Skip to main content
Skip table of contents

Vertex G4-ohjelmiston rakenne

Rakenne yleisellä tasolla

Yksittäisasennus

 • Oletusarvoinen asennuspaikka on C:\vxg4
 • Jos asennuskansio vaihdetaan, on uusia paikka syytä laittaa ylös mahdollisia tukipalveluun liittyviä kysymyksiä varten.

vxg4-kansio sisältää neljä kansiota:

 • custom = Asiakkaan omat ns. ympäristötiedostot.
 • shared = Asiakkaan mallit, piirustukset, tietokannat ja kirjastot, eli kaikki sellainen suunnitteludata, jonka asiakas tekee itse.
 • system = Toimittajan toimittama ohjelmisto ns. ympäristötiedostoineen.
 • user = Käyttäjän kotihakemisto, jossa on ns. koti-SETUP sekä muutama muu määritystiedosto ja jonne kirjoitetaan tilapäistiedostoja.

Varmuuskopioi näistä ainakin custom-, shared-kansiot sekä mahdollisesti user-kansio.

Verkkopalvelinasennus

 • Asennusohjelma ehdottaa asennuspaikaksi C:\vxg4_srv, mutta se pitää täydentää siten, että asennuspaikaksi tulee \\Serverin_nimi\jaettu_hakemisto\vxg4_srv. (Asennuksesta on erillisä ohjeita)

 • Kun asennuskansio vaihdetaan, on uusia paikka syytä laittaa ylös mahdollisia tukipalveluun liittyviä kysymyksiä varten.

vxg4_srv-kansio sisältää viisi kansiota:

 • Client_install = Kansio jonka avulla verkkokäyttäjä-asennus asennetaan työasemille eli ”Client-koneille”.
 • custom = Asiakkaan omat ns. ympäristötiedostot.
 • shared = Asiakkaan mallit, piirustukset, tietokannat ja kirjastot, eli kaikki sellainen suunnitteludata, jonka asiakas tekee itse.
 • system = Toimittajan toimittama ohjelmisto ns. ympäristötiedostoineen.
 • user = Käyttäjien kotihakemiston ”emo-kansio”, jossa on ns. koti-SETUP sekä muutama muu määritystiedosto.

Varmuuskopioi näistä ainakin custom-, shared- ja user-kansio.


Työasema-asennus

 • System = Sisältää vain programs ja programs64-kansiot, joissa on ohjelman ajamiseen tarvittavat tiedostot
 • User = Käyttäjien kotihakemiston ”emo-kansio” ja käyttäjän omta varmuuskopiot.shared-kansio - Suunnitteludata

Shared-kansio sisältää useita alakansioita asennuksen jälkeen, useimmat kansiot ovat tyhjiä tai niissä on vain esimerkkitiedostoja. Kuitenkin esim dbases-kansiossa on arkistointiin ja osaluettelointiin liittyviä tietokantoja

 • Nämä kansiot saavat sisältöä, kun käyttäjä luo uusia malleja ja piirustuksia sekä täydentää kirjastoja

bend = Ohutlevyjen aukilevitykseen liittyviä venymätaulukkoja.

components = Komponenttikirjasto, eli komponentit joita käytetään kokoonpanoissa osina.

dbases = Tietokannat, joita käytetään mm. mallien ja piirustusten arkistointiin.

features = Piirrekirjasto, eli piirteet, joita käytetään osien mallintamiseen.

forms = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä, mutta vanhoissa asennuksissa siellä voi olla tietokantojen käsittelyyn liittyviä näyttö- ja listaustiedostoja.

lw = Lightworks-visualisointiin liittyviä tiedostoja.

macros = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä (vert. ed. forms-kansio)

picts = Mallit ja piirustukset jotka eivät kuulu mihinkään projektiin.

pipelibrary = Putkikomponenttikirjasto. Käyttö edellyttää putkisto-optiota.

proflib = ”Jäänne”, jossa on 2D-profiilirakennesuunnittelun tarvitsemat toimittajan tekemät sekä mahdolliset asiakkaan lisäämät profiilit.

