • Toiminto: Kuvio.
 • Valitse (tarvittaessa) kuvion tyyli.
 • Osoita rajaviivaa (sisäpuolelta). Huomaa että rajaviivojen pitää (oletus-valinnalla) muodostaa suljettu alue. Kuva 1).
  • Ohjelma merkkaa kuviota rajaavat viivat vihreällä ja nurkka sekä risteyspisteet vihreällä pisteellä.
  • Ohjelma pyytää osoittamaan aukkoja rajoittavat viivat (joita viereisessä harjoituksessa ei ole).
 • Ohita aukkojen osoitus ja hyväksy valinnat ja lisää leikkausviiva:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 2).
 • Osoita seuraava rajaviiva jne.

Lopeta kuvioiden lisäys

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse joku toinen toiminto.


Aputoiminnot

Kuvion piirtoa ohjataan aputoiminnoilla

. Näiden merkitys vasemmalta alkaen:

 • Automaattinen rajojen haku. (oletus)
  • Etsii reunaviivat ja täyttää niiden sisään jäävän alueen kuviolla.
 • Puoliautomaattinen rajojen haku.
  • Etsii viivaketjua risteykseen saakka ja kysyy risteyksessä suuntaa, joka on osoitettava. Viivaketjun haku on ohjattava takaisin lähtöpisteeseen, ilman että samaa viivaa kuljetaan uudelleen.
 • "Manuaalinen rajojen haku".
  • Etsii yhtenäisen reunaviivaketjun, eikä välitä muista risteävistä viivoista.

Toiminto vaatii suljetun alueen

Jotta kuvioiden lisäys onnistuisi oletus-optiolla (Automaattisen rajojen haku) tai puoliautomaattisella rajojen haulla, täytyy osoitettujen viivojen rajata suljettu alue.

 • Jos kuviolle aiotut rajaviivat eivät muodosta suljettua aluetta, niin tällöin voidaan käyttää optiota Manuaalinen rajojen haku.
Lisää leikkausviivoitus ja osoita kuvion aukot

 • Toiminto: Kuvio.
 • Valitse (tarvittaessa) kuvion tyyli.
 • Osoita rajaviivaa. Kuva 1).
 • Osoita kuvioon tulevien aukkojen reunaviivat. Kuvassa 2), 3) ja 4).
 • Hyväksy valinnat ja lisää leikkausviiva:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 5).
 • Osoita seuraava rajaviiva jne.
Lisää kuvio manuaalisella rajojen haulla murtoviivaketjun rajaamalle alueelle

 • Toiminto: Kuvio.
 • Valitse (tarvittaessa) kuvion tyyli.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Manuaalinen rajojen haku. Kuva 1).
  • Tämä asetus jää voimaan ja voimassa kunnes vaihdat sen tai käynnistät Vertexin uudelleen
 • Osoita rajaviivaa. Kuva 2).
 • Hyväksy valinnat ja lisää leikkausviiva:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 3).
 • Osoita seuraava rajaviiva jne.

Ylärivissä voimassa ns. automaattinen rajojen haku.

Alarivissä voimassa ns. manuaalinen rajojen haku.
Lisää kuvio manuaalisella rajojen haulla avointen viivojen rajaamalle alueelle

 • Toiminto: Kuvio.
 • Valitse (tarvittaessa) kuvion tyyli.
 • Varmista, että optio: Manuaalinen rajojen haku on voimassa.
 • Osoita rajaviivaa. Kuva 1).
  • Ohjelma etenee viivan tai viivaketjun loppuun.
 • Osoita toinen jne rajaviivaa. Kuva 2).
 • Lopeta rajaviivojen osoittaminen
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 3).
 • Ohita aukkojen osoitus ja hyväksy valinnat ja lisää leikkausviiva:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 3).
 • Osoita seuraava rajaviiva jne.
Lisää kuvio puoliautomattisella rajojen haulla

