Skip to main content
Skip table of contents

6. Laatikko

Harjoitus 6: Laatikko

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tutustumme taivutuspiirteen optioihin.
 • Mallintamaan limitetyn reunan. (Mallissa on käytetty liioiteltua paksuutta, jotta esimerkkikuvista on saatu selkeämpiä)


Käytetyt toiminnot

 • Luonnostelu + toimenpide: Ohutlevy.
 • Taivutuspiirre (ilman reunojen trimmausta).
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Mallinna pohja

Tee pitkän sivun taivutuspiirteet

 • Valitse levyn yläpinnan pitkät reunaviivat.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde: 2
  • Kulma A: 90
  • Pituus L: 60
  • Muut arvot: 0
 • Valitse optio: Säilytä ulkomitat.


Taivutuksen optiot

Alla esimerkissä on 100mm leveä pohja, johon on käytetty optioita:

 • Lisää koko taivutus
 • Säilytä sisämitat
 • Säilytä ulkomitat


Lisää lyhyen sivun taivutukset

 • Valitse pohjan yläpinnan reunaviivat.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde: 2
  • Kulma A: 90
  • Pituus L: 60
  • Sisäänveto B1 ja B2: 1.1 (Tällä arvolla tehdään tilaa seuraavan vaiheen limitetylle taivutuspiirteelle yhdessä aukkojen C1 ja C2 arvojen kanssa.)
  • Aukko C1 ja C2: 1 (Tämä arvo mahdollistaa järkevän valmistettavuuden).
  • Kylkikulmat: 0
 • Valitse optio: Säilytä ulkomitat.
 • Älä ota mukaan optiota Reunojen trimmaus.
Lisää limittyvät taivutuspiirteet

 • Valitse päätyjen sisäsyrjien reunaviivat (4 kpl).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde: 2
  • Kulma A: 90
  • Pituus L: 20
  • Kylkikulma A1 ja A2: 20
  • Muut arvot: 0
 • Optio: Lisää koko taivutus.
Luo aukilevityspiirustus

 • Napsauta piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
 • Valitse projektio: aukilevitys.
 • Mittakaava: 1:1


Valitse haluamasi piirtotavan optiot
Toinen tapa

 • Pitkien sivujen trimmaus on tässä erilainen, kuin edellisessä mallissa.
 • Tässä on yksi piirre vähemmän, kuin edellisessä.

Mallinna laatikon pystysivut

 • Napsauta levyn yläpintaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde R: 2
  • Kulma A: 90
  • Pituus L: 60
 • Valitse optio: Säilytä ulkomitat.
 • Valitse optio: Reunojen trimmaus.
 • OK.
Mallinna limittyvät liepeet

 • Valitse päätyjen sisäpuoliset pystyviivat (4 kpl)
  • Tee se huolellisesti, sillä sivujen pystyviivat ovat vain 0.17mm päässä niistä. Zoomaa tarvittaessa lähemmäs.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
  • Säde R: 2
  • Kulma A: 90
  • Pituus L: 20
 • Valitse optio: Lisää koko taivutus.
  • Kylkikulmat A1 ja A220
  • Syvyys D: 4.1 (4.1 = 2+2+0.1 = Levyn paksuus + taivutussäde + työvara)
  • Muut arvot: 0
 • OK.
Luo aukilevityspiirustus

 • Napsauta piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
 • Valitse projektio: aukilevitys.
 • Mittakaava: 1:1
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 1min 45sek


Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.