Skip to main content
Skip table of contents

Piirteentunnistus

Tunnista viiste- ja pyöristysketjuja sekä muita muotoja importoiduista osista

Helpota työskentelyä importoitujen mallien kanssa piirteentunnistuksen avulla

G4:n piirteentunnistus on pintojen valinnan apuväline. Tunnistus lähtee käyttäjän valitsemasta pinnasta/pinnoista. Tunnistetut saman piirteen pinnat jäävät valituksi ja niihin voi kohdistaa muita G4:n toimintoja, esimerkiksi “Pinnat” -valikontyökaluja.


Piirteentunnistus

- 

Piirteentunnistuksen voit käynnistää työkaluvalikoista tai tilannekohtaisesta valikosta. Käyttöliittymän ribbonissa tuonti-välilehdellä, lähtopinnan/pintojen ei tarvitse olla valmiiksi valittuna, tilannekohtaisesta valikosta käynnistettynä pinnat tulee olla valittuna.

Verkon ja ketjun ero

Pyöristys- ja viistevalinnassa voit valita joko verkon tai ketjun. Verkko tarkoittaa, että ohjelma pyrkii valitsemaan kaikki pyöristykset, jotka kytkeytyvät mistä tahansa suunnasta valitun pinnan jatkeena olevaan pyöristysketjuun.

Ketju-valinta taas pyrkii valitsemaan saman suuntaisesti jatkuvan ketjun, mutta ei risteäviä pyörityksiä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.