Skip to main content
Skip table of contents

Ohutlevyjen venymien hallinta

Taustaa

Levystä särmättävien osien oikeiden aihiomittojen saaminen edellyttää, että käytössä on oikea laskentamenetelmä juuri valitulle materiaalille ja särmäysmenetelmälle.


Laskentatavan valinta

Ohutlevyosan ominaisuuksista voidaan valita venymän laskentatapa. Laskentatapa on määritelty siten, että kansiossa ...\system\bend on joukko sovellusohjelmatiedostoja, joilla laskenta tehdään. Jos haluta tehdä omia sääntöjä, kopioi tai tee uusi tiedosto vastaavaan kansioon ...\custom\bend. Tällöin ohjelmistopäivityksen yhteydessä omat sääntösi säilyvät tallessa. Levyn ominaisuuksia valittaessa ohjelma listaa sekä system\bend- että custom\bend- kansioiden sisällön:


Oletusarvot levyosille

Levyn aihionlaskennassa on oletusmäärittelynä DIN 6935, joka sopii tavanomaiseen koneenrakennukseen, ns. "mustille" rakenneteräksille ja melko suurille taivutussäteille levyn paksuuteen verraten. Perussääntönä voidaan pitää, että taivutussäde "R" on yhtä suuri tai suurempi kuin levyn paksuus "t".

Jos suunnittelet ja valmistat levyosia muista materiaaleista tai tarkkuusvaatimukset ovat suuret, kannattaa käyttää toista laskentakaavaa. Kannattaa asettaa oletukseksi se kaava, jota useimmiten tarvitaan. Tee näin: Tiedosto - Järjestelmäasetukset - Muokkaa - Ylläpitäjän näkymä - valitse kansio "Bend" - Initial values... - InitialSmdParam.K - kirjoita tähän käytettävän ohjelmatiedoston nimi.

Laskentavaihtoehdot

Sovellusohjelmat laskevat joko K- arvon (K on neutraaliakselin paikan suhde levyn paksuuteen) tai tasausarvon V.


Tiedoston nimi

Käyttökohde

BendTable.xxx(esim. BendTable.AL / BendTable.SPCC jne) ovat ohjelmia, jotka käyttävät kokeellisesti määriteltyä taivutustaulukkoa. Sitä pääsee muokkaamaan valitsemalla Järjestelmä- välilehdeltä "Venymätaulukko". Jos teet tänne uuden materiaalin, esim. "AISI304", ohjelma tekee ...\custom\bend- kansioon tiedoston "BendTable.AISI304".
DIN6935laskentakaava tavanomaisille rakenneteräksille
FeAlCuZn?????
interpoRT?????
K_factorkysyy käytössä olevan K- arvon aina aukilevitystä tehtäessä. Arvo ei tallennu mihinkