Skip to main content
Skip table of contents

3. Runko

Harjoitus 3: Runkorakenne

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • 3D-luonnostelua.
 • Profiilin poikkileikkauksen kiinnityspisteen vaihdon.
 • Profiilin poikkileikkauksen pyörittelyn ennen sijoitusta.
 • Raon jättämisen profiilin päihin samalla kun profiilia ollaan lisäämässä.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi paikallinen osa kokoonpanoon.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen suorakulmio, Etäisyysehto.
 • 3D-luonnos.
 • Osoita sijoituspiste (Profiilin poikkileikkauksesta, ennen profiilin lisäystä ohjauskäyrälle).
 • Kierrä oikealle/vasemmalle (poikkileikkauksen kiertäminen ennen lisäystä ohjauskäyrälle).
 • Profiilin lisäys.
Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Tee uusi ohjauskäyrä-tyyppinen osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi ja sitten Osa.
  • Valitse: Paikallinen
  • Anna nimi, esim. SKELETON tai JIGI.
Määritä, ettei ohjauskäyrä osa tule osaluetteloon

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.

 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon, sillä tätä osamallia ei haluta osaluetteloon, onhan se täysin "aineeton" osa.
Mallinna pohjan ohjauskäyrä

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Piirrä suorakulmio symmetrisesti keskiristille.
 • Mitoita se: 600.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.
Mallinna kannen ohjauskäyrä

 • Ota vaaka(XY)-taso näkyviin, ellei se jo ole näkyvissä. (Piirrepuusta: Palauta).
 • Valitse aputaso ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > yhdensuuntaisesti.
  • Anna mitaksi 600 ja kaavaksi KORK.
 • Tilannekohtainen toiminto: Viiva > Kopioi luonnostasoon tai valintanauhasta
 • Osoita viivat ja viimeistele kopiointi tilannekohtaisella toiminnolla OK.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.

Käännä mallia siten että näet pohjan ja kannen ohjauskäyrät.

Mallinna pystyviivat

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > 3D luonnos.
 • Piirrä neljä janaa siten että kohdistin nappaa kiinni viivojen päistä.
 • Poistu 3D-luonnostilasta tilannekohtaisella toiminnolla OK.
  • Toimenpidettä ei erikseen kysytä, vaan 3D-luonnoksesta tulee aina automaattisesti ohjauskäyrä-tyyppistä geometriaa.


Poistu osamallista SKELETON kokoonpanomalliin tilannekohtaisella toiminnolla OK.
Lisää pohjan ja pinnan profiilit yhteen suuntaan

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Profiili.
 • Vallitse profiili kirjastosta Profiilit > Putkipalkki > SSAB_10219_SQUARE (Nelikulmainen putkipalkki).
 • Valitse koko: SSAB_50x50x3.
 • Vaihda kiinnityspiste keskeltä nurkkapisteeseen, paina 
  tai
  • Osoita kiinnityspiste (alanurkasta)
  • Valitse kaksi pohjan reunaviivaa, siten että profiili tulee ohjauskäyrägeometrian sisäpuolelle.
 • Vaihda kiinnityspiste toiseen nurkkapisteeseen, paina
  tai

  • Osoita kiinnityspiste (ylänurkasta)
  • Valitse kaksi kannen reunaviivaa, siten että profiili tulee ohjauskäyrägeometrian sisäpuolelle.
 • Koska kiinnityspiste on jo nurkassa, voit
  • vaihtoehtoisesti myös pyöräyttää profiilin oikeaan asentoon
   .


Pyöräytyssuunnat

Profiili asettuu viivalle kiinnityspisteestään siten, että sininen akseli suuntautuu viivan (positiiviseen) suuntaan.

 • Nuoli oikealle
  kääntää profiilia myötäpäivään.
 • Nuoli vasemmalle
  kääntää profiilia vastapäivään.
Lisää loput profiilit

 • Vaihda trimmaustavaksi pintaan
 • Jos profiilin päädyn ja liittyvän profiilin pinnan väliin halutaan jättää pieni rako, esim. hitsaussauman takia, niin anna raon suuruus valikon alimpaan kenttään.
  • Tässä esimerkissä 0.5 (0,5mm) tarkoittaa sitä että profiilista tulee yhtä milliä lyhyempi, kuin on liittyvien profiilien väli, sillä rako jätetään molempiin päihin.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet osamallinnuskurssin harjoituksesta: 2. Mallin piirustus.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Tee runkorakenteesta toinen versio

Halutaan mallintaa ulkoisesti samankokoinen runkorakenne, mutta profiilinen liitokset halutaan mallintaa siten ettei avoimia putken päitä ole näkyvissä


Tallenna malli uudeksi malliksi

 • File > Tallenna uudeksi.
  • Anna mallille tunnus ja muokkaa arkistotietoja.

Trimmaa profiileita jiiriin

Trimmaa etu- ja takasivun profiilit jiiriin.

 • Valitse kaksi profiilia (jälkimmäinen
  -näppäin pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Trimmaa profiilit > Jiiriin tai valintanauhasta: Jiiriin.


Profiilien työkalunauhan trimmausvalikko

 

Pintaan = Kun yksi tai useampi profiileita on valittu, voidaan valita tämä optio ja osoittaa pinta, jonne profiilit trimmataan.

Osaan = Kun yksi tai useampi profiileita on valittu, voidaan valita tämä optio ja osoittaa osa, johon profiilit trimmataan.

Pisteeseen = Kun yksi tai useampi profiileita on valittu, voidaan valita tämä optio ja osoittaa piste, johon profiilit trimmataan.

Jiiriin = Kun kaksi profiilia on valittu, voidaan valita tämä optio, jolloin profiilit trimmataan keskenään jiiriin.

Kirjasto-osaan = Kun kaksi profiilia on valittu, voidaan valita tämä optio ja sen jälkeen työkalu, joka asemoituu profiilien risteykseen ja johon molemmat profiilit sitten trimmataan.

Nopein tapa trimmata useita profiilipareja jiiriin

Käytä valintanauhasta löytyviä trimmaustyökalua: Jiiriin. kun haluat toistaa trimmauksia peräkkäin useille profiileille.

 • Osoita keskenään trimmattavat profiilit.
 • Toista, kunnes kaikki tarvittavat profiilit on trimmattu.
Trimmaustyökalu: Pintaan

 • Osoita ensin kohdepinta tai kohdepintoja.
 • Lopeta kohdepintojen osoitus tilannekohtaisella toiminnolla: OK.
 • Osoita trimmattava tai trimmattavat profiilit.
 • Suorita trimmaus tilannekohtaisella toiminnolla: OK.

Trimmaustyökalu: Pisteeseen

 • Osoita ensin kohdepiste.
 • Osoita trimmattava tai trimmattavat profiilit.
 • Suorita trimmaus tilannekohtaisella toiminnolla: OK.

Trimmaustyökalu Osaan

 • Osoita ensin kohdeosa tai osia.
 • Lopeta osien osoitus tilannekohtaisella toiminnolla: OK.
 • Osoita trimmattava tai trimmattavat profiilit.
 • Suorita trimmaus tilannekohtaisella toiminnolla: OK.

Profiilien trimmaus kirjasto-osaan käsitellään toisessa harjoituksessa.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 35sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.