Skip to main content
Skip table of contents

5. Kääntövipu - mallin piirustus

Harjoitus 5: Kääntövipu

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Symmetrisyys, kulma, samaetäisyys- ja samasäde-ehtojen lisäys.
 • Raaka-ainetiedon (raaka-ainenimikkeen) lisäys.
 • Mallin työpiirustuksen tekemisen.


Käytetyt toiminnot:

 • Luonnostelu: Älykäs viivaketju.
 • Luonnostelu: Ympyrä (keski- ja kehäpiste).
 • Luonnostelu: Symmetriaehto.
 • Luonnostelu: Kulmaehto.
 • Luonnostelu: Samaetäisyysehto.
 • Luonnostelu: Samasäde-ehto.
 • Toimenpiteet: Lisäävä ja poistava pursotus.
 • Nimike
 • Uusi piirustus.
Kääntövivun mallintaminen

Osamallin aloitus ja luonnokseen siirtyminen

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Luonnostele viivaketju

 • Tee luonnos vaakatasoon: Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
 • Älykkäästä viivaketjusta on kerrottu teoriaa harjoituksessa 3. Kaulus - Älykäs viivaketju
 • Joten tässä on kuvattu vain luonnostelun pääpiirteet.
 • Piirrä viivat sitten, että keskiristi jää alueen sisälle.
Lisää symmetria-ehto

 • Valitse ehto: Symmetrisyys.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita symmetria-akseli (keskiristin vaakaviiva), kuvassa 3).

Lisää kulmaehto

 • Valitse ehto: Kulma.
 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Osoita toinen viiva.
 • Osoita mittaluvun paikka.
 • Anna mittaluvun arvo: 135

Toinen lähestymistapa ehtojen antoon

Kuten aiemmissa harjoituksissa on kerrottu, voidaan myös symmetrisyys- ja kulmaehto aloittaa valitsemalla ensin kaksi viivaa (jälkimmäinen Ctrl-näppäin painettuna).

Sitten valitaan tilannekohtaisesta valikosta: Ehdot > Symmetrisyys tai Kulma.
Tee kääntövivun puolikkaista tasalevyiset Samaetäisyys-ehdon avulla

 • Valitse ehto: Sama etäisyys.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita kolmas viiva, kuvassa 3).
 • Osoita neljäs viiva, kuvassa 4).


Sama etäisyys

Sama etäisyysehdot annetaan osoittamalla elementit (viiva tai pisteet) pareittain:

 • Ensimmäisen ja toisen elementin välinen etäisyys asetetaan kolmannen ja neljännen viivan väliseksi etäisyydeksi, elleivät muut ehdot toisin määrää.

Toinen vaihtoehto Sama etäisyysehdon antamiselle

 • Valitse neljä elementtiä (tässä viivaa) pareittain (2... 4. viiva Ctrl-näppäin painettuna)
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Sama etäisyys.
Tee kääntövivun puolikkaista tasapituiset Samaetäisyys-ehdon avulla

 • Valitse ehto: Sama etäisyys.
 • Osoita ensimmäinen piste, kuvassa 1).
 • Osoita toinen piste (keskiristin keskipiste), kuvassa 2).
 • Osoita kolmas piste, kuvassa 3).
 • Osoita neljäs piste (keskiristin keskipiste), kuvassa 4).
Anna kääntövivulle leveys ja pituusmitat

 • Leveysmitta viivojen välille: 40.
 • Pituusmitta (keskiristin pystyviivan ja ympyrän kaaren keskipisteen välille): 100.

Vakautetaan kulman paikka piirtämällä apuviiva, joka mitoitetaan paikoilleen.

Kokeile raahata geometriaa, kuva A.

 • Tartu geometriaan (esim. ylemmän kaaren keskipisteeseen) ja siirrä kohdistinta varovasti.
 • Voit peruuttaa raahauksen kumoa-toiminnolla.
  tai Crtl  Z.


Piirrä apuviiva, kuva B.

