Skip to main content
Skip table of contents

Step-tiedoston vienti


Vienti Step-muotoon käynnistyy toiminnolla:”Sovellus-valikko=> Vie=> Tallenna toiseen formaattiin” tai Tallenna uudeksi=> Tallenna nimellä. Valitse tallennus-tyyppi (Save as type) kohtaan "STEP-tiedostot (*.stp;*.step)”.

Step-mallin vientiin voi vaikuttaa asetusarvotiedostolla options_step_writer.txt. Kyseiseen tiedostoon on koottu ne avainsanat, jotka Spatialin dokumentoinnin mukaan vaikuttavat Step-mallin vientiin.

Mikäli halutaan muokata näitä avainsanoja, on options_step_writer.txt syytä kopioida vxg4/system/setup kansiosta vxg4/custom/setup kansioon ja muokata sitä täällä.


Vertex G4:n osamalli ei ole kunnossa, mallin korjaaminen

Vertex G4:n kääntäjä tuottaa ensin Vertex G4-mallista SAT-mallin, joka sitten käännetään Step-muotoon.
 • Tämän takia mallin kaikkien elementtien on oltava Acis-mielessä terveitä.

Analysoi osamallin Acis-virheet näppäintoiminolla:Shift C tai tilannekohtaisella toiminnolla: ”ACIS-geometria=> Tarkasta”.
Osan korjaaminen:
 • Kokeile mennä osan ensimmäiseen luonnokseen ja palaa sieltä OK:lla pois.
  • Tämä generoi mallin uudelleen ja ainakin osa vanhemmista osamalleista voi korjautua näin.
  • Analysoi kappaleen terveys uudelleen:Shift C
 • Ellei tämä auttanut siirrä piirrepuun historiaosoitin ensimmäisen vaiheen perään ja analysoi kappale.
  • Mene mallinnushistoriaa läpi vaihe vaiheelta ja analysoi kappale.
  • Muuta virheellistä mallinnusvaihetta. Usein pieni mittamuutos voi auttaa. Acis:lle ovat ongelmallisia pistekosketus pintaan (Esim. kartion kärki osuu pistekosketuksella pintaan) tai lieriön viivakosketus pintaan.
 • Jos kyseessä on alunperin tuotu (importoitu) osa, eikä osassa ole lisättyjä piirteitä, osa täytyy hävittää ja tehdä tuonti uudestaan.
 • Jos importoitua osaa on alkumuodosta mallinnettu eteenpäin, pitää osan historia ajaa ensin alkuun ja analysoida Acis-virheet alkumuodolle.
  • Jos vikaa on jo siinä, malli tulee hävittää.
  • Jos alkumuodon jälkeen osa on kunnossa, se olettavasti pysyy kunnossa, kun historia ajetaan loppuun. Ellei, on mallinnusvaiheita muokattava.

Vertex G4:n koontamalli ei ole kunnossa, mallin korjaaminen

Kokoonpanomallin osien tarkastuksen voit tehdä valitsemalla koonnan rakennepuun pääsymboli ja tilannekohtainen toiminto:”Muut toiminnot => Mallitieto tiedostoon”.
 • Tämä luetteloi koonnan osat, kertoo niistä tietoja, mm analysoi osien Acis-terveyden.
 • Osien korjaaminen tapahtuu avaamalla osamalli. Katso ed. kohta.

Acis-laskentatarkkuuden aiheuttamat ongelmat

 • STEP-käännös tehdään SAT-käännöksen kautta ja SAT-kääntäjä saattaa olla joissakin tapauksissa hyvin herkkä aktiivisina oleville ACIS-laskentatarkkuuden arvoille.
 • Nämä arvot määräytyvät 3D asetusarvotiedostosta avainsanojen resabs ja resfit mukaisesti. Mallinnuksessa käytetyistä piirteistä riippuen voi näitä arvoja muuttaa:
  • kasvattamalla arvoja eli löysentää tarkkuutta
  • pienentämällä arvoja eli kiristää laskentatarkkuutta. Tämä sama toimii koonnassa oleville paikallisille osille, mutta ei toimi linkkiosille.
 • Huomaa että eri VERTEX–versioiden välillä on eroja laskentatarkkuuksien asetuksissa ja tämä voi aiheuttaa vanhemmalla versiolla tehdyllä mallilla ongelmia uudemmissa versioissa.
 • Laskentatarkkuuksia voidaan muuttaa myös ’lennosta’ toiminnolla, jonka voi käynnistää näppäimistöltä: paina kahdesti välilyöntinäppäintä ja kirjoittaa avautuvaan ”Return R”-ikkunaan: CHNRES 1
 • Avautuvaan ”Distance criterion (resabs)?”-ikkunaan ja sitä seuraavaan ”Default resolution of curve fitting (resfit)”-ikkunaan voidaan vaihtaa niissä näkyviä arvoja.
 • Nämä arvot ovat voimassa kunnes niitä muutetaan tai ohjelma käynnistetään uudelleen.

HUOMAA, että laskentatarkkuuksien muuttaminen saattaa pahimmillaan tuottaa joissain mallinnus-toiminnoissa ylipääsemättömiä ongelmia. Joten suosittelemme vahvasti että em. arvoja ei pysyvästi muuteta poikkeamaan Vertex G4:n oletus arvoista.

Muita mahdollisia ongelman aiheuttajia

 • Lopullinen kohde onkin esim. kirjoitussuojattu.
 • Verkkohäiriöstä johtuva tiedonsiirto ei onnistu valittuun tallennuspaikkaan.
 • Kohdehakemiston ja/tai tiedoston nimi virheellinen esim. sisältää välilyöntejä
.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.