Skip to main content
Skip table of contents

8. Kääntyvä yhde

Harjoitus 8: Kääntyvä yhde

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään jigiä ohutlevyosien mallintamiseen.
 • Paikoittamaan osia yhtenevyysehtojen avulla.Käytetyt toiminnot

 • Uusi > Osa.
 • Pintaketjun offset.
 • Taivutuspiirre.
 • Kokoonpanossa: Leikepöytä > Kopioi / Liitä.
 • Kokoonpanossa: Yhtenevyysehdot pintojen ja yhtenevyysehdot viivojen välillä.

Päävaiheet

 • Tee koonnassa uusi osa.
 • Kopio Jigi-osan pintaketju tilavuusmalliksi.
 • Lisää taivutuspiirteet.
 • Kopioi osat
 • Paikoita osat ehtojen avulla.

Lähtötilanne

On mallinnettu kokoonpano, jossa kääntyvän yhteen aukko on mallinnettu.

Tee koonnassa uusi osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa.

 • Anna tunnus ja arkistotiedot.
 • Hyväksy osan tallennuspaikaksi sama projekti, joka on kokoonpanolla (Tämä on yleisin tapaus).
Kopioidaan kappaleen pinta ohutlevyosaksi

 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Kopioi pinta.
 • Valitse työpöydän vasemmasta yläkulmasta TAN eli tangentiaalisen pintaketjun valinta.
 • Osoita pinta.
  • Ohjelma etsii tangentiaaliset pinnat.
 • Tilannekohtainen valinta: OK
  • Dialogi Pinnan kopiointi avautuu. • Jätä arvo: 0 (Pinta kopioidaan täsmälleen samalle paikalle referenssipinnan kanssa)
 • Valitse suunta: Ulos. Kuvassa 1).
 • Valitse: Tilavuusmalliksi. Kuvassa 2).
 • OK. Kuvassa 3).
  • Dialogi Pintaketjun offset avautuu.
 • Syötä pellin paksuuden arvo: 2. Kuvassa 4).
 • Valitse suunta: Ulos, jos JIGI-osa on mallinnettu tulevan kanava-aukon mittoihin. Kuvassa 5).
 • Valitse Muunnetaan ohutlevyosaksi. Kuvassa 6).
 • OK. Kuvassa 7).
Lisää peltiin kiinnitysreunat

 • Valitse ulkosyrjältä viivat.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää taivutuspiirre.
 • Anna sopivat arvot:
  • Säde R: 2
  • Kulma A: 90 (tai 100)
  • Pituus L: 40

Ohjelma ehdottaa kulmaksi 90. Voit hyväksyä sen katsoa näyttääkö kappale kelvolliselle.

 • Käännä projektio vaikkapa: Vasemmalta
 • Tarvittaessa muokkaa Taivutuspiirrettä (vaikkapa tupla-napsauttamalla sitä piirrepuusta) ja kokeile muita arvoja.
 • Näillä mitoilla olevalle kappaleelle 100 asteen kulma näytti hyvälle.

Poistu OK:lla pellin osamallista kokoonpanoon

 • Tämä toiminto tallentaa mallin automaattisesti.
Tee vastaavasti toinen pelti

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pinnat > Kopioi pinta.
 • Lisää reunoihin taivutuspiirre (tässä kappaleessa 96.4° kulma näytti hyvälle)


Taivutuskulma voitaisi myös osoittaa, jos JIGI-osaan olisi mallinnettu ohjausviivat pohjan ja yläpinnan tasoon.

 • Tällöin taivutuspiirteen kulman annon sijaan olisi voitu osoittaa suunta.

Poistu OK:lla toisen pellin osamallista kokoonpanoon

 • Tämä toiminto tallentaa mallin automaattisesti.
Täydennä kokoonpano kopioimalla pellit

 • Valitse osa
 • Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Kopioi.
 • Tilannekohtainen toiminto: Leikepöytä > Liitä.
  • Käännä osaa ennen sijoitusta kaksi kertaa 90° sinisen akselin ympäri.
Lisää ehdot, joilla pellit paikoittuvat

Kumpaankin peltiin tulee kolme Yhtenevyys-ehtoa.

 • Kaksi pintaparia
 • Yksi viivapari.

Koontamallin "siivous" eli JIGI-osan piilotus

Kokoonpanoon kannattaa tehdä uusi ilmiasu, jossa JIGI-osa on näkyvissä ja piilottaa se O: Perus-ilmiasussa.

 • Valitse piirrepuusta: Ilmiasut.
  • Tilannekohtainen toiminto: Lisää ilmiasu.
 • Valitse tuo uusi ilmiasu: 1: Ilmiasu1
  • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Anna sille toinen nimi: esim. Jigi.
 • Aktivoi ilmiasu: 0: Perus (Joko kaksois-napsauttamalla tai tilannekohtaisella toiminnolla)
 • Valitse JIGI-osa
  • Tilannekohtainen toiminto: Piilotus > Piilota.
 • Valitse ilmiasu: 0: Perus.
  • Tilannekohtainen toiminto: Päivitä piilotustila.
Tee osille piirustukset

Ota kumpikin osista vuorollaan muokattavaksi.

 • Anna osille raaka-aine (katso harjoitusta: 2. Kotelo)
 • Tee piirustus.
  • Valitse mittakaava (1:5 jolloin geometria mahtuu A3-lomakkeelle)

Tallenna osan piirustus: File > Tallenna tai paina

tai
.

 • Poista piirustus ruudulta.
 • Palaan koontaan: OK.
Tee kokoonpanolle piirustus

Tee piirustus:

 • Valitse projektiot, esim. edestä, päältä, vasemmalta ja ISO, 45 etuoikealta.
 • Valitse mittakaava (1:5 jolloin geometria mahtuu A3-lomakkeelle)
 • Lisää osanumerot: Piirustus > Koneensuunnittelu > Osaluettelo > Osanumero.
  • Numeroi > Numero
  • Poistu dialogista.
  • Osoita osa (1 ja 2) ja osanumero-pallon paikka.

Tallenna kokoonpanon piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
 • Poista piirustus työpöydältä.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Lataa tästä yhteen kokoonpanomalli (VX_SMD9.vxz).

 • Sisältää Jigin ja molemmat erilaiset pellit VX_SMD10 ja VX_SMD11.

Video

Kesto 3min 11sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.