Skip to main content
Skip table of contents

user-kansio tarkemmin

Yleisesti

Sisältää käynnistyksessä tarvittavat pää-asetustiedoston (SETUP), joka kertoo mistä ohjelman eri osuudet löytyvät ja missä sijaitsevat tallennuspaikat.

Lisäksi tänne tallentuu piirustusten ja mallien varmuuskopioit (safe*.vxm, safe*.vxp) ja muita tilapäistiedostoja.


pmap = Tekstimuotoinen asetusarvotiedosto, joka kertoo ohjelman erilaisten komponenttien värin.

 • Tämä on ikään kuin ”maalipurkki-tiedosto”, jossa kerrotaan maalipurkkien numerot ja niiden värit RGB-arvoina.
 • Ohjelman asetusarvoissa viitataan näihin ”maalipurkkeihin” eli pen(x)= avainsanoihin.
 • Oletuksena pmap sopii vaaleapohjaiselle näytölle.
 • Pakollinen tiedosto, jotta ohjelma voi käynnistyä.

pmap.bluebackground = on väripaletti, joka tukee tummapohjaista käyttöliittymää.

 • Tämä otetaan käyttöön nimeämällä vanha pmap esim pmap.vaalea ja kopioimalla tiedosto pmap.bluebackground nimelle pmap.
 • Jos pmap tai SETUP-tiedostoihin on tehty muutoksia, olisi ne myös hyvä varmuuskopioida.

SEAL_PL = liittyy vanhaan työkalupakkiin ja siellä tiivisteiden piirtämiseen.

windows.xy = Tallentaa joidenkin ikkunoiden sijainnin Vertex-työpöydällä.

 • Voidaan poistaa, jolloin vanhat määritykset häviävät ja ohjelma luo uuden tiedoston.

user\Uninstall = Ohjelman poistamiseen liittyviä tiedostoja.


DEFPLOT.SETTINGS = Tänne tallentuu tulostimia ja tulostusasetuksia kun Vertex:istä tulostetaan.

 • On raportoitu tapauksia, joissa tämä tiedosto on sisältänyt mm vanhoja, jo poistettuja tulostinmäärityksiä, ja nämä ovat estäneet tulostuksen täysin tai jopa kaataneet ohjelman.
 • Tämän tiedoston voi poistaa, jolloin ohjelma luo tulostuksen yhteydessä uuden tiedoston.


user\SETUP - Koti-SETUP-tiedosto tai tiedostot

Yksittäisasennuksessa on vain yksi setup-tiedosto: SETUP, joka sisältää ns. koti-SETUP:in avainsanat.

Tiedostopalvelin-asennuksessa näitä ”siemen”-tiedostoja on kaksi:

 • SETUP.clt
 • SETUP.all

Työasema-versiota asennettaessa ohjelma kopio SETUP.clt-tiedoston tiedostoksi SETUP.koneen_nimi, jonne voidaan laittaa vain tätä yhtä työasemaa koskevat asetusarvot.

Tiedostopalvelin-asennuksessa ohjelma luo jokaisella käynnistyskerralla työasemalle uuden SETUP-tiedoston SETUP.all- ja SETUP.koneen_nimi-tiedostoista.


user\LICENSE.TXT tai LSERVER.TXT - Ohjelman käyttöoikeutta määrittelevät suojaustiedostot

Kun ohjelman käyttöoikeuden valvonta perustuu työasemakohtaiseen suojausmoduuliin (tunnetaan myös nimillä ”hasp” tai ”dongle”) tai koneen tunnistenumeroon pitää koti-hakemistossa olla jokaiselle versiolle soveltuva LICENSE.TXT –tiedosto.

Kun ohjelman käyttöoikeuden valvonta perustuu lisenssipalvelimeen, josta käyttäjä valitsee haluamansa ja vapaana olevat ohjelman optiot, luo ohjelma kotihakemistoon LSERVER.TXT-tiedoston näistä valinnoista.

HUOM: Joissain tapauksissa osa asiakkaan suunnittelijoista käyttää lisenssipalvelinta ja osa omaa suojaus-moduulia. Kun työasemalle asennetaan työasema-asennus Client_install\Client.bat:in avulla, niin oletuksena työasema käyttää myös lisenssipalvelinta. Jos tällöin kuitenkin halutaan käyttää omaa suojaus-moduulia on syytä:

 • Poistaa Client-koneen kotihakemistosta (esim C:\vxg4\user) tiedosto LSERVER.TXT.
 • Muokata verkkopalvelimen (esim. \\SERVERI\jaettu_hakemisto\vxg4_srv\user\SETUP.koneen_nimi -tiedostoa siten, että kommentoidaan (!-merkki rivin eteen) lserver= -rivi.
 • Lisäksi pitää varmistaa, että sekä verkkopalvelimella oleva, että paikallinen LICENSE.TXT soveltuvat käytössä olevalle ohjelma-versiolle.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.