Skip to main content
Skip table of contents

Mallipohjainen tuotemäärittely

Mallipohjainen tuotemäärittely (MBD) osana Vertex G4:ää

Model Based Definition (MBD) on tapa kertoa tuotteeseen liittyviä toiminnallisia ominaisuuksia 3D -mallin kautta. Ajatus on siirtyä piirustuksettomaan valmistukseen. Vertex G4 tukee nyt hyvin kattavasti 3D:ssä esitettävää tuotetietoutta.

-

Teoreettisesti tarkat mitat (TED -mitat)

Voit lisätä laatikoituja TED-mittoja, tai antaa normaalien toleranssijärjestelmien mukaisia toleransseja haluamillesi mitoille. 3D:ssä käytössäsi on pituus- kulma ja halkaisijamitat. Jatkossa Osa- ja Kokoonpano-välilehtien Mitta-työkalu tulee poistumaan.

Geometriset toleranssit

Geometriset toleranssit, peruselementit, rajoitetut peruselementit ja peruselementtijärjestelmät ovat käytössäsi 3D:ssä. Voit myös määritellä mallille geometrisen yleistoleranssin, ja kiinnittää sen nähtäville malli-ikkunaan. Geometristen toleranssien sijoittelun aikana tehdään tarkastuksia toleranssien järkevyyteen. Jos yritätä laittaa yhdensuuntaisuutta kahdelle kohtisuoralle pinnalle, ohjelma merkkaa geometrisen toleranssin punaisella.

Pinnankarheusmerkinnät

Pinnankarkeusmerkinnät sijoitetaan samalla tavoin kuin muutkin MBD -merkinnät. Myös yleispintamerkki on mahdollista paikoittaa omaan tasoonsa.

Annotaatiotasot

Merkintöjen näkyvyyksien hallitsemisen avuksi on toteutettu uusi käsite kokoonpanopuuhun. Annotaatiotasot kuvaavat niitä pääsuuntia, joihin merkintöjä voi sijoittaa. Merkinnän vaihtaminen toiselle annotaatiotasolle tapahtuu raahaamalla se uuteen haaraan puussa.

Annotaatiotasot -kohtaa klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä saat esiin valikon, josta voit valita, mitä kulloinkin on näkyvissä.

Käytössä on myös dynaaminen merkintätila , jossa mallia pyöritettäessä vain katselusuunnassa näkyvät merkinnät näytetään.

Merkintöjen hyödyntäminen ilman MBD-yhteensopivaa konekantaa

Mallin analysointi

Mallia analysoitaessa voit nyt tarkastaa myös MBD -merkintöjen oikeellisuuden.

Merkintöjen nostaminen piirustukseen

Piirustusta luotaessa on käytössä toiminto, joka nostaa MBD -merkinnät mallin piirustukseen. Tällöin käyttäjälle jää enää tehtäväksi sijoitella merkinnät piirustuksessa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.