 • Toiminto: Kahden pisteen viiva.
 • Osoita origo (keskiristin keskipiste), kuvassa 1).
 • Osoita sisempää kaarta siten, että kaaren keskipiste tulee valittua, kuvassa 2).
Mitoita apuviivan suunta kulmaehdolla

 • Valitse ehto: Kulma.
 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Osoita toinen viiva.
 • Osoita mittaluvun paikka.
 • Anna mittaluvun arvo: 135/2

Numeerinen syöttö

Numeron sijaan voit Vertex G4:ssä aina syöttää myös matemaattisen lausekkeen, jossa on operaattoreita (+ - * /  jne)

 • Näistä löytyy enemmän tietoa käyttöohjeista, etsi esim. merkkijolla Kaava-kentän määritys.
 • Käytä tarvittaessa sulkumerkkejä, jos sinun täytyy esim. ensin laskea kaksi lukua yhteen ja jakaa summa sitten kahdella.

Ohjelma näyttää dialogissa myös laskentakaavan arvon (kuvassa 67.5).
Anna vielä nurkkien säteet

 • Toiminto: Säde
 • Osoita viiva
 • Osoita mittaluvin paikka.
 • Anna säteen arvo: 20 ja 60.

Nyt tämän luonnoksen pitäisi olla määritelty. Eli sitä et pysty enää raahaamalla muuttamaan ja ehtojen lisäys johtaa ylimäärittelyyn.

Pursota luonnos kappaleeksi

 • OK
 • Lisäävä pursotus: 6.
Luonnostellaan tarvittavat reiät

 • Valitse pinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.


Toiminto: Ympyrä (keski- ja kehäpiste).

 • Osoita ensimmäisen ympyrän keskipisteeksi kaaren keskipiste, kuvassa 1), jolloin piirrettävän ympyrän ja aikaisemman geometrian välille syntyy Samankeskisyysehto.
 • Osoita toisen ympyrän keskipisteeksi luonnoksen origo, kuvassa 2), jolloin piirrettävän ympyrän ja origon välille syntyy Samankeskisyysehto.
 • Piirrä kolmas ympyrä (harjoituksen vuoksi) johonkin muualle, kuvassa 3).
Kuvassa A ympyrät on piirretty:

 • Ympyrä 2): Keskipisteeksi on osoitettu luonnoksen origo (keskiristin keskipiste).
 • Ympyrä 3): Keskipiste "sinne päin".

Lisää Samankeskisyys-ehto (kuva B)

 • Toiminto: Samankeskisyys.
 • Osoita ensimmäinen piste (joko ympyrän keskipiste tai geometriasta kaaren keskipiste).
 • Osoita toinen piste.


Toinen vaihtoehto Samankeskisyysehdon lisäämiselle

 • Valitse kaksi pistettä (toinen Ctrl-näppäin painettuna).
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Samankeskisyys.
Määritä kaikki kolme ympyrää samankokoisiksi

 • Toiminto: Sama säde.
 • Osoita ensimmäinen ympyrä, kuvassa 1).
 • Osoita toinen ympyrä, kuvassa 2).


Samasäde-ehdon optiot

Kun olet käynnistänyt ensin Samasade-ehdon ja sitten olet osoittanut ensimmäisen ympyrän, tulee kohdistimen viereen samasäde-symboli (Kuvassa numeron 1 vieressä sekä laatikossa).

 • 1: Osoita kaksi ympyrää, jotka saavat saman säteen (oletuksena ensin osoitettu ympyrä säilyttää halkaisijansa, ellei toiseksi osoitetulla ympyrällä ole se kokoa rajoittavia ehtoja).
 • 2: Voit osoittaa monta ympyrää ja kaikki ne saavat saman säteen, kuin ensimmäinen ympyrä.
Anna ympyrälle halkaisija ja tee poistava pursotus

 • Ympyrän halkaisija
  : 16.
 • Poistu luonnoksesta toimenpiteeseen: OK
 • Toimenpide: Poista, Pursota, Kappaleen läpi.
Nimiketiedot ja piirustus

Lisätään raaka-ainetieto kappaleelle (kirjoittamalla)

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).

Dialogin ylempi osa

Kuvaa osamallin (tai kokoonpanossa kokoonpanomallin) nimikkeen tietoja

 • Voit laskea kappaleen painon Paino-kentän vieressä olevalla Laske-painikkeella (kunhan olet ensin määritellyt raaka-aineen tai sen tiheyden)
 • Voit laskea kappaleen Pinta-alan, Pinta-ala-kentän vieressä olevalla Laske-painikkeella.


Dialogin alempi osa:

Kuvaa raaka-aineen tietoja. (Nämä tiedot tulevat piirustuksen osaluetteloon).

