Skip to main content
Skip table of contents

7. Jigi kääntyvälle yhteelle

Harjoitus 7: Jigin mallinnus

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Luodaan kokoonpanossa uusi osa (paikallinen), jonne mallinnetaan jiginä toimiva kappale.
 • Mallin päämuodot mallinnetaan aluksi ohjauskäyrinä ja pintoina, joista tehdään kappale.
 • Kappaleeseen tehdään tarvittavat pyöristykset.
 • Kappaletta visualisoidaan antamalla sille väri ja läpinäkyvyyttä, jotta se ei häiritse ohutlevypeltejä mallinnettaessa.
 • Kappaleen pintoja käytetään peltiosien mallintamiseen seuraavassa harjoituksessa.


Varsinaiset yhteen pellit mallinnetaan harjoituksessa: Kääntyvä yhde

Käytetyt toiminnot

 • Luodaan kokoonpanossa uusi osa.
 • Uusi luonnos > Vaaka(XY-) tasoon / Yhdensuuntaisena  / 3D luonnos.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.
 • Pinnat > Lisää.
 • Muodosta kappale.
 • Pyöristys.
 • Visualisointi > Muuta läpinäkyvyyttä ja vaihda väriä.


Päävaiheet

 • Luonnostele yhteen sisämuoto ohjauskäyrien avulla
 • Lisää ohjauskäyrien avulla pinnat.
 • Tee pinnoista kappale
 • Lisää pyöristykset, joita käytetään kun pintaketjun offset-toiminnolla luodaan pellit.
Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Tee paikallinen "jigi"-osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi

 • Valitse: Osa.

 • Anna tunnus: esim. JIGI.

 • Valitse: Paikallinen eli osalle ei tehdä omaa tiedostoa, vaan osa näkyy vain kokoonpanossa.

Pohjan ohjauskäyrä

 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.


Luonnostele muoto

 • Toiminto: Kahden pisteen suorakulmio.
 • Piirrä suorakulmio 400*300 mm symmetrisesti keskiristin suhteen.


Toimenpide

 • Ohjauskäyrä.
Kannen ohjauskäyrä

 • Palauta perusaputason Vaaka(XY)-taso näkyvyys, jos se on piilossa.
  • Valitse em. aputaso piirrepuusta.
  • Tilannekohtainen toiminto: Palauta.
 • Valitse Vaaka(XY)-taso.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Yhdensuunt.
  • Anna etäisyys (ja kaava) 400, KORK.

Luonnostele muoto

 • Toiminto: Suorakulmio.
 • Piirrä suorakulmio 400*300 mm vinoon asentoon.
 • Piirrä apuviivat viivojen keskipisteistä keskipisteisiin (katso kuvaa).
 • Lisää yhtenevyydet erikseen kummallekin apuviivalle ja ogigon keskipisteelle.
 • Lisää kulmaehto: 25.


Toimenpide

 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.
3D-ohjauskäyrät

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > 3D luonnos.
 • Lisää kahdeksan viivaa kuvan osoittamalla tavalla.
  • Ole varma, että kohdistin ottaa kiinni viivojen päätepisteistä eikä viivoista.
 • Poistu 3D luonnoksesta OK-valinnalla.
Lisää pinnat

Pinnat joudutaan lisäämään jokaiselle tahkolle (10 kpl) erikseen.

 • Valitse kolme vierekkäistä viivaa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Lisää.
  • Vaihda suunta tarvittaessa siten, että nuoli osoittaa "kappaleesta" ulospäin.
 • Seuraavien pintojen yhteydessä käytä optiota: Pintojen liittäminen.
  • Tämä optio pyrkii pitämään liitettävät pinnat samansuuntaisina, joten pinnan suuntaa ei tällöin esitellä.
Tee suljetusta pintajoukosta kappale

Jotta saatuun muotoon voidaan tehdä pyöristyksiä, pitää pinnoista muodostaa ensin kappale.

 • Tilannekohtainen toiminto: Muodosta kappale.
 • Osoita jokin pinta, kun ohjelma pyytää valitsemaan referenssipinnan.
 • Kuittaa "Muodosta kappale"-dialogin pinnan valinta OK:lla.

Huomaa: Jos olet mallintanut (kaikki) pinnat siten että ne rajaavat suljetun tilan avaruudesta, ohjelma ei välttämättä esittele tilannekohtaista toimintoa Muodosta kappale. Tällöin voit tehdä pyöristyksen suoraan malliin.
Tee pyöristykset

 • Valitse tahkojen vinot särmät.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä tämä.
  • Arvoksi levyn taivutussäteen arvo, esim: 2.
Muutetaan kappaleen väriä ja läpinäkyvyyttä

 • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Vaihda materiaali > Valitse > Vertex Paletti.
 • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Muuta läpinäkyvyyttä.
  • Poista valinta Käytä pintamateriaalin läpinäkyvyyttä.
  • Anna läpinäkyvyys prosentteina.


Palaa osamallinnustilasta kokoonpanoon OK:lla
Muuta JIGI-osan ominaisuuksia

Koska tätä osaa tullaan käyttämään vain ohutlevyosien mallinnuksen apuna, ei sen tarvitse näkyä kokoonpanon osaluettelossa.

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 10sek


Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.