 • Toiminto: Kuvio.
 • Valitse (tarvittaessa) kuvion tyyli.
 • Tilannekohtainen pop-up-toiminto: Puoliautomaattinen rajojen haku. Kuva 1).
 • Osoita rajaviivaa siltä puolelta, jonne haluat kuvion tulevan. Kuva 2).
  • Ohjelma etenee viivaketjua pitkin seuraavaan risteykseen, jonka merkkaa isolla virheällä pisteellä.
  • Ohjelma kehottaa osoittamaan suunnan, jonne risteyksestä lähdetään.
 • Osoita suunta. Kuva 3).
  • Ohjelma etenee viivaketjua pitkin seuraavaan risteykseen, jonka merkkaa isolla virheällä pisteellä.
 • Osoita suunta. Kuva 4).
 • Osoita loput suunnat 5) ja 6).
  • 6-osoituksen jälkeen lähtöpistettä osoittava risti katoaa ja ohjelma pyytää osoittamaan aukkoja rajoittavat viivat.
 • Hyväksy valinnat ja lisää leikkausviiva:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 3).
 • Osoita seuraava rajaviiva jne.


Säännöt puoliautomaattisessa rajojen haussa

 • Samaa viivaa et saa kulkea kahdesti.
 • Lähtöpisteeseen (merkattu ristillä) on palattava.
 • Osoita risteyksessä suunta, jonne käännytään. Älä osoita viivaa. Jos olisit 3-osoituksen osoittanut kaariviivasta alla olevan kuvan mukaisesti, niin kuvio olisi syntynyt toisella tavalla.
Lisää reikiä kuvioon

Toisinaan kuvion lisäämisen jälkeen on tarve lisätä siihen aukko tai sitten jonkin aukon reunaviivat unohtuivat osoittaa kuviota lisättäessä. Aukkojen lisäämiseen on kaksi työkalua: Lisää aukko ja Lisää aukot automaattisesti, joilla on erilainen toimintalogiikka ja erilainen kyvykkyys aukkojen lisäämiseen.

 • Toiminto: Kuvio > Lisää aukko.
 • Osoita kuvio. Kuva 1).
 • Osoita aukot. Kuvat 2), 3) ja 4).
 • Lopeta aukkojen lisäys valittuun kuvioon:
  • Napsauta Hiiren keskinäppäintä tai
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
   tai
  • V-näppäimellä ("Valmis"-näppäimellä). Kuva 5).
 • Osoita toinen kuvio, jonne haluat lisätä aukkoja.


Lopeta aukkojen lisäys kuvioihin

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse joku toinen toiminto.
Lisää kuvioon reikä, joka ei rajoitu kokonaan kuvion sisään

Piirrä kuvan mukainen suorakulmio ja lisää siihen kuvio. Piirrä sen jälkeen suljettu muoto, joka jää kokonaan leikkausviivan päälle ja toinen suljettu muoto joka on vain osittain leikkausviivoituksen päällä.

 • Käytä ensin toimintoa: Venytä > Yhdistä
  , jotta saat kuvassa näkyvän oikean puoleisen aukon yhtenäiseksi viivaksi.
 • Toiminto: Kuvio > Lisää aukko.
 • Osoita kuvio
 • Osoita aukot.


Vaatimuksia aukon reunaviivoille

Jos aukon reunaviivat ovat yhtenäisiä viivoja (kuten ympyrä tai yhtenäiseksi tehty tai yhtenäisenä piirretty viivaketju) niin ne kelpaavat aukon viivoiksi, vaikka aukko olisi vain osittain leikkausviivan päällä.

Kokonaan kuvion päällä oleva suljettu viivaketju kelpaa myös, vaikka se ei olisikaan yhtenäinen viiva.

Ylärivissä oikeanpuoleisen "aukko" koostuu erillisistä viivoista, joten se ei toimi aukkona. Sen osoittaminen aukon viivaksi pilaa leikkausviivoituksen. Ylärivin oikeanpuoleisin kuva.