 • Täytä dialogin alemmassa osassa olevat tiedot kirjoittamalla ne.
 • Materiaalisarakkeessa on esivalintapainike, jonka avulla voit hakea materiaalitietoja.
 • Tunnus-kenttään kirjoitetaan yrityksessänne käytössä oleva varastotunnus (eli nimike) kyseiselle raaka-aineelle.


Nimiketiedot ja materiaalikanta

Vertex G4:n raaka-aineiden, komponenttien ja profiilien nimiketiedot ovat tallessa tietokannassa d_COMPONENTS.

 • Tätä pääset muokkaamaan Järjestelmä-välilehden Sovellus-toiminnon kohdasta Nimikekanta: Käsittely.
 • Tästä tarkemmin ohjeissa: Nimiketietokannan käsittely ja Muokkaa Vertex-tietokantaa.

Jos ja kun asiakkaalla on olemassa tuotannonohjaus-järjestelmä (ERP) nimikkeineen, niin nuo tiedot voidaan tuoda Excel-ohjelman avulla Vertexin nimikekantaan.

Jos asiakas haluaa täydellisempää tuotetiedon hallintaa, niin silloin Vertex G4 kytketään Vertex Flow-tiedonhallintaohjelmaan, jonne perustetaan kaikki tarvittavat nimikkeet ja jonne syntyy kaikista uusista osista ja kokoonpanoista nimike.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai

Tee mallille piirustus

 • Valitse piirrepuusta Piirustus
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus


Keskeiset säädettävät kohdat

1) Mittakaava

 • Haluamasi mittakaava, joka riippuu sekä osamallin koosta että siihen halutuista projektioista.
 • Hae esivalintapainikkeella koneenpiirustuksessa sallitut mittakaavat ja valitse sopiva.
 • Tässä harjoituksessa 1:2.
 • Jos sinulla on valittu Lomake, niin näet dialogin alaosasta, kuinka hyvin nuo projektiot mahtuvat lomakkeelle

2) Tarvittavat projektiot (kuvannot)

 • Valitse perusprojektiot, edestä, päältä jne.
 • Näet millainen on Edestä projektio, jos käännät mallin Edestä suuntaan
 • Voit myös osoittaa painikkeella Osoita a mallistasi tasopinnan, joka määrittää ns. Edestä-suunnan.

3) Piirtoasetukset

 • Valitse peruspiirtotapa: Rautalanka.
 • Voit myös valita mm. että malliin piirretään sylinteripintojen ja reikien keskiviivat tai piiloviivat
 • Tangentiaaliset viivat 4) kohtaan kannattaa valita: Ohuena viivana, jotta tasopinnan ja sylinteripinnan rajaviiva ei piirry muotoviivana.

5) OK

 • Generoi mallista valitut projektiot.


Asiaa on käsitelty tarkemmin ohjeissa (F1): Geometria 2D > Mallin piirustus.
Täytä piirustuksen arkistotiedot

 • Ohjelma generoi pyydetyt projektiot ja kopioi mallin arkistotiedot piirustusarkistokortille.
 • Muokkaa ja täydennän arkistotietoja tarvittaessa
 • OK viimeistelee piirustuksen luonnin.
Lisää piirustukseen lomake

 • Jos valitsit edellisessä dialogissa jonkun lomakkeen ohjelma lisää sen itse.
 • Tämän jälkeen sinun kannattaa usein raahata lomake parempaan paikkaan ennen piirustuksen mitoitusta.


Lomakkeen voit lisätä:

 • Tilannekohtainen toiminto: Lue symboli.
 • Kaksoisnapsauta haluamaasi lomaketta.
 • Sijoita lomake piirustukseen.
Tallenna piirustus ja sulje se

 • File > Tallenna tai paina
  tai

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
 • Mallin tallennus piirustuksen luonnin jälkeen on ehdottoman tärkeää, sillä muutoin siitä ei jää merkintää mallin piirrepuun kohtaan Piirustukset, etkä tällöin voi avata sitä mallin kautta.
Avaa mallin piirustus aina tarvittaessa

 • Avaa Piirustus-lista piirrepuusta, kuvassa 1).
 • Valitse piirustus, kuvassa 2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Avaa, kuvassa 3).Video

Kesto 3min 4sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.