Skip to main content
Skip table of contents

shared-kansio tarkemmin

shared\bend - Vanhat taipumataulukot

Tämän kansion korvaa nykyisin custom\bend-kansio. Kansion voi tarvittaessa luoda manuaalisesti custom-kansion alle, jos sellaista ei siellä vielä ole

Vertex G4 osaa näyttää venymätaulukot paitsi system\bend ja custom\bend-kansiosta, niin myös tästä shared\bend-kansiosta.

 • Shared-kansion venymätaulukoiden perään ohjelma lisää suluissa sanan (shared), joten se voi olla saman niminen kuin system\bend-kansiossa oleva.
 • Jos sen sijaan custom\bend-kansiossa on system\bend-kansion kanssa saman niminen venymätaulukko,  käytetään custom\bend-kansion venymätaulukkoa.


shared\components - Asiakkaan tallentamat komponentit (Komponenttikirjasto)

Sisältää asiakkaan mallintamat 3D-komponentit, joita voidaan käyttää kokoonpanossa osina.

 • Tämän kansion alle voidaan perustaa uusia kansiota myös resurssien hallinnan avulla, mutta se on tarpeetonta, sillä tarvittavat alakansiot voidaan luoda Vertex G4:n avulla komponenttia tallennettaessa.
 • Alakansioiden tärkein tehtävä on pitää komponentit helposti löydettävässä järjestyksessä.

Kun käyttäjä tallentaa tähän kirjastoon mallin (tilannekohtaisella toiminnolla: Tallenna kirjastoon => Komponenttina), niin ohjelma tallentaa:

 • Malli-tiedoston, esim. malli.vxm
 • ja sille selaimessa näkyvän kuvan malli.bmp
 • Jos lisäksi halutaan luoda kuva varioituvan komponentin sisältämistä mitoista, voidaan sellainen tehdä nimellä malli_2d.bmp (pixelikokoa 135*100 on käytetty toimittajan komponenteissa).

Tähän kansioon voidaan tuoda tiedostoja ja/tai kansio-rakenne toisesta Vertex-G4-järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla

Kansion sisältämät komponentit tulevat näkyviin, kun:

 • Vertex käynnistetään uudelleen tai
 • Päivitetään selaimen hakutulokset

shared\dbases - Tietokannat, mm arkistot

Tässä kansiossa sijaitsevat ne tietokannat, joiden sisältöä asiakas todennäköisesti käsittelee. Täällä ne ovat turvassa päivitykseltä.

 • System\dbases-kansiossa olevat kannat liittyvät ohjelman toimintaan, ja ne vaihtuvat pääversion päivityksessä.

Tietokannat koostuvat kolmesta osasta, joista kaksi on pareja ja kolmas on lukitustiedosto.

 • d_TIETOKANTA          Tietokannan tiedot (parin ensimmäinen osapuoli)
 • d_TIETOKANTAc        Tietokannan muoto (parin toinen osapuoli)
 • d_TIETOKANTAl         Tietokannan lukitustiedosto

Jos tietokanta pitää kopioida, kopioidaan tietokanta-tiedostot aina pareina.

Lukitustiedosto on normaalisti 0kB kokoinen. Se tallentaa tietokannan kirjoituksen hetkellä lukitus-bitin,  eli jos sen koko on jotain muuta kuin nolla, voi tietokanta olla lukittu käyttäjiltä.

Lukitustiedoston voi tarvittaessa poistaa, jos kukaan ei käytä Vertex G4:ää sillä hetkellä.

Tietokantoihin liittyviä ongelmia on käsitelty kohdassa ”XXXt”.


