Skip to main content
Skip table of contents

7. Silmukka

Harjoitus 6: Silmukka

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tekemään kappaleen ohjauskäyrän ja poikkileikkauksen avulla.
 • Lisäämään kierremerkin, joka näkyy mallin piirustuksessa mitoitettavana kierteenä ja mallissa visuaalisena kuvana.
 • Viisteen lisäämisen särmään.

Käytetyt toiminnot:

 • Kertaamme luonnostelutyökaluja.
 • Toimenpiteet: Ohjauskäyrä, poikkileikkaus.
 • Pyyhkäisy.
 • Kierremerkki.
 • Viiste.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  • Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Mallinna ohjauskäyrä

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele muoto esim. toiminnolla: Älykäs viivaketju.
  • Lähde liikkeelle origosta siten että kohdistin ottaa kiinni myös keskiristin pystyviivaan.
 • Lisää yhtenevyysehto pystyviivan ja alemman kaaren keskipisteen välille.
 • Mitoita kuvan mukaan.
  • Mitta 15 on määritelty ylemmän kaariviivan ja silmukan päätepisteen välille.

Toimenpide

 • Ohjauskäyrä.


Jos geometriaa ei näy toimenpiteen jälkeen

Ota apugeometria (ohjausviivat, aputasot ja poikkileikkaukset) näkyviin G-näppäimellä tai työkalunauhan vastaavalla toiminnolla:

Mallinna silmukan poikkileikkaus

 • Valitse silmukan suora viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos.
  • Ohjelma avaa dialogin, jonka avulla voisit säätää luonnoksen paikan.
  • Hyväksy oletus (Suht. paikka ja arvo 0.5), eli luonnostaso tulee keskelle viivaa.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele ympyrä.
  • Keskipiste luonnoksen origoon.
 • Lisää halkaisijaehto: 10.

Toimenpide

 • Poikkileikkaus.


Luonnos viivalle

Katso tarkemmin luonnoksen sijoitusta viivalle:

 • Luonnostelukurssi - osamallinnusta.

 • 9. Muototiiviste.
 • Kohta: Tee luonnos ohjauskäyrälle.
Muodosta poikkileikkauksesta ja ohjauskäyrästä kappale

 • Valitse viiva.
 • Valitse Ctrl-näppäin pohjassa poikkileikkaus.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyyhkäisy > Lisäten ainetta.
 • Hyväksy Pyyhkäisy-dialogin oletukset (ei trimmauksia).
Lisätään kierremerkki

 • Osoita lieriöpinta, jolle haluat antaa kierremerkinnän.
 • Osoita viiva, josta kierre alkaa.
  • Tämän jälkeen avautuu Kierrepiirre-dialogi, josta voit valita kierrestandardin (tavallisen mm-kierteet ovat oletuksena ISO, SFS44498)
  • Ohjelma osaa ehdottaa Tyypiksi ulkokierrettä tapille ja sisäkierrettä reiälle.
  • Ohjelma kertoo dialogin vasemmassa alakulmassa löytyneen sylinteripinnan halkaisijan ja pituuden.
 • Valitse Halkaisija: M10.
 • Syötä Pituus: 30.
 • Valitse (kierteen) Nousu: 0.75
 • OK.


Kierremerkki ja aito 3D-kierre

Kierremerkki-piirre näkyy piirustuksessa, jossa kierre voidaan mitoittaa, mutta se ei tee malliin aitoa kierrettä, jotta voidaan taata ohjelman nopea toiminta kokoonpanoissa, joissa on paljon kierteellisiä osia.

 • Aidot kierteen pitää mallintaa erikseen käyttäen spiraalia ja kierteen muodostavaa poikkileikkausta.
Lisää viisteet

 • Valitse viiva silmukan molemmista päistä (jälkimmäinen Ctrl-näppäin pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/Viistä > Viistä tämä.
 • Anna viisteen pituusmitat: 1 ja 1.
 • OK.
Anna mallille raaka-ainetieto

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).
 • Paina Hae nimike-painiketta.
  • Paina kentän Pääryhmä esivalinta-painiketta.
  • Valitse rivi: Teräkset.
  • Valitse rivi: Tangot.
  • Valitse rivi: Pyörätanko, kuumavalssattu RB.
  • Suorita haku: OK.
  • Valitse rivi, jossa on D10 koko, esimerkkinimikekannassamme: VXRB010.
 • Katso tarkemmin harjoituksen 2. Mallin piirustus kohtaa Annetaan mallille raaka-aine eli osaluettelo-tieto.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet harjoituksesta: 2. Mallin piirustus

Pari huomiota piirustuksesta:

 • Jotta tuo toleroitu mitta 10 +-1 saadaan mitoitettua, niin päähän on piirrettävä apuviiva viisteen päästä päähän.
 • Kuvaan projisioituu viiva, joka tunnistetaan murtoviivaksi, joka ei kelpaa mitan toiseksi osapuoleksi.


 • M10x0.75 mitta saadaan, kun mitoituksessa osoitetaan kierrepiirteen päässä olevaa viivaa.
 • halkaisija 10 mitta saadaan, kun osoitetaan lieriötä.

Tallenna piirustus

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 31sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.