Skip to main content
Skip table of contents

7. Mallinnus kokoonpanossa

Harjoitus 7. Mallinnus kokoonpanossa

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Hyödyntämään toisen osan geometriaa, kun luonnostelemme uutta osaa.
 • Paikoittamaan osan luonnos toisen osan pintaan.
 • Lisäämään poistavia kierrepiirteitä ja myös kierrepiirteen kopioita.
 • Tekemään piirteestä sarjan ja paikoittamaan sen ehtojen avulla.
 • Tekemään piirustuksen siten että ns. edestä- ja päältä-suunnat osoitetaan mallista.
 • Ymmärtämään miksi jotkut osat näkyvät kokoonpanomallin piirrepuussa sinisenä.

Käytetyt toiminnot:

 • File > Uusi kokoonpano.
 • Raahaa toisessa formaatissa oleva osa suoraan kokoonpanoon.
 • Uusi > Osa.
 • Uusi luonnos > Apugeometrian > Pintaan.
 • Luonnos: Kopioi viivoja (toisesta osasta luonnostasoon).
 • Luonnos: Yhtenevyys-, Etäisyys-, symmetria- ja keskipiste-ehto.
 • Poistavan kierrepiirteen lisäys. Lisää piirteet kopio.
 • Uusi > piirustus.


Alla laite Suhner WEP 100, sellaisena kuin se esitellään Traceparts'in sivuilla (https://www.traceparts.com) ja josta sen voi käydä lataamassa itselleen eri tiedostomuodoissa.

Lähtökohtana käytämme vasemmanpuoleista kuvassa sinisenä näkyvää osaa, jonka tuomme kokoonpanoon. Tässä harjoituksessa mallinnamme oikeanpuoleisessa kuvassa sinisellä näkyvät osat uudelleen käyttäen hyväksi tuotua osaa.
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS7_PARTS.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  • Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS7-* heti löydy.


Vertex'in Vie-pakattu projekti

Kun käytetään Arkisto-välilehden Projektit-ryhmän toimintoa Vie, niin Vertex pakkaa mukaan kaikki hakemiston alla olevat tiedostot ja alikansiot sekä otteet malli-, piirustus- ja projektiarkistosta.

 • Tällöin mukana saattaa olla Vertex-selaimessa näkymättömiä tiedostoja, kuten toiseen formaattiin tallennettuja tiedostoja, ao. projektikansioon siirrettyjä tai tallennettuja muistiota tai tiedostoja.
Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Osan tuonti

 • Raahaa malli Suhner30124600_02.SLDPRT Vertex G4:n projekti-hakemistosta shared\projects\VX_COURSE_ASSY edellä avatun kokoonpanomallin päälle.
 • Valitse: Lisää aktiiviseen kokoonpanoon ja Eheytä.
 • OK.
 • Sijoita tuotu osa kokoonpanoon, esim. Hiiren keskinäppäimellä tai
  V-näppäimellä.

Tai jos sinulla ei ole käytettävissä Solidworks-kääntäjää, niin

 • Lue kokoonpanoon malli VX_AS7-P1 projektin VX_COURSE_ASSY, jossa tuo em. SW-malli on valmiiksi käännetty Vertex G4-muotoon.


Osan tuonti arkistoon tai suoraan kokoonpanoon

Toiminnolla: File > Tuo voit lukea esim. *.sat, *.stp ja *.igs-, *.SLDPRT, *.SLDASM- malleja sisään Vertexiin, edellyttäen että sinulla on käytettävissä ao. kääntäjä.

 • Tällaisen mallin voit tallentaa arkistoon, jos se on luettu (normaalisti omaan ikkunaansa).
 • Jos tarvitset mallia vain yhdessä kokoonpanossa, voi tuoda sen suoraan kokoonpanoon, kunhan:
  • Vertex työpöydällä on aktiivisena kokoonpanomalli.
  • Valitset tuonti-dialogissa option: Lisää aktiiviseen kokoonpanoon.
Holkin mallinnus


Tee uusi osa (Holkki) kokoonpanossa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Hyväksy tarjottu projekti (Osa tallentuu samaan kansioon, kuin kokoonpano)
 • OK.
  • Ohjelma siirtyy kokoonpanosta osamallinnustilaan.
Luonnostele osa toisen pintaan

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Apugeometrian > Pintaan.
 • Osoita pinta.
  • Ohjelma siirtyy luonnostelutilaan.
  • Ja kääntää luonnoksen kohtisuoraan (jos ao. asetus on Luonnos-välilehden Asetukset-ryhmässä valittuna).


Oikealla kuva holkin poikkileikkauksesta, josta selviää myöhemmin harjoituksessa tarvittavia mittoja.