Alla on lueteltu keskeisten tietokantojen merkitys ja käyttötapa:

MODREG (Malliarkisto)

 • Uusi > Arkistot.
 • Arkisto > Dokumentit > Tiedot.
 • Arkisto > Dokumentit > Ylläpito > Malliarkistotietojen ylläpito / Malliluettelon teko / Mallien poisto

PICREG (Piirustusarkisto)

 • Uusi >  Arkistot.
 • Arkisto > Dokumentit > Tiedot.
 • Arkisto > Dokumentit > Ylläpito > Piirustusarkistotietojen ylläpito / Piirustusluettelon teko / Piirustusten poisto

PROREG (Projektiarkisto)

 • Uusi > Projektiin > Uusi
 • Arkisto > Projektit > Tiedot
 • Arkisto > Projektit > Ylläpito > Muokkaa arkistoa / Projektiluettelon teko / Projektien poisto

COMPONENTS (Nimikkeet, mm. raaka-aineet, komponentit, osat ja koonta-nimikkeet)

 • Järjestelmä > Tuoterakenteet
 • Järjestelmä > Sovellus > Nimiketietokanta: Käsittely (Ylempi näyttö)

OPTIONS (Nimikkeiden rakenteeseen liittyvä tietokanta)

 • Järjestelmä > Sovellus > Nimiketietokanta: Käsittely (Ylempi näyttö)

COMPONENTLINK (Kirjastokomponenttien ja nimikkeiden väliset linkit)

 • Komponentteja lisättäessä voidaan mittataulukoltaan lukitun komponentit mittataulukkorivin ja nimikekannassa olevan nimikkeen välille muodostaa linkki.
 • Linkityksen etuna on se, että kun seuraavan kerran lisätään samaa komponenttia, niin ohjelma osan ehdottaa sille olemassa olevaa, ja ERP-järjestelmän tuntemaa nimikettä.

MBOX_P (Suunnittelijatietokanta, mm. nimet, puumerkit ja tarkastusoikeus)

 • Järjestelmä > Sovellus > Käyttäjät
 • Malli, piirustus ja projektiarkistokorteilla on henkilövalintojen kohdalla esivalinta-kolmio hakua varten.

 CUSTOMER (Asiakastietokanta)

 • Järjestelmä > Sovellus > Projekti: Asiakas

 • Projektiarkistokortilla on  oma ”Asiakas”-sivunsa, jolta pääsee hakemaan asiakastietoja sekä tallentamaan niitä.

 CLASS (Luokitetietokanta, liittyy sekä nimikkeisiin, että piirustus ja malliarkistoon)

 • Järjestelmä > Sovellus > Nimikkeiden luokitteet
 •  Malli- ja piirustusarkistokortilla on esivalinta-kolmio hakua varten.
 • Sama esivalintakolmio löytyy, kun osamallille tai itsenäisen 2D-piirustuksen osanumero-pallolle lähdetään hakemaan nimikettä nimikekannasta.

TRANSLATE (Käännössanakirja)

 • Järjestelmä > Sovellus > Sanakirjatoiminto
 • Sanakirjaa voidaan käyttää hyväksi, kun piirustuksen tekstejä halutaan korvata toisen kielisillä teksteillä.

MOD_REV (Mallien revisio-tietokanta)

 • Malliarkistokortilla on painike ”Muutokset”, jonka avulla mallille voidaan luoda uusi revisio

PIC_REV (Piirustuksien revisio-tietokanta)

 • Piirustusarkistokortilla on painike ”Muutokset”, jonka avulla piirustukselle voidaan luoda uusi revisio. Nämä revisio-tiedot näkyvät piirustuslomakkeen muutos-otsikkotaulussa.

DICTIONARY (Sanakirja, nimityskenttien esivalintaa varten)

 • Järjestelmä > Sovellus > Arkisto: kuvauskenttien esivalinnat.
 • Piirustus- ja malliarkistokortilla on mm ”Kuvaus*”-kentillä  esivalintakolmio tähän tietokantaan.

SPEC1 (Materiaalitietokanta yleisille eli ”geneerisille” nimikkeille)

Järjestelmä > Sovellus > Materiaali
   Jos aidot (tuotannohjausjärjestelmän tarvitsemat) nimikkeet eivät ole tiedossa, voidaan osamallille hakea nimikkeen sijaan raaka-ainetta kuvaava materiaalitieto esivalintakolmiolla

   UNIT (Yksikkötietokanta, yksikköjen esivalintaa varten)

   • Järjestelmä > Sovellus > Yksikkö
   • Käytetään kun luodaan nimikekantaan uusia nimikkeitä.