proflibrary = Profiilirakennekirjasto, käyttö edellyttää profiilirakenne- suunnitteluoptiota.

projects = Projekteihin kuuluvat mallit ja piirustukset.

setup = ”Jäänne”, jossa on oikeastaan vain DBMENU, koska muut asetus- tiedostot on siirretty asetusarvoihin.

sketch = Luonnoskirjasto, jossa on osamallien luonnoksia.

symbols = symboli- ja 2D-komponenttien kirjasto, sis. mm asiakkaan omat piirustuslomakkeet.

texts = Nykyisin tämän pitäisi olla tyhjä (vert. ed. forms-ja macros-kansiot)


custom-kansio - Omat asetukset

Custom kansioon on tarkoitus kerätä kaikki sellaiset Vertex-ohjelman toimintaa muuttavat asetukset ja ympäristötiedostot, joiden on tarkoitus korvata vastaavat system-kansion tiedostot

 • Vertex käyttää  ensisijaisesti system-kansion alta löytyviä määrittely-tiedostoja, mutta jos saman niminen tiedosto löytyy vastaavasta alakansiosta custom-kansion alta, niin sitten ohjelma käyttää sieltä löytyviä määrittelytiedostoja.
 • Tämän takia asiakkaan ympäristössä saattaa olla tietokantojen käsittelyssä ja listauksessa erilaista toiminnallisuutta, kuin vasta asennetussa neitseellisessä ympäristössä.

 • Tällaiset poikkeamat voivat tulla ilmi keskusteluissa Vertex Systems Oy:n tukipalvelun kanssa, tai ne voivat käydä ilmi luettaessa ohjeita.

HUOM: Hetkellisesti kaikki omat määritykset voidaan ohittaa, kun custom-kansio nimetään uudelleen (esim custom.oma) ja perustetaan sen paikalle tyhjä custom-kansio, sekä ohjelma käynnistetään uudelleen.

 • Tosin tämä edellyttää, että ns. custom-hakemistorakenne on täydellisesti käytössä, eikä koti-SETUP-tiedoston perusteella esim. macros-, forms- tai texts-tiedostoa haeta vanhasta paikasta shared-kansion alta.
 • Omat määritykset saadaan takasin käyttöön, kun palautetaan oma custom-hakemisto paikalleen ja käynnistetään vertex G4 uudelleen.

Koko custom-kansio voidaan myös kopioida järjestelmästä toiseen, jolloin valtaosa asetuksista siirtyy mukana.

 • Kuitenkin koti-hakemiston SETUP-tiedostojen sisältö voi edelleen poiketa ja aiheuttaa erilaista toiminnallisuutta.
 • Huomaa, että varsinainen suunnitteluaineisto on shared-kansion alla.


system-kansio  - Ohjelma ympäristöineen

Älä koskaan muokkaa täällä olevia tiedostoja, sillä ne häviävät viimeistään pääversion päivityksessä.

 • Tätä kansiota ei myöskään tarvitse varmuuskopioida, sillä sen saa aina takaisin asentamalla ohjelman uudelleen.
 • Tämän kansion voi myös korvata asennuspaketin sisältä puretulla system-kansiolla, sillä POIKKEUKSELLA, että system\programs- ja system\programs64-kansioiden network.bat-tiedostot pitää pelastaa vanhasta järjestelmästä tiedostopalvelin-asennuksissa (Yksittäisasennuksissa niitä ei ole)


user-kansio  - Kotihakemisto - määrittelytiedostoja ja varmuuskopioita

Sisältää käynnistyksessä tarvittavat pää-asetustiedoston (SETUP), joka kertoo mistä ohjelman eri osuudet löytyvät ja missä sijaitsevat tallennuspaikat.

 • Lisäksi tänne tallentuu piirustusten ja mallien varmuuskopiot (safe*.vxm, safe*.vxp) ja muita tilapäistiedostoja.


Client_install-kansio  - Kansio, joka sisältää työasemien asennusohjelmat

Kansio löytyy vain verkkopalvelinasennuksista ja se sisältää työasemien asennukseen liittyviä tiedostoja.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.