Skip to main content
Skip table of contents

1. Vertex-työpöydän rakenne ja termit

Harjoitus 1: Opettele työpöydän rakenteen nimitykset

 • Tämä auttaa sinua ymmärtämään itseopiskelumateriaaleissa käytettyjä nimiä.


Versio yhteensopivuus

Termien esittely on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.

Tiedostojen ja asetusten hallinta

1) Tiedosto-valikko (File Menu)

 • Tämä on yhteinen valikko kaikille Vertex G4:n työskentelytiloille.
 • Jos jokin valikon toiminto ei ole käytettävissä sen hetkisessä tilanteessa, niin painike on passiivinen (harmaa).

Työpöydän rakenne osamallissa

1) File-valikko. (File Menu).

2) Valintanauha (Ribbon).

3) Pikavalikko eli pikatyökalurivi (Quick access toolbar).

4) Työkalunauha (Tool Strip).

5) Ryhmä, valintanauhan toimintoryhmä. (Group).

 • Valintanauhassa pystyviivoin rajattu alue, joka Vertex-ikkunaa kavennettaessa saattaa supistua yhden nappulan levyiseksi, mutta alasvetovalikko-ominaisuuden sisältäväksi painikkeeksi.

6) Tilannekohtainen valikko (Context menu tai Context sensitive menu).

7) Tilannekohtainen ponnahdusvalikko. (Pop-up menu).

 • Käyttäjä pystyy muokkaamaan tätä valikkoa.

8) Piirrepuu (Feature Tree, Assembly Tree).

 • Sisältää vakio-osat eli liittymät visualisointiin, piirustuksiin, ilmiasuihin ja perusaputasoihin sekä mallinnuksen historiavaiheet.

9) Kehote (Prompt) joka on osa tilariviä.

 • Vasemmassa reunassa Vertex antaa käyttäjälle kehotteita.
 • Oikeassa reunassa on koordinaatit.

10) Työtila, eli grafiikkaikkuna (Working Window).

11) Minivalikko, eli minityökalurivi. (Mini Toolbar).

 • Ilmestyy joissain tapauksissa kohdistimen oikeaan yläkulmaan.

12) Puhekupla. (Bubble Tip).

 • Joissain toiminnoissa ilmestyy puhekupla ohjaamaan käyttäjän toimintoa.
 • Puhekuplat saat tarvittaessa kytkettyä pois.

13) Vihje eli "tippi" (Tip).

 • Pidä kohdistinta hetki painikkeen päällä, jolloin sen lähelle ilmestyy tippi-teksti, joka kertoo sanallisesti toiminnosta.


Työpöydän rakenne luonnostelussa

Tässä on kerrottu vain edellisestä poikkeavat työpöydän alueet.

14) Ehtojen lista (Constraints List)

 • Eli geometriset rajoitteet. (Piirrepuun alaosa).
 • Nämä näkyvät vain luonnostilassa ja kokoonpanossa.

15) Apuvalikko (Auxiliary Menu).

 • On harvinainen luonnostelussa, mutta tulee esiin kolmessa erilaisessa suorakulmion piirrossa.

Luonnoksessa on aina näkyvissä:

A) Keskiristi.

B) Origo. Origoksi kutsutaan keskiristin risteyskohtaa, jossa luonnoksen absoluuttiset koordinaatit ovat X=0 ja Y=0.

Työpöydän rakenne kokoonpanossa

Tässä on kerrottu vain edellisistä poikkeavat työpöydän alueet.

15) Apuvalikko (Auxiliary Menu).

 • On yleinen kokoonpanojen osien sijoituksessa ja profiilirakennesuunnittelussa.

Työpöydän rakenne piirustuksessa

Tässä on kerrottu vain edellisistä poikkeavat työpöydän alueet.

16) Projektio (Projection).

 • Mallin piirustuksissa määrätyistä suunnista näkyvät "Kuvannot", myös osasuurennos- ja leikkausprojektiot.

17) Pop-up apuvalikko (Pop Up Auxiliary Menu)

 • Kohdistimen alapuolelle ilmestyy laatikkorivi
  sen merkiksi, että tilannekohtainen valikko ("Hiiren oikea painike" sisältää apuvalikon.

18) Painikevalikot (Button menu).

 • Käyttäjä voi kerätä alasvetovalikkojen toiminnallisuuden erillisiksi painikevalikoiksi, joiden muotoa voi venyttää yhdestä useampaan sarakkeeseen.
 • Painikevalikot ovat yleisiä 2D-piirustusten toimintojen yhteydessä, mutta niitä on saatavissa myös osamallinnus- ja kokoonpanotiloissa.Muut yleiset käyttöliittymän osat


19) Keskusteluikkunat (Dialogue Box)

 • Valinta- tai keskusteluikkunat "Dialogi".
 • Käytetään ohjaamaan toimintoja sekä syöttämään mittoja ja tunnuksia.

Keskustelu-ikkunoissa on kahdenlaisia valintoja:

20) Valintanappi (Radio Button)

 • Valintanapeista jonkun pitää olla aina valittu, samalla se poistaa valinnat saman ryhmän muilta valintanapeilta.

21) Valintaruutu (Check Box)

 • Valintaruudut voivat olla toisistaan rippumatta joko valittu tai ei valittu.

22) Alasvetovalikko (Drop-down menu)

 • Alasvetovalikoita avautuu sellaisten painikkeiden avulla, jonka on pieni kolmio
  .

23) Arkistokortti. (Archive Card)

 • Arkistokortit liittyvät sellaisiin objekteihin, joiden rinnalla on tietokanta, kuten malli, piirustus, projekti, nimiketietokanta jne.

24) Selain. (Browser).

 • Selaimia on useita erilaisia.
 • Yleisselain avautuu B-näppäimellä
 • Muut selaimet liittyvät usein erilaisiin lisäyksiin.

25. Valikko (Menu)

 • Joissain toiminnoissa avautuu rivimuotoinen valikko, josta voidaan valita toiminnallisuuksia.

Hiiren näppäimet

 • Alla toiminnot kuvattu oikeakätisen käyttäjän termein.

1 Vasen painike (Hiiren valintapainike)

 • Osoita elementti työikkunasta.

 • Valitse toiminto tilannekohtaisesta valikosta.

 • Avaa valikkorivin, esimerkiksi File-valikosta, ja valitse toiminto.

2 Keskipainike

 • Valmis. Lopeta toiminnon käyttö.
 • Voit käyttää hiiren pyörää zoomaukseen.
  • Rulla voidaan asettaa toimimaan hiiren keskipainikkeena hiiren ominaisuuksissa.
 • Pyöritä mallia. Paina hiiren keskipainiketta, ja liikuta hiirtä.

3 Oikea painike

 • Avaa tilannekohtainen valikko
  • Käytetään yleisimmin, kun olet ensin valinnut jonkun elementin.
  • Toimii myös työtilassa (grafiikka-ikkunassa), vaikka et ole valinnut sieltä mitään elementtiä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.