   STATUS (Projektien tila)

   • Tietokannat => Sovelluksen tietokannat => Projektien tilat
   • Projektiarkistokortilla Tila-kentän esivalinta.

   TOLER (Piirustusten yleistoleranssit)

   • Järjestelmä > Sovellus > Yleistoleranssi
   • Piirustusarkistokortilla Yleistoleranssi-kentän esivalinta.

   AMADA (Amada-levyntyöstökoneiden levyjen aukilevitykseen  liittyvä tietokanta)

   • Järjestelmä > Sovellus > Venymätaulukko
   • Ohutlevyosilla: Ominaisuudet => Ohutlevyn ominaisuudet => Venymän laskenta.

   DOCID (Dokumenttien siemenluvut)

   • Järjestelmä > Sovellus > Siemenluvut.
   • Uutta dokumenttia luotaessa voidaan ”Hae”-painikkeella hakea seuraava vapaa dokumentin tunnus.
    • Edellyttää parin sovelluskehitinohjelman kopiointia system\autom_macros-kansiosta custom\macros-kansioon. Autom_macros kansiossa on muutama esimerkkiohjelma, joita voidaan vielä räätälöidä asiakkaan tarpeisiin.


   shared\features - Asiakkaan tallentamat osamallien piirteet

   Sisältää asiakkaan tallentamat osamallinnuksessa tarvittavat piirteet.

   Tämän kansion alle voidaan perustaa uusia kansiota myös resurssien hallinnan avulla. Alakansiot voidaan luoda myös Vertex G4:n avulla piirrettä tallennettaessa.

   • Alakansioiden tärkein tehtävä on pitää piirteet helposti löydettävässä järjestyksessä.
   • Kun käyttäjä tallentaa tänne kirjastoon mallin (Tilannekohtaisella toiminnolla: Tallenna kirjastoon => Piirteenä), niin ohjelma tallentaa malli-tiedoston, esim. piirre.vxm ja sille selaimessa näkyvän kuvan piirre.bmp. Jos halutaan luoda lisäksi kuva varioituvan piirteen sisältämistä mitoista, voidaan sellainen tehdä nimellä piirre_2d.bmp.
   • Tähän kansioon voidaan tuoda tiedostoja ja/tai kansio-rakenne toisesta järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla. Kansion sisältämät piirteet tulevat näkyviin, kun Vertex käynnistetään uudelleen tai päivitetään selaimen hakutulokset.


   shared\forms - Vanhat näyttö- ja listausformaatit

   Tämän kansion pitäisi nykyasennuksissa (ensimmäinen asennus Vertex G4 versio 13.0 tai uudempi) olla tyhjä. Tämän kansion korvaa custom\forms.

   Joskus aiemmin (versio 12.0 ja vanhemmat) Vertex G4:n rakenteessa oli vain yksi forms-kansio ja se sijaitsi shared-kansiossa dbases-kansion rinnalla. Tämä toimi hyvin jos asiakkaan tietokantoja ja niihin liittyviä näyttö- ja listausformaatteja oli muokattu, eikä näihin tullut muutostarpeita. Eräänä heikkoutena oli kuitenkin toimittajan luomien uusien tietokantojen ja niiden tarvitsemien näyttö- ja listausformaattien ottaminen käyttöön sekä ohjelman sisäisten tietokantojen päivittäminen. Nämä vaativat aina käsityötä pääversioiden päivitysten yhteydessä ja ne jäivät usein asiakkailta tekemättä.

   Joillakin asiakkailla voi edelleen olla ns. custom-järjestelmä puutteellisesti käytössä, jolloin tietokantoihin liittyvät näyttöformaatit luetaan edelleen shared\forms-hakemistosta. Tämä selviää, kun tutkitaan user\SETUP-tiedoston ms_volume(x)= ja dir(x)= määrityksiä.

   • Jos dir(4) dbases, dir(5) forms, dir(8) texts ja dir(10) macbase viittaavat “Volumeen” SHARED, eikä volumeen VXG4, niin silloin CUSTOM-rakenne ei ole täydellisesti käytössä ja ohjelma kaivannee ns. uudistavan päivityksen. Ohje FAQ_PA_030.

   shared\forms-hakemiston käytöstä olisi pyrittävä pääsemään eroon tekemällä ns. uudistava päivitys ohjeen FAQ_PA_030 mukaan.

