Skip to main content
Skip table of contents

Mitä uutta Vertex G4 2024

Vertex G4 2024 uudet ominaisuudet

 • 3D-osanumerointi

  Sijoittele osanumeropallot malliin Jo versiossa 29 olet voinut numeroida osat mallissa. Nyt voit myös sijoitella osanumeropallot malliin.

 • Automaattikomennot mittataulukossa

  Mittataulukon Python -koodissa voi hallita kaikkia suunnitteluautomaattitoimintoja Aiemmin Vertex G4:n tuoteautomaatiokokonaisuus toteutettiin ulkoisella käyttöliittymällä. Version 2024 myötä suunnitteluautomaattikomennot siirrettiin suurilta osin perusominaisuuksiin kuuluviksi ja mittataulukon Python -koodiin tehtiin parannuksia siten, että sieltä Python -ohjelmasta voi nyt suorittaa mittataulukon komentoja. Nyt voit toteuttaa automaattijärjestelmiä esimerkiksi myynnin käyttöön.

 • Ennakoiva käyttöliittymä

  Tekoäly auttaa valitsemaan oikean toiminnon joka tilanteessa G4:ssä kelluva aputyökaluvalikko mukautuu mallinnustilanteen mukaan ja ehdottaa sinulle työkalua, joka todennäköisesti sopii parhaiten käytettäväksi kyseisessä mallinnustilanteessa. Sinun ei enää tarvitse etsiä toimintoa valikoista, vaan ne tuodaan esille sitä mukaa, kun niitä tarvitset.

 • Kuvallinen katkaisulista

  Profiilien kuvallinen katkaisulista päivittyy nyt muiden piirustusten tavoin Nyt voit lisätä kuvallisen katkaisulistan piirustusluetteloon. Se päivittyy ja käyttäytyy normaalin piirustuksen tavoin, joten katkaisulistasi pysyy ajan tasalla.

 • Luonnostimen älykäs ehto

  Luonnostimessa on nyt kokoonpanoja vastaava älykäs ehto-työkalu Luonnostimen älykkäällä ehdolla voit nyt yhdellä toiminnolla helposti määritellä luonnoksesi. Lisäksi reikien kopiointi samankaltaisiin kulmiin onnistuu nyt helposti.

 • Mallipohjainen tuotemäärittely

  Mallipohjainen tuotemäärittely (MBD) osana Vertex G4:ää Model Based Definition (MBD) on tapa kertoa tuotteeseen liittyviä toiminnallisia ominaisuuksia 3D -mallin kautta. Ajatus on siirtyä piirustuksettomaan valmistukseen. Vertex G4 tukee nyt hyvin kattavasti 3D:ssä esitettävää tuotetietoutta. -

 • Monisivuinen piirustus

  Monisivuinen piirustus on saanut uusia ominaisuuksia Monisivuisen piirustuksen osaluettelo on nyt mahdollista kerätä lomakekohtaisesti. Voit myös poistaa tai siirtää lomakkeen siten, että sen projektiot seuraavat mukana.

 • Ohjausosa

  Apugeometrian hallinta helpommaksi ohjausosa-käsitteen avulla Ohjausosa on käsite, jolla voit määrittää osan ainoastaan ohjaus- tai apugeometriaa sisältäväksi osaksi. Ohjausosan ajatus on olla apugeometriaa, jolla voit hallita esimerkiksi kokoonpanon osien sijoituksia. Luurankotekniikkaa käytettäessä luuranko on juuri tyypillinen ohjausosa.

 • Piirteentunnistus

  Helpota työskentelyä importoitujen mallien kanssa piirteentunnistuksen avulla G4:n piirteentunnistus on pintojen valinnan apuväline. Tunnistus lähtee käyttäjän valitsemasta pinnasta/pinnoista. Tunnistetut saman piirteen pinnat jäävät valituksi ja niihin voi kohdistaa muita G4:n toimintoja, esimerkiksi “Pinnat” -valikontyökaluja. -

 • Pohjadokumentit

  Luo samankaltaisia malleja pohjadokumenttien avulla Kopioidessasi edellisen projektin mallin ja muokatessasi sitä kopioit myös siinä olleen ongelmat ja virheet. Vertex G4 mahdollistaa nyt helpon tavan luoda uudelleenkäytettävää laadukasta geometriaa pohjadokumenttien avulla

 • Suunnitteluautomaatti

  Automaattioptiot ovat muuttuneet Suunnitteluautomaattioptiota on enää yksi aiempien kolmen sijasta. Suurin osa automaattikomentoja on nyt vakiona Vertex G4:ssä. G4 mahdollistaa automaatin ajamisen nyt myös komentoriviltä.

 • Tiedostomuodot

  Voit nyt lukea alan standardien mukaisia tiedostoja Vertex tulee nyt STEP AP 242 ja IFC4 -tiedostomuotoja. STEPin osalta käytössä on vain luku, IFC4:ää myös kirjoitetaan. -

 • Videointityökalu

  Tallenna myös ääntä videointityökalulla Nyt voit tallentaa Vertex -nauhoituksiisi myös ääntä videointityökalulla. Tämä helpottaa asian esittämistä esimerkiksi tukipalvelutapauksessa.

Tutustu uusien ominaisuuksien webinaaritallenteeseen

Uusien ominaisuuksien webinaaritallenne

Vertex G4 pääversion 2024 päivitys

Näin saat uuden version käyttöösiJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.