Alarivissä oikeanpuoleisen "aukon" viivat on yhdistetty yhtenäiseksi viivaketjuksi, joten se toimii aukkona.
Lisää aukot automaattisesti

Tämän toiminnon edellytyksenä on että aukot ovat kokonaan kuvion päällä ja että ne ovat yhtenäistä viivaketjua.

 • Toiminto: Kuvio > Lisää aukot automaattisesti.
 • Osoita kuvio.
  • Ohjelma poistaa kuvion kaikista sellaisista aukoista, jotka ovat kokonaan kuvion päällä ja on piirretty yhtenäisellä viivalla (esim. ympyrät).
 • Osoita toinen kuvio jne.


Lopeta aukkojen lisäys kuvioihin

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse joku toinen toiminto.
Aseta kuvion origo haluttuun pisteeseen

 • Toiminto: Aseta origo.
 • Osoita kuvio. Kuva 1).
 • Osoita kuvion nollapiste. Kuva 2).
 • Osoita kuvio jne.


Lopeta kuvioiden origojen asettelu.

 • Paina
  -näppäintä tai
 • Valitse joku toinen toiminto.
Palauta kuvio aukon kohdalle

 • Osoita kuvio.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Valitse viiva kohdasta Aukot.
 • Paina Poista-painiketta.

Lisää aukko Ominaisuudet-toiminnon avulla

 • Osoita kuvio.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Paina Lisää-painiketta.
 • Osoita aukkoa rajoittava viiva.

Muokkaa kuvion ominaisuuksia ominaisuus-dialogin avulla

 • Osoita kuvio.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
Muokkaa kuvion ominaisuuksia työkalunauhan avulla

 • Osoita kuvio.
 • Aktivoi Ominaisuudet työkalunauha.
 • Vaihda haluamiasi ominaisuuksia.
  • Kohdasta Kuvio saat esille myös sellaisia kuvioita, joita et pääse valitsemaan, kun lisäät kuvioita.
Käytä väritäyttökuviota blankko-värille

 • Lisää ensin mikä tahansa kuvio (sillä väritäyttöä eli löydy Tyyli-valikosta lisäysvaiheessa).
  • Tyyli valikosta löytyy Viivatäyttö, mutta sitä ei kannata käyttää, jos aikomuksena on värjätä jokin alue.
 • Valitse kuvio.
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet (Tai Ominaisuudet-valintanauha).
 • Vaihda tyypiksi: Väritäyttö.
 • valitse mieleisesi Väri.
Muokkaa väritäyttökuvion Z-koordinaattia

 • Valitse väritäyttökuvio.
 • Aktivoi Ominaisuudet-välilehti.
 • Syötä Z-arvo.

Väritäyttökuvio peittää muita väritäyttökuvioita, joilla on sitä itseään pienempiä Z-koordinaatteja. (Tätä ominaisuutta ei muilla kuvioilla ole).

 • Tällä on jotain merkitystä, jos ryhmässä on väritäyttökuvio ja ryhmät ovat osin päällekkäin.

Jos väritäyttökuvioilla on sama Z-koordinaatti, niin se väritäyttökuvio, jota viimeksi on käsitelty, näyttää olevan "päällimmäisenä"

Antamalla väritäyttökuviolle Z-koordinaatin saat haluamasi kuvion nousemaan aina päällimmäiseksi, kuvan päivityksessä F5:lla.


Viereinen kuva

 • Kuvassa on kolme ryhmää, joissa on väritäyttökuvio, joiden Z-koordinaatti on määritelty (Oletus on nolla).
 • Kun on viimeksi valittu vihreä ryhmä, jää sen kuvio "päällimmäiseksi". Kuva 1).
 • Kun on viimeksi valittu pinkki ryhmä, jää sen kuvio "päällimmäiseksi". Kuva 2).
 • Kun piirustus päivitetään (F5), niin väritäyttökuviot peittävät toisensa Z-koordinaattien mukaisessa järjestyksessä.
  • Jos Z-koordinaatit ovat samoja, niin peittojärjestys on satunnainen.