   • Tällöin shared\forms-hakemistosta täytyy etsiä VAIN NE tiedostot, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja siirtää ne custom\forms-hakemistoon.
   • Uudistavan päivityksen yhteydessä tulee lisäksi pohtia mahdollisten vanhojen räätälöintien tarvetta, vertaamalla vanhan järjestelmän toimintaa (rinnalle asennetun) neitseellisen järjestelmän toimintoihin.
   • Vertailu sekä tarpeellisten tiedostojen perkaaminen esiin saattaa olla ”aikamoista salapoliisityötä”, joka edellyttää omien arkistojen ja osaluetteloiden toiminnan hyvää tuntemusta.

   Räätälöintejä on yleisesti tehty silloin, kun Vertex G4:n tietokannat on liitetty tavalla tai toisella tuotannon-ohjaus ja materiaalijärjestelmiin (ERP-järjestelmiin).


   shared\g4proftrimlibrary - Omat putkilasertyökalut

   Asennusohjelma ei luo shared-kansion alle g4proftrimlibrary-kansiota, joten se täytyy luoda tarvittaessa resurssienhallinnan avulla.

   Profiilinen laserleikkaukseen soveltuva toiminnallisuus esiteltiin versiossa 19.0.00 (Vertex 2013). Versiossa 26.0.00 (Vertex 2020) esiteltiin putkilaser-toiminnallisuus (https://kb.vertex.fi/g42020fi/mitae-uutta-vertex-g4-2020/putkilaser-profiilit-2020), jolloin näitä työkaluja uudistettiin.

   • Putkilaser-työkalut ovat ns. adaptiivisia komponentteja, joiden luonti onnistuu käytännössä ainoastaan, kun ensin kopioit pohjaksi jonkin työkalun system\g4proftrimlibrary-kansiosta.
   • Älä missään tapauksessa koske kolmeen ensimmäiseen historiavaiheeseen ja myös neljännen historiavaiheen (ohjauskäyrä) kanssa kannattaa olla tarkkana. Sitä kannattaa muokata vain sen verran, että se ohjaa

   Jos avaat selaimen avulla mallin kansion vxg4(_srv)/system/g4proftrimlibrary/* alta ja tallennat se ensin malliarkistoon muokataksesi sitä, niin tallenna tällainen työkalu joko piirteetä tai komponenttina, jolloin se tallentuu shared/feature- tai shared/components-kansioon.

   • Perusta sen jälkeen manuaalisesti kansio vxg4(_srv)/shared/g4proftrimlibrary ja tarvittaessa alakansiot
   • Siirrä sitten Windows-resurssien hallinnan avulla tällainen työkalumalli shared/feature- tai shared/components-kansiosta /shared/g4proftrimlibrary-kansion alle.

   Kun avaat selaimen avulla mallin kansion vxg4(_srv)/system/g4proftrimlibrary/* muokataksesi sitä ja sen jälkeen tallennat mallin, niin ohjelma perustaa kansion vxg4(_srv)/custom/g4proftrimlibrary/ ja tallentaa työkalumallin samalle nimelle, kuin se oli system-puolen kansiossa. Eli muokattu malli ei tallennu alkupeäisen system-kansiossa olleen työkalun päälle.

   shared\lw - Visualisointi-tiedostot

   Sisältää Lightworks-visualisointiin liittyviä tietokantoja, jotka voivat täydentyä, kun käyttäjä tekee omina taustoja, edustoja, valoja tai materiaaleja.

   • Samoihin hakemistoihin tallentuvat myös käyttäjän materiaaleja kuvaavat bmp-tiedostot.
   • Tämä hakemisto voidaan kopioida sellaisenaan toiseen Vertex G4-järjestelmään, josta pitää vanha shared\lw-kansio ensin poistaa, siirtää tai nimetä uudelleen, jolloin asiakkaan omat vanhat materiaalit, taustat, edustat ja valot häviävät käytöstä.
   • Yksittäisen lw-materiaalin siirtoon ei löydy suoria työkaluja sillä materiaaliin, valoon, taustaan tai edustaan liittyy aina myös vastaavan tietokannan rivi.


   shared\macros - Vanhat sovelluskehitinohjelmat

   Tämän kansion pitäisi nykyasennuksissa (ensimmäinen asennus Vertex G4 versio 13.0 tai uudempi) olla tyhjä.

