Skip to main content
Skip table of contents

Missä tämä osa on käytössä?

Taustaa: Haluat tietää, missä kaikissa kokoonpanoissa jokin tietty osa on käytössä, jotta sitä muuttaessasi tiedät, mitkä kaikki kokoonpanot sinun tulee tarkistaa.


Tämä toiminnallisuus edellyttää nimikkeistön ja malleista erillisen nimiketietokannan käyttöä.

Täydennä kaikkiin itse suunnittelemiisi osiin "Nimiketiedot".

Toiminto käynnistyy hiiren oikealla:

Kun olet täydentänyt nimiketiedot, siirrä tiedot ulkoiseen nimiketietokantaan:


Kokoonpanoille toimitaan samoin, kun sen osille on määritelty nimiketiedot ja ne on siirretty ulkoiseen kantaan, avataan kokoonpanon nimiketiedot ja siirretään myös ne kantaan:


Nyt rakenne nimikkeineen löytyy Järjestelmä- välilehden "Tuoterakenteet"- toiminnon kautta:


"Käytössä"- taulun kautta voit myös avata kokoonpanon, jossa valittu osa on käytössä (toiminto: "Avaa").JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.