Skip to main content
Skip table of contents

Profiilirakennesuunnittelu

Käyttökohteet

Vertex G4:n profiilikirjasto sisältää suuren määrän profiilipoikkileikkauksien standardikokoja. Voit myös itse mallintaa poikkileikkauksen, tallentaa sen profiilikirjastoon ja käyttää mallinnuksessa.

Saat profiilirakenteista profiilien tilausta tai valmistusta varten Excel-muotoisia, tekstimuotoisia tai kuvallisia katkaisulistoja. Teksti- ja Excel-muotoisissa listauksissa on eritelty kunkin profiilin paino ja päiden katkaisukulmat sekä laskettu yhteen profiilityyppinen menekki metreinä ja kiloina.

Voit linkittää profiilit yrityksesi varastonimikkeisiin tyypin ja koon mukaan, jolloin profiilit yksilöityvät listauksissa tarkasti.

Esimerkkejä
Työkaluja

  • Profiilien lisäystä ja paikoitusta varten löytyy omia työkaluja, joiden avulla profiilipoikkileikkaus asemoidaan profiilin pituutta ohjaavalle ohjauskäyrälle ja käännetaan haluttuun asentoon esim. peilaamalla U-palkki aukemaan oikealle tai vasemmalle.
  • Jo vedettyjä profiileita voidaan trimmata toisiin profiileihin, osiin, pintoihin ja pisteisiin.
  • Profiili voidaan katkaista ja tietyin edellytyksin yhdistää.
Kirjastoituja mittavarioituvia profiileita

Alkeispoikkileikkauksia

Kuumavalssattuja profiileita

Kylmämuovattuja profiileita

PutkipalkitOhutseinäputket

Puutavara

  • Sahatavara
  • Liimapuu
  • Kertopuu

Toimittaja-kohtaisia profiileita (Norcam)JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.