   • Tämän kansion korvaa custom\macros.
   • Tätä kansiota koskevat samat asiat, kuin edellä ollutta kohtaa shared\forms.

   Uudistavan päivityksen myötä pitäisi täältäkin etsiä VAIN NE tiedostot, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja siirtää ne custom\macros-hakemistoon.


   shared\picts - Projekteihin kuulumattomat piirustukset ja mallit

   Tänne tallentuvat kaikki sellaiset arkistoidut mallit ja piirustukset joita ei ole perustettu projektin alle.

   HUOM: Täällä olevia tiedostoja EI SAA SIIRTÄÄ RESURSSIENHALLINNAN avulla minnekään, koska näihin tiedostoihin liittyy d_PICREG-arkistotietokannassa olevia tietoja.

   • Jos siirtoja/kopiointeja/lisäyksiä tehdään, niin Vertex G4:n arkistoselain ei löydä tai tunne tällaista piirustusta tai mallia.

   Tämän kansion alle ei normaalisti ole syytä tehdä alakansioita, mutta joissain tapauksissa, hyvin perustellusta syytä voidaan tehdä poikkeus, joka mahdollistuu tiettyjen avainsanojen avulla. Muttasellainen ei ole Vertex G4:n arkistojen normaali käyttötapa, joten sitä ei suositella.

   Picts-kansioon vahingossa perustetut dokumentit voidaan siirtää oikean projektin alle toiminnolla:

   • Arkisto > Ylläpito > Vaihda dokumenttien projektia.


   shared\pipelibrary - Asiakkaan tallentamat putkikomponentit (Putkikomponentti-kirjastot)

   Käyttö edellyttää joko Vertex G4 Plant-sovellusta tai Vertex G4:ssä ”Putkistosuunnittelu”-optiota.

   Tänne tallennetaan asiakkaan luomat putkikomponentit.

   • Tähän kansioon ei voi tuoda tiedostoja ja/tai kansio-rakenteita toisesta järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla, sillä putkistokomponentteihin liittyy tietokanta

   Laitossuunnitteluohjelmassa (Vertex G4 Plant) on putkistotietokannassa painike ”Export Zip”, joka avulla voidaan siirtää putkikomponentit tietokantoineen toiseen järjestelmään.


   shared\proflib - 2D-profiilirakennesuunnittelun kirjastot

   Täällä on vanhan 2D-profiilirakennesuunnittelun käyttämät profiilit binaani-muodossa.

   Tänne myös tallentuvat vanhalla 2D-profilirakennesuunittelulla tehdyt uudet profiilit.

   Tätä ohjelman osuutta käytetään ilmeisesti edelleen ajoneuvosuunnittelussa, mutta muuten sen käyttö suositellaan korvattavaksi (3D-) Profiilirakennesuunnittelulla. Tätä osuutta ei ole enää pitkään aikaa kehitetty


   shared\proflibrary - Asiakkaan omat profiilirakennesuunnittelun kirjastot (Profiilikirjastot)

   Sisältää asiakkaan tekemät profiilirakennesuunnittelussa tarvittavat poikki-leikkauskirjastot eli kokoonopanopiirteet.

   Tämän kansion alle voidaan perustaa uusia kansiota myös resurssien hallinnan avulla. Alakansiot voidaan luoda myös Vertex G4:n avulla kokoonpanopiirrettä tallennettaessa.

   • Alakansioiden tärkein tehtävä on pitää kokoonpanopiirteet helposti löydettävässä järjestyksessä.

