Skip to main content
Skip table of contents

Automaattikomennot mittataulukossa

Hallitse suunnitteluautomaattikomentoja Python -koodista

Mittataulukon Python -koodissa voi hallita kaikkia suunnitteluautomaattitoimintoja

Aiemmin Vertex G4:n tuoteautomaatiokokonaisuus toteutettiin ulkoisella käyttöliittymällä. Version 2024 myötä suunnitteluautomaattikomennot siirrettiin suurilta osin perusominaisuuksiin kuuluviksi ja mittataulukon Python -koodiin tehtiin parannuksia siten, että sieltä Python -ohjelmasta voi nyt suorittaa mittataulukon komentoja. Nyt voit toteuttaa automaattijärjestelmiä esimerkiksi myynnin käyttöön.

Kuinka käytän automaattikomentoja Python -koodista?

Jos Python - ohjelmassa laitetaan taulukkoon command_list komentoja, niistä muodostetaan komentotiedosto, joka suoritetaan Python - ohjelman suorittamisen jälkeen. Esimerkiksi Python - ohjelman seuraavat rivit:

CODE
#Your Code Starts Here
  if D1 > 10:
    command_list.append("SETCOLOR(#105,111)")
    command_list.append("SETCOLOR(#106,121)")
  else:
    command_list.append("SETCOLOR(#105,211)")
    command_list.append("SETCOLOR(#106,221)")
#Your Code Ends Here

vaihtavat osille #105 ja #106 värin, joka riippuu muuttujan D1 arvosta. Tarkemman luettelon käytössä olevista komennoista löydät täältä.

Ohjelman suorittaminen ilman käyttöliittymää

Jos tulee tarve ajaa ohjelma ilman käyttöliittymää esimerkiksi palvelimella, voit muokata mallia Python-ohjelman kautta ilman mittataulukon avaamista seuraavasti:

 • käynnistä ohjelma käyttäen parametria -runpython "Mallitunnus/Mallin tiedostopolku Python-ohjelma Input-tiedosto Output-tiedosto Task-tiedosto"

  • vain Mallitunnus/Mallin tiedostopolku on välttämätön, muut voivat olla tyhjiä tai voidaan korvata '-' - merkillä

  • etenkin 2 viimeistä on lähinnä testaustarkoituksiin

 • jos kokoonpanomalli on määritelty suunnitteluautomaatiksi ja

a) käyttöliittymäohjelma on .py tiedosto tai
b) käyttöliittymäohjelma on tyhjä ja mallin vieressä on samalla nimellä on .py tiedosto

, hiiren oikean takaa mallista löytyy toiminto 'Suorita Python-ohjelma'

 • jos käytettävä input-tiedosto on määritelty kokoonpanon ominaisuuksissa kohdassa Komentotiedosto, käytetään sitä. Jos se on tyhjä, luodaan input-tiedosto mallista.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.