Skip to main content
Skip table of contents

9. Muokkaa luokitteita yrityksen tarpeisiin

Harjoitus 9: Luokitejärjestelmän muokkaus omiin tarpeisiin


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.

Luokitteiden käyttökohteet ja ominaisuudet

Luokitteiden tarkoituksena on helpottaa oikean nimikkeen löytymistä tuhansien tai kymmenien tuhansien rivien joukosta, toimimalla suodattimena, joka esittelee valintaa varten vain suppean joukon rivejä.

Vertex G4:n luokitejärjestelmä on toteutettu kolmetasoiseksi, mutta räätälöimällä tasojen määrää voidaan kasvattaa.

 • Pääryhmä.
 • Alaryhmä.
 • Luokite.

Vertex Flow'ssa ei tällaista rajoitusta ole.

Luokitteet ja toiminnanohjausjärjestelmä ERP

Jos yrityksellänne on toiminnanohjausjärjestelmä, jossa on mukana myös materiaalien hallinta, niin tämän (ERP-) järjestelmän käyttämät luokitteet on syytä ottaa käyttöön myös Vertexissä.

 • ERP = Enterprise resource planning.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Muokkaamaan tietokantoja yleisellä Ylläpito > Muokkaa toiminnolla.
 • Vaihtamaan korttimuotoisen tietokannan muokkauksen rivimuotoiseksi muokkaustilaksi.

Käytetyt toiminnot:

 • (Järjestelmä >) Ylläpito > Muokkaa
 • Muokkaa listana.

Avaa luokitetietokanta muokattavaksi

 • Valitse Järjestelmä-välilehti.

 • Valintanauhan toiminto: Luokitteet.

 • Ohjelma avaa kaksoisnäytön, jonka:

  • Yläosassa käsitellään luokitetietokantaa (d_CLASS).
  • Alaosassa on esitelty ne nimikekannan (d_COMPONENTS) nimikkeet, joilla on ko. luokite.
 • Tätä kautta voit selailla luokitteita ja siihen liittyviä nimikkeitä.

Varmuuskopioi molemmat tietokannat ennen muokkausta

Jos aiot muokata luokitekantaa, niin varmuuskopioi ensin luokite- ja nimiketeitokanta.

 • Avaa oikea hakemisto: File > Tämä ohjelmaversio ja valitse Shared-painike.
 • Valitse dbases-hakemisto.
 • Kopioi turvaan tiedostot d_CLASS ja d_CLASS1c. (varsinainen luokitetietokanta).
 • Kopioi turvaan tiedostot d_COMPONENTS ja d_COMPONENTSc. (nimikekanta).


Vain rivien poisto onnistuu

 • Tätä kautta voit vain poistaa luokiterivin.
 • Huomaa, että tämä poistaa luokitteeseen kytketyt nimikkeet nimikannasta (d_COMPONENTS).

Valitse luokitekanta muokattavaksi

 • (Järjestelmä >) Ylläpito > Muokkaa.
 • Valitse luokitetietokanta d_CLASS.
 • Valitse Open.


Luokitteet ja nimikekanta

Luokitejärjestelmän uusinta tarkoittaa myös käytännössä sitä, että nimikekanta täytyy uudistaa ja kaikki nimikkeet täytyy kytkeä uusiin luokitteisiin.

 • Joten ihan pienestä syystä tähän ei kannata ryhtyä.
 • Sen sijaan muutaman uuden luokitteen voi tietokantaan käydä lisäämässä, jolloin uusille lisättäville nimikkeille saadaan tarvittavat luokitteet.

Hyväksy tietokannan käsittelynäytön nimi

 • Koska tälle tietokannalle ei ole sopivaa näyttöä luotu, niin hyväksy ohjelman ehdottama tilapäinen tietokannan käsittelynäyttö defform.tmp ja paina Open.Tietokannan käsittelynäyttö

Osalle vertexin tietokannoista on luotu oma ns. näyttötiedosta, jonka avulla tietokantaa käsitellään. Mutta kaikille tietokannoille ei sellaista ole luotu.

 • Tietokannalle on mahdollista myös tallentaa käsittelynäyttö, jolloin ohjelma ohittaa tämän kysymyksen.
 • Jos tiedät sopivan käsittelynäytön, valitse se listalta.
 • Ellet tiedä sopivaa käsittelynäyttöä anna ohjelma luoda sellainen, nimellä defform.tmp.

Ohjelma avaa tietokannan ns. korttimuotona

 • Voit muokata tietokantaa myös tässä korttimuodossa.
 • Valitse Muokkaa listana.

 • Muokkaa tietokantaa lisäämällä, kopioimalla tai poistamalla rivejä tai muokkaamalla kenttien sisältöä.
 • Huomaa, että tietokannassa on kenttiä niin paljon, etteivät ne kaikki näy kerralla, joten käytä myös sivusuuntaista vierityspalkkia


Lisää tieto selainkuvasta kenttään BITMAP.

 • Tässä mainittu kuva näkyy Nimiketiedot - Nimikkeen rakenne-kortilla kun selailet tuoterakenne-tietokantaa.
 • Selainkuvan täytyy olla tallennettu nimikettä kuvaavan kirjastokomponentit yhteyteen.


Tallenna muutokset OK-painikkeella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.