Skip to main content
Skip table of contents

Nimikekannan muokkaaminen

Nimikekannan muokataan Microsoft Office Excel ohjelmalla. Vertex G4 sisältää joitain erikseen määriteltyjä tiedonsiirtotapoja sekä yleisen formaatin Excel-siirtoon. Yleinen tietokantojen siirto perustuu XLM-muotoon.  Yksittäisiä nimikkeitä ja tietoja muokataan G4:n käyttöliittymän kautta, mutta jos tehdään enemmän muutoksia kannattaa käyttää Excel-siirtoa.

Nimiketietokannan muokkaus

Vertex G4 sisältää nimiketietokannan d_COMPONENTS, joka toimitetaan esimerkkikantana, jota voidaan käyttää suoraan tai muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Mikäli yrityksessä on jokin ERP-järjestelmä (EPR = Tuotannonohjaus ja materiaalienhallintajärjestelmä), niin nimikkeet saadaan käyttöön tuomalla ne G4:ään. ERPistä nimikkeet tietoineen voidaan yleensä listata joko määrämuotoiseen teksti-tiedostoon tai Excel-taulukkoon. Taulukon avulla nimikkeet voidaan siirtää Vertex G4:ään. Nimikkeiden siirto tehdään kertaluonteisena toimintona Excel -taulukon kautta. 
Automaattiset rutiinit nimikkeiden siirtoon Vertex G4:n ja ERP:in välille pitää sopia erillisenä projektina.

Nimikekannan muokkaus lyhyesti

 1. Kopioi nimikekanta (d_COMPONENTS ja d_COMPONENTSc) varmuuskopioksi talteen.
 2. Vie Vertex G4:n nimikekanta Exceliin, jotta saat oikean muodon Excel-taululle.
 3. Listaa nimikkeet ERP-järjestelmästä Exceliin.
 4. Muokkaa näistä kahdesta taulusta taulu, joka kuvaa kaikkia nimikkeitä (ei vain pelkkiä uusia nimikkeitä).
 5. Tuo tietokanta takaisin Vertexiin.
 6. Testaa.

Nimiketietokannan sisältö ja muoto


Vertex tietokanta muodostuu aina kolmesta tiedostosta:


d_COMPONENTS:  Data
d_COMPONENTSc: Ohjaustiedosto
d_COMPONENTSl: Lukitustiedosto

Näistä tietokannan toimivuuden kannalta tarvitaan aina datatiedosto ja ohjaustiedosto. Lukitustiedostoa käsitellään ohjemallisesti. 


Nimiketietokannan pakolliset kentät:

Kentän nimi       Indeksointi TyyppiSelitys
CODEUNIQUE M40  Tunnus
 DESCRIPTION      
T50Kuvaus
 SPEC             
T16Materiaali
 CALC_WEIGTH      
N10Laskettu paino
WEIGHTED
T1Punnittu
 DENSITY          
N10Tiheys
 UNIT             
T3Yksikkö
CLASS
T50Luokite
 PROD_MAIN_CLASS  
T50Luokitteen pääryhmä
 PROD_SUB_CLASS   
T50Luokitteen alaryhmä

Koko nimiketietokannan muodon määrittely  nimiketietokanta.xls

Tietokannan vienti Excel-taulukoksi

Kopioi nimikekanta (d_COMPONENTS ja d_COMPONENTSc) aina ennen käsittelyä  varmuuskopioksi. • Valitse Järjestelmä-välilehdeltä Tietokannat-ryhmä  > Ylläpito > Vie XML-tiedostoon
 • Valitse  d_COMPONENTS
 • Valitse tallennuspaikka ja nimi, esim COMPONENTS.xml
 • Avataanko tiedosto Exelissä >Kyllä
 • Valitse rivi As an XML table ja paina OK ikkunassa “Open XLM”
 • Valitse OK  (tiedoston avaus saattaa kestää, jos dataa on paljon)Excel-taulukon muoto


Älä muuta tämän taulukon kenttien järjestystä.

ERP:stä saadun Excel-taulukon muokkaus

 • Järjestele ERPistä tuotetun taulukon sarakkeet samaan järjestykseen, kuin ne ovat G4 taulukossa
  • Voit poistaa Vertex G4:n kannalta tarpeettomia sarakkeita.
  • Luo tarvittaessa uusia sarakkeita
  • Voit täydentää tietoja, mm. tiheyttä ja luokitteita.


Excel-taulukon  täydennys

 • Taulukko sisältää esimerkkinimikkeiden lisäksi dokumenttinimikkeitä osista, kokoonpanoista tai itsenäisistä 2D-piirustuksista.
 • Poista tarpeettomat rivit
 • Kopioi rivit ERP:stä tuodusta taulukosta
 • Mikäli ERPin taulukko sisältää kaikki tarvittavat nimikkeet, voit poistaa G4:n esimerkkiaineiston
 • Huomaa, että Tunnus-kenttä on yksilöivä tieto, tarkista duplikaattinimikkeet

Excel-tiedoston tallennus oikeaan muotoon

 • Tallenna taulukko
 • Valitse muodoksi XML Data (*.xlm)


Taulukon tuonti Vertex G4:n tietokannaksi

 • Valitse Järjestelmä-välilehdeltä Tietokannat-ryhmä  > Ylläpito > Tuo XML-tiedostosta
 • Valitse tietokanta  d_COMPONENTS
 • Selaa tallentamasi Excel-taulukko


Toiminta poistaa olemassa olevan nimiketietokannan tiedot ja tallentaa nimiketietokantaan uudet tiedot.


 • Vertexin viestirivillä näet tuonnin edistymisen
 • Lopuksi saat tiedon tuonnin tuloksista

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.