Katso peittäviä makroja eli kuvakohtaisia symboleita

Yllä mainityt väritäyttökuviot eivät peitä allaan olevia viivoja (kuin tilapäisesti, silloin kun kuvio on valittu).

Jos haluat tehdä 2d-symboleita, jotka peittävät alleen myös viivageometriaa, niin katso harjoitusta 13. Käytä ryhmiä ja kuvakohtaisia symboleita, jossa asiaa on käsitelty.


Huomioi tulostuksessa väritäyttö

Väritäyttö tulostuu oletuksena mustana, joten se peittää alleen esim. väritäyttökuvion päällä olevan tekstin.

Tämän takia väritäyttökuvioita sisältävä piirustus pitää tulostaa

 • Joko ilman, että kuviotaso (oletuksena 8) on näkyvissä tai
 • sitten asetuksella Värit ruudun ja leveydet mittakaavan mukaan.
Analysoi pinta- tai pyörähdyssuureita

Kuvioiden avulla voit analysoida palkin poikkileikkauksen lujuusteknisiä arvoja.

Voit analysoida myös yksinkertaisten pyörähdyssymmetristen kappaleiden arvoja.Analysoi kuvion muodostaman palkin poikkileikkauksen lujuusteknisiä arvoja

 • Valitse kuvio
 • Tilannekohtainen toiminto: Pintasuureet. Kuva 1).
 • Valitse materiaali tai paina Peruuta-painiketta. Kuva 2).
  • Sen perustella ohjelma laskee kuvion mukaisen profiilin metripainon.
  • Jos painoit Peruuta-painiketta, niin ohjelma kysyy sinulta materiaalin tiheyttä.
 • Valitse toiminto Pintasuureet-dialogista, esim. Tekstinkäsittely tai lisää teksti suoraan piirustukseen toiminnolla Kuvaan lisäys. Kuva 3).
  • Ohjelma esittelee poikkileikkaukselle mm. pintahitaus- ja jäyhyysmomentit vaaka- ja pystysuuntaan, sekä painopisteen symbolin pääakseleiden suunnassa.


Vaihtoehtoinen tapa käynnistää toiminto

Työkalunauhassa, Koneensuunnittelu-ryhmässä toiminto: Suureet > Pintasuureet käynnistää toiminnon.

 • Osoita kuvio.
 • Voit osoittaa myös toisen kuvion jne.
 • Lopeta kuvioiden osoittaminen
  • Hiiren keskinäppäimellä tai
  • V-näppäimellä.
  • Tilannekohtaisella toiminnolla
 • Valitse toiminto Pintasuureet-dialogista.
Analysoi pyörähdyssuureita

 • Valitse kuvio
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyörähdyssuureet. Kuva 1).
 • Osoita pyörähdysakseli. Kuva 2).
 • Valitse materiaali tai paina Peruuta-painiketta. Kuva 3).
  • Sen perustella ohjelma laskee pyörähdyssymmetrisen kappaleen painon.
  • Jos painoit Peruuta-painiketta, niin ohjelma kysyy sinulta materiaalin tiheyttä.
 • Valitse toiminto Pyörähdyskappaleen suureet-dialogista, esim. Tekstinkäsittely tai lisää teksti suoraan piirustukseen toiminnolla Kuvaan lisäys. Kuva 3).

Vaihtoehtoinen tapa käynnistää toiminto

Työkalunauhassa, Koneensuunnittelu-ryhmässä toiminto: Suureet > Pyörähdyssuureet käynnistää toiminnon.

 • Osoita kuvio.
 • jne., kuten edellä.
Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.