 
Mallinnan ensimmäinen piirre

 • Tilannekohtainen toiminto: Viiva > Kopioi luonnostasoon.
 • Valitse lieriön viiva runko-osasta.
 • OK tai hiiren keskinäppäin tai
  kopioi valitun (tai valitut) viivat luonnostasoon.
 • Toimenpide: Lisää - Pursota, vaihda suunta.
  • Pituus 32.


Kopioi viivoja myös valintanauhassa
Mallinna toinen piirre

 • Valitse pinta, kuvassa 1) ja tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > pintaan.
 • Piirrä kahden pisteen ympyrä, valitse keskipiste lieriön keskipisteestä, kuvassa 2) ja osoita kehäpiste, kuvassa 3).
 • Kopioi toisesta osasta kulman kaareva viiva, kuvassa 4) toiminnolla Kopioi viivoja.
 • Muuta kopioitu viiva apuviivaksi, kuvassa 5). Valitse viiva ja toiminto: Ominaisuudet tai valintanauhan tyylikohdasta Apuviiva.
 • Lisää yhtenevyysehto piirtämäsi ympyrän ja toisesta mallista kopioidun kaaren välille, kuvassa 6) ja 7).
 • Toimenpide: Lisää - Pursota.
  • Pituus: 15.
Mallinna holkin pääreikä kahdessa vaiheessa

 • Luonnostele isompaan päähän pienempi ympyrä 33.5.
  • Tee: poistava pursotus kappaleen läpi.
 • Luonnostele pienempää päähän isompi ympyrä 40.
  • Tee poistava pursotus: 44 (= 47 - 3).
Mallinna holkin kierrereikien paikat

 • Luonnostaso: Isomman lieriön päätypintaan.
 • Kopioi toisesta osasta pienet ympyrät, toiminnolla Kopioi viivoja.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.


Mallinna holkin kierrereiät

Lisätään malliin kierrepiirrereiät ohjauskäyrien osoittamaan paikkaan.

 • Esim. Tilannekohtaisella toiminnolla: Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta (Tai työkalunauhan
  painikkeella).
 • Valitse piirre: (Kirjastot > Piirteet > Vakiot >) Kierteet > Metrinen > läpiporaus.
 • Valitse koko M6.
  • Anna pituus h 15 ja kierteen pituus TL 15.
 • Osoita ensimmäisen piirteen paikka päätypinnalta (kohdistin ei reagoi ohjausviivan keskipisteeseen).
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää piirteen kopio.
  • Lisää kopio kolme kertaa osoittamalla paikaksi ohjausviiva-ympyrän keskipiste.
 • Paikoita lopuksi ensimmäinen piirre ohjausviivaympyrän kanssa samankeskiseksi.
 • OK.

Osamallinnuksen lisätehtävä

Jos haluat, niin voit viimeistellä holkin reiän sisänurkan pyöristyksellä (0.6 mm) ja pään 30° kulmassa olevalla 1mm viisteellä sekä pidätinrenkaan uralla D 42.5 ja leveys 1.9 ja etäisyys päästä 4.
Kiinnityslevyn mallinnus


Poistu holkin mallista ja tee uusi osa (kiinnityslevy)

 • Poistu osamallinnustilasta kokoonpanoon: OK. (Tämä samalla tallentaa osamallin).
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi > Osa.
 • Anna mallin tunnus ja arkistotiedot ja hyväksy tarjottu projekti.
 • OK.
  • Ohjelma siirtyy kokoonpanosta osamallinnustilaan.

Mallinna kiinnityslevyn runko

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Apugeometrian > Pintaan.
 • Osoita pinta.
  •  Ohjelma siirtyy luonnostelutilaan.
  • Ja kääntää luonnoksen kohtisuoraan (jos ao. asetus on Luonnos-välilehden Asetukset-ryhmässä valittuna).


Luonnostele rungon reunat

 • Toiminto: Kopioi viivoja ja valitse neljä viivaa runko-osasta.
 • Muuta viivat apuviivoiksi.
 • Piirrä suorakulmio karkeasti oikeaan asentoon.
 • Lisää yhtenevysehto lyhyiden apuviivojen ja suorakulmion viivojen välille.
 • Lisää etäisyysehdot (10) pidempien apuviivojen ja suorakulmion viivojen välille.
 • Tee lisäävä pursotus: 12.
Mallinna ohjausviivat kierrereikiä varten

 • Uusi luonnos > Pintaan.
 • Piirrä suorakulmio runko-osan kaarien keskipisteiden avulla.
  • Kuvassa pisteet 1, 2 ja 3.
 • Mitoita suorakulmio. Hyväksy mitat (65 ja 90).


 • Keskitä suorakulmio kahden Sama etäisyys-ehdon avulla.
  • Kuvassa viivat 1), 2), 3) ja 4).


 • Muuta viivojen tyyppi lopuksi ohjaus-viivaksi.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.
Mallinna kiinnityslevyn kierrereiät rungon säätöä varten

Lisätään malliin kierrepiirrereiät ohjauskäyrien osoittamaan paikkaan.

