Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4 perustoiminnallisuus

Tervetuloa tutustumaan Vertex G4:n! Vertex G4 on suomalainen ammattitason CAD-ohjelmisto 2D- ja 3D-mekaniikkasuunnitteluun. Ohjelmisto tarjoaa helppokäyttöiset työkalut suunnittelutyöhön ja tiedonhallintaan. Vertex G4 nopeuttaa suunnitteluprosesseja ja varmistaa, että tieto siirtyy virheettömästi suunnittelusta tuotantoon. Voit suunnitella yksittäisten osien geometriaa, kasata osista kokoonpanoja ja tuottaa molemmista tarvittavat piirustukset ja osaluettelot. Ohjelma sisältää geometrian käsittelyn lisäksi myös pitkälle menevät tiedonhallinta-ominaisuudet, kuten malli-, piirustus- ja projektiarkiston sekä nimikekannan.

Tämän sivun alle on koottu Vertex G4:n yleiskatsaus, jonka avulla pääset tutustumaan Vertex G4:n yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisempia ohjeita ja esittelyitä on koottu Vertex G4:n tuotedokumentaation muille alasivuille.

Käyttöliittymä yleisesti

Ohjelmiston käyttö perustuu hiiren osoittimella valittaviin toimintoihin, jotka sijaitsevat ohjelmaikkunan yläreunan Valintanauhan välilehdillä. Useimmat toiminnot voit myös suorittaa tilannekohtaisesta valikosta, joka avautuu napsauttamalla hiiren 2. painiketta muokattavan osan, osan elementin tai kokoonpanon kohdalla. Voit itse muokata käyttöliittymää ohjelman asetuksista rajoitusten puitteissa.

Osat, kokoonpanot ja piirustukset

Tuote on yleensä aina kokoonpano, joka koostuu osista. Osat puolestaan koostuvat piirteistä, jotka tehdään luonnostelemalla tai suoraan osan geometriaan kohdistuen (esimerkiksi särmien pyöristys).

Ohjelmassa on siis neljä erilaista työskentelytilaa:

 • Luonnostelu. Liityy osamallinnukseen, jossa osan piirteiden muotoja piirretään.
 • Osa. Osan mallintaminen muilla keinoin, kuten pyöristykset, viisteet, päästöt, koverrukset ja paljon muuta.
 • Kokoonpano. Kokoonpanomallien kasaus osista ja komponenteista.
 • Piirustus: Joko mallista tuotettu tai itse piirretty piirustus, johon lisätään mitat, tekstit, koneenpiirustuksen merkit, jne.

Luonnostelu


 • Luonnokset ovat useimmiten tasossa olevia viivaketjuja, mutta luonnostelua voidaan myös tehdä suoraan malliin ilman että viivaketju rajoittuisi tasoon (3D-luonnostelu).
 • Osien muotoja piirretään ns. "Luonnostelu"-tilassa, jossa piirretty geometria on myöhemmin helposti muokattavissa, jolloin myös osamalli muuttuu luonnoksen mukaan.

 • Luonnoksen geometriaa voidaan ohjata muuttujien ja niiden välisten kaavojen avulla. Mittamuuttujat voidaan taltioida mittataulukoksi, jonka avulla osien variointi eri mitoille on helppoa ja nopeaa.
 • Luonnosteluun liittyvien geometriaehtojen hallintaa varten olemme lisensioineet tunnetun ja yleisesti käytössä olevan D-Cubed-ohjelmakirjaston.

Osien mallinnus


 • Osien mallinnus lähtee liikkeelle joko luonnostelemalla geometriaa tai käyttämällä kirjastoista mittavarioituvia piirteitä.
 • Mallinnustilassa osille tehdään mm. pyöristyksiä, viisteitä ja päästöjä, niistä koverretaan onttoja, piireitä peilataan, skaalataan, kierretään, venytetään jne.
 • Hankalimpia muotoja voidaan lähteä mallintamaan yksittäisten pintojen avulla.
 • Osien mallintamisessa käytämme hyväksi ACIS-tilavuusmallintajaa.