   Kun käyttäjä tallentaa tänne kirjastoon mallin (Tilannekohtaisella toiminnolla: Tallenna kirjastoon => Kokoonpanopiirteenä), niin ohjelma tallentaa:

   • malli-tiedoston, esim. profmalli.vxm
   • ja sille selaimessa näkyvän kuvan profmalli.bmp.
   • Jos halutaan luoda lisäksi kuva varioituvan piirteen sisältämistä mitoista, voidaan sellainen tehdä nimellä profmalli_2d.bmp.

   Tähän kansioon voidaan tuoda tiedostoja ja/tai kansio-rakenne toisesta järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla. Kansion sisältämät kokoonpanopiirteet (= poikkileikkaukset) tulevat näkyviin, kun:

   • Vertex käynnistetään uudelleen
   • tai päivitetään selaimen hakutulokset.


   shared\projects - Projektit sekä niiden sisältämät mallit ja piirustukset

   Tämä kansio sisältää Vertex G4:n luomia, projektin nimeä kantavia alakansioita, joiden alta löytyvät projektiin kuuluvat piirustukset mallit.

   • Projekti kokoaa tiettyyn suunnittelukokonaisuuteen kuuluvat mallit ja piirustukset saman kansion alle, josta ne Vertex G4:n toimintojen avulla voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

   HUOM: Täällä olevia tiedostoja EI SAA SIIRTÄÄ RESURSSIENHALLINNAN avulla minnekään, koska näihin tiedostoihin liittyy arkistotietokannassa olevia tietoja.

   • Jos siirtoja/kopiointeja/lisäyksiä tehdään, niin Vertex G4:n arkistoselain ei löydä tai tunne tällaista piirustusta tai mallia.

   Ptojects-kansion alla olevien projektin nimeä kantavien kansioiden alle ei normaalisti ole syytä tehdä alakansioita, mutta joissain tapauksissa, hyvin perustellusta syytä voidaan tehdä poikkeus, joka mahdollistuu tiettyjen avainsanojen avulla. Mutta tämä ei ole Vertex G4:n arkistojen normaali käyttötapa, joten sitä ei suositella.

   Väärään projektiin vahingossa perustetut dokumentit voidaan siirtää oikean projektin alle toiminnolla:

   • Arkisto > Ylläpito > Vaihda dokumenttien projektia.

   Projektin siirto toiseen Vertex G4-järjestelmään tapahtuu:

   • Arkisto > Projektit => Vie (lähettävässä päässä toiminnolla).
   • Arkisto > Projektit => Tuo (vastaanottavassa päässä toiminnolla).
   • Projektia tuotaessa ohjelma esittää vertailutaulukon, tuotavien ja järjestelmästä mahdollisesti jo löytyvien saman nimisten dokumenttien välillä.
   • Taulukon avulla voidaan kieltäytyä tuomasta joitain dokumentteja ja jopa tuhota tuotava ja olemassa olevan dokumentti.
   • Valitettavasti tuonnin yhteydessä ei voi nimetä tuotavia dokumentteja uudelleen.


   shared\setup - Pari asetustiedostoa

   Pääosin asetusarvot ovat tallessa vxsettings.xml-tiedostoissa, jonne pääsee käsiksi toiminnolla:

   • File > Asetukset > Muokkaa”. Tästä löytyy ohjeet FAQ_RA_030 ja asetusarvojen kuvauksia on kerätty ohjeeseen FAQ_RA_035.

   Mutta edelleen tekstimuotoisena löytyy seuraavat asetusarvotiedostot:

   DBMENU (Määrittää sen mitä näkyy sovelluksen tietokannoissa).

   • Eli luettelon sisältö, jonka saa esille Järjestelmä > Sovellu

   PDFL (Kontrolloidaan Vertex-kuvan elementtien siirtymistä PDF-tiedostoon).

   DWG

   • Alakansio DWG, mutta sitä ei enää käytetä, jos ns. custom-järjestelmä on käytössä.


   shared\sketch - Asiakkaan tallentamat luonnokset (Luonnoskirjastot)

   Sisältää asiakkaan kirjastoon tallentamat osamallinnuksessa tarvittavat luonnokset.

   Tämän kansion alle voidaan perustaa uusia kansiota myös resurssien hallinnan avulla. Alakansiot voidaan luoda myös Vertex G4:n avulla luonnosta tallennettaessa.