 • Esim. Tilannekohtaisella toiminnolla: Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta (Tai työkalunauhan
  painikkeella).
 • Valitse piirre: (Kirjastot > Piirteet > Vakiot >) Kierteet > Metrinen > läpiporaus.
 • Valitse koko M6.
  •  Anna pituus h 12 ja kierteen pituus TL 12.
 • Osoita ensimmäisen piirteen paikka päätypinnalta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää piirteen kopio.
  •  Lisää kopio kolme kertaa osoittamalla paikaksi ohjausviivojen nurkkapisteet.
 • Paikoita lopuksi ensimmäinen piirre ohjausviivan viimeisen nurkan kanssa yhteneväksi.
 • OK.
Mallinna sähkömoottorin tarvitsema keskireikä

 • Piirrä ympyrä ja mitoita se, halkaisija 95.
  • Saat mitoitetun ympyrän, kun keskipisteen osoituksen jälkeen et osoita kehäpistettä, vaan syötät näppäimistöltä säteen, esim. 47.5 (tai lausekkeen 95/2)
 • Asemoi ympyrä molempiin suuntiin keskelle, keskipiste-ehdon avulla
  • Osoita ensin reunaviivat, kuvassa 1) ja 2).
  • Osoita sitten keskitettävä piste, kuvassa 3).
Lisää kierrereiät moottorin kiinnitystä varten

 • Esim. Tilannekohtaisella toiminnolla: Liitä kirjastopiirre > Poistaen ainetta.
 • Valitse piirre: (Kirjastot > Piirteet > Vakiot >) Kierteet > Metrinen > läpiporaus.
 • Valitse koko M8.
  •  Anna pituus h 12 ja kierteen pituus TL 12.
 • Osoita paikka oikealta pinnalta. Kuva A.
 • Älä asemoi piirrettä, vaan poistu OK:lla. Kuva B.

Tee kierrepiirteestä sarja

 • Valitse piirre (Piirrepuusta ja piirteen pinta geometriasta).
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
 • Syötä tiedot: Pituus ja leveyssuuntiin: 2 kpl ja väli 81.3.
  • OK.
 • Osoita kohdistimen paikka aiemmin lisäämäsi piirteen keskipisteestä. Kuva C.
 • Piirrä kaksi apuviivaa kiinnityslevyjen reunaviivojen keskipisteestä keskipisteeseen. Kuva D.
 • Lisää piirresarjan apuviivoille symmetrisyysehdot edellä piirrettyihin keskiviivoihin. Kuva E.


Osamallinnuksen lisätehtävä

 • Lisää nurkkiin 10*10 viisteet.


Tee kiinnityslevylle piirustus

Jos teet uuden piirustuksen ja otat siihen projektiot edestä ja päältä, saat vasemmalla näkyvät projektiot. Tämä johtuu mallin asennosta.

 • Valitse piirrepuusta: Piirustukset.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
  • Paina Osoita a-painiketta.
  • Osoita mallista pinta, kuvassa 1).
  • Paina Osoita b-painiketta.
  • Osoita mallista pinta, kuvassa 2).
  • Mittakaava 1:1.
  • Piirustuslomake A4.
  • Poista valinta kohdista: Apugeometria ja piiloviivat.
  • OK.

Mallin projektion suuntaus piirustuksessa

Jos osamalli tai kokoonpano on epämääräisessä asennossa, niin piirustus kannattaa luoda siten että osoitetaan mallista edestä-projektio ja tarvittaessa päältä-projektio.

 • Osoita b-painike ilmestyy sen jälkeen, kun olet osoittanut Edestä-projektiota varten pinnan.
Tallenna osamallin piirustus ja palaa kokoonpanoon

 • Tallenna mallin piirustus ja poista se Vertex-työpöydältä.
 • Poistu muokattavana olevasta osamallista kokoonpanoon OK:lla.

Mallinnetut osat on sidottu toiseen osaan

Jos katsot koonnan piirrepuuta, näet että holkki ja kiinnityslevy ovat sinisiä.

 • Tämä tarkoittaa sitä että näissä osissa on liittymiä muiden osien geometriaan.
 • Pahimmillaan se tarkoittaa sitä, että näitä osia ei kannata muokata, kuin tässä samassa kokoonpanossa, sillä "muissa osissa kiinni oleva luonnosgeometria" saattaa joissain tapauksissa käyttäytyä huonosti, varsinkin jos mallin historiaa ajetaan uudellen.

Jos valitse mallintamasi osan, näet että ehtolistalla on yhtenevyys-ehtoja, vaikka et ole sellaisia lisännytkään.

 • Näitä ehtoja syntyy mm. kun tehdään osamallin luonnos toisen osan pintaan.
Tee kokoonpanomallille piirustus
Tallenna kokoonpanomalli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto 4min 4sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.