Kokoonpanot


 • Osista ja komponenteista tehdään kokoonpanoja, joista saadaan kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot. Osien ja alikokoonpanojen paikoitukseen käytetään ehtoja, joiden avulla voidaan tarvittaessa tarkastella osien maksimi- ja minimi-sijainteja.
 • Kokoonpanon muodostamiseen on useita tapoja. Voit tuoda vakio-osia kokoonpanoon ja paikoittaa ne toisiinsa tai mallintaa osat suoraan kokoonpanossa. Myös näiden tapojen yhdistäminen on tavallista.
 • Kokoonpanoja voidaan käyttää myös osamallinnuksessa hyväksi, esim syömällä toisesta osasta toisen osan geometria pois.
 • Kokoonpanoista voidaan tarkastella dynaamisia- ja staattisia törmäystarkasteluja.
 • Kokoonpanoista saadaan ns. räjäytysesityksiä. Osat liukuvat räjäytysasemiin animoidusti.
 • Suurten ja raskaiden kokoonpanojen käsittelyyn löytyy erilaisia kevennystekniikoita, joten varsin suuria kokonaisuuksia voidaan esittää yhdellä mallilla.
 • Kokoonpanoista voidaan tulostaa kerralla joko ns. ylimmän tason osien ja alikokoonpanojen piirustukset, tai myös näiden alikoontien sisältämien osien ja alikoontien piirustukset tai sitten kaikkien kokoonpanossa olevien osien ja alikoontien piirustukset kerralla joko tulostimelle, DXF- tai DWG-muotoisiksi tiedostoiksi tai esim PDF-kirjaksi.
 • Kokoonpanoihin liittyvien geometriaehtojen hallintaa varten olemme lisensioineet tunnetun ja yleisesti käytössä olevan D-Cubed-ohjelmakirjaston.


Piirustukset


 • Piirustuksen voi tehdä 3D- mallista tuottamalla tai kokonaan itse viivatyökalujen avulla.
 • Mallien piirustuksiin geometria ja projektiot (kuvannot) saadaan 3D-mallista, jonka avulla saadaan mm. leikkausprojetiot.
 • Mukana 2D-työkalupakki.
 • Piirustus voi esittää kokoonpanomallia räjäytettynä esim varaosakuvan vaatimassa muodossa.

Mallin piirustuksen projektioista saat helposti leikkausesityksiä, osasuurennoksia ja pitkien kappaleiden projektioita voit katkaista, niin että ne mahtuvat paremmin piirustusarkille.Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on ohjelmaan sisäänrakennettu ja siihen kuuluu:

 • Mallien, piirustusten ja projektien arkistointi
 • Useita muita tietokantoja, kuten nimike- ja materiaalitietokanta, käyttäjä- ja asiakastietokanta jne.
 • Osaluettelointi

Jos kaivataan laajempia tiedonhallintaominaisuuksia eli tuotteen elinkaaren hallintaa, tai jos suunnittelu on hajautettua, kannattaa hankkia Vertex Flow, johon Vertex G4 integroituu täydellisesti. Vertex Flow on SQL-pohjainen PDM/PLM-ohjelmisto tuotetiedon ja tuotteen elinkaaren hallintaan.

Arkistot


Ohjelmisto varmistaa dokumenttien yksikäsitteisyyden käyttämällä suunnittelutiedon hallintaan arkistoja. Niitä ovat malliarkisto, piirustusarkisto ja projektiarkisto, joka sisältää eri kansioihin tallennettuja dokumentteja. Arkistojen avulla haluttu dokumentti löytyy erilaisten hakuehtojen avulla. Kokoonpanon viittaukset omavalmisteisiin piirustusnumerollisiin osiin perustuvat osan yksilölliseen tunnukseen.

Ohjelmisto tallentaa tiedot yhteen kansioon, joten voit myös siirtää koko datan toiselle palvelimelle tai levyasemalla siirtämällä kansion sinne. Perusarkistointi käyttää Vertexin omia tietokantoja.


 


Nimikkeet, osaluettelot ja tuoterakenteet


 • Osaluettelointi perustuu osalle annettaviin nimiketietoihin, jotka seuraavat osaa kaikkiin kokoonpanoihin. Osalle voidaan antaa sekä osaa, että sen raaka-ainetta koskevat nimiketiedot.
  • Osaa koskevat nimiketiedot (esim. "Tukiorsi" tai "Taustalevy") näkyvät kokoonpanon osaluettelossa ja raaka-ainetta koskevat nimiketiedot (esim: "U-profiili 100" tai "Teräslevy, kylmävalssattu S 2356 JRG2" näkyy osan piirustuksen osaluettelossa.
 • Osaluettelo voidaan tulostaa joko mallista tai piirustuksesta.
 • Osaluettelo voidaan tulostaa: piirustuslomakkeelle otsikkotaulun yhteyteen, teksti-tiedostoksi, Excel-ohjelmaan tai erikseen kuvallisena osaluettelona vertex-kuvaksi.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.