Skip to main content
Skip table of contents

Levyrakennekurssi

Yleistä

Tämän sivuston avulla opit Vertex G4-ohjelmiston levyrakennesuunnittelu-toiminnallisuudet.

  • Harjoittelua varten tarvitset Vertex G4Plant -ohjelmassa option "Levyrakennesuunnittelu".
  • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoituskappaleet on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman ominaisuuksiin, joita voit sitten itse soveltaa omien ohutlevykappaleiden suunnitteluun.
  • Sivustolle ei ole kerätty juurikaan aiheeseen liittyvää teoriaa, se löytyy ohjelman opasteista.

Taustatiedot

  • Sinun tulisi ymmärtää Vertex G4:n tapa hallita malleja ja piirustuksia ja niihin liittyvät arkisto-toiminnat.
  • Sinun tulisi hallita osien mallinnus eli liikkuminen osamallinnus- ja luonnostelutilojen välillä.
  • Näitä taitoja opit mm. G4-peruskurssilla ja G4Plant-laitossuunnittelukurssilla.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.