   • Alakansioiden tärkein tehtävä on pitää luonnokset helposti löydettävässä järjestyksessä.

   Kun käyttäjä tallentaa tänne kirjastoon luonnoksen (Tilannekohtaisella toiminnolla:”Tallenna luonnos”, niin ohjelma tallentaa:

   • malli-tiedoston, esim. malli.vxm
   • ja sille selaimessa näkyvän kuvan malli.bmp. Tätä bmp-tiedostoa voidaan manuaalisesti muokata tai korvata se toisella kuvalla, joka paremmin selvittää esim mittavarioituvat luonnoksen mittaparametrejä.

   Tähän kansioon voidaan tuoda tiedostoja ja tai kansio-rakenne toisesta järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla.

   Kansion sisältämät luonnokset tulevat näkyviin, kun:

   • Vertex käynnistetään uudelleen
   • tai päivitetään selaimen hakutulokset.


   shared\symbols - Asiakkaan tallentamat symbolit, lomakkeet ja 2D-komponentit (Symboli-kirjastot)

   Sisältää asiakkaan kirjastoon tallentamat piirustuksissa tarvittavat symbolit ja piirustuslomakkeet sekä mittavarioituvat 2D-komponentit.

   Tämän kansion alle voidaan perustaa uusia kansiota myös resurssien hallinnan avulla. Alakansiot voidaan luoda myös Vertex G4:n avulla symbolia tai (2D-)komponenttia  tallennettaessa.

   • Alakansioiden tärkein tehtävä on pitää symbolit, lomakkeet ja 2D-komponentit helposti löydettävässä järjestyksessä.

   Kun käyttäjä tallentaa tänne kirjastoon symbolin (esim. lomakkeen) tilannekohtaisella toiminnolla:”Tallenna symboliksi”, niin ohjelma tallentaa:

   • piirustus-tiedoston, esim. symboli.vxp
   • ja sille selaimessa näkyvän kuvan symboli.bmp.

   Jos käyttäjä tallentaa tänne kirjastoon 2D-komponentin (= usein mittavarioituva 2D-geometria) tilannekohtaisella toiminnolla:”Tallenna komponentti”, niin ohjelma tallentaa:

   • piirustus-tiedoston, esim. komponentti.vxp
   • ja sille selaimessa näkyvän kuvan komponentti.bmp.
   • Jos halutaan luoda lisäksi kuva varioituvan 2D-komponentin sisältämistä mitoista, voidaan sellainen tehdä nimellä komponentti_2d.bmp.

   Tähän kansioon voidaan tuoda tiedostoja ja/tai kansio-rakenne toisesta järjestelmästä Windowsin resurssien hallinnan avulla. Kansion sisältämät symbolit ja 2D-komponentit tulevat näkyviin, kun Vertex käynnistetään uudelleen tai päivitetään selaimen hakutulokset.


   shared\texts - Vanhat tekstitiedostot

   Tämän kansion pitäisi nykyasennuksissa (ensimmäinen asennus Vertex G4 versio 13.0 tai uudempi) olla tyhjä.

   • Tämän kansion korvaa custom\texts.
   • Tätä kansiota koskevat samat asiat, kuin aiemmin esitettyä kansiota shared\forms.

   Uudistavan päivityksen myötä pitäisi täältä etsiä VAIN NE tiedostot, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin ja siirtää ne custom\texts-hakemistoon. Eräinä tällaisina tiedostoina mainittakoon tekstimuotoiset sanakirjat ”textfiles”, ” wordbooks” (jos niitä on asiakkaan toimesta täydennetty) ja sellaiset tiedostot, jotka on edellisten tiedostojen sisällä mainittu.

   Myös ALIAS-tiedostossa voi olla tärkeitä vanhojen tai räätälöityjen piirustuslomakkeiden täydentämiseen liittyviä määrityksiä, jotka on tarvittaessa kopioitava custom\texts\ALIAS-tiedostoon, jonka pohjana on uudistavassa päivityksessä aina syytä käyttää system\texts\ALIAS-tiedostoa

   JavaScript errors detected

   Please note, these errors can depend on your browser setup.

   If this problem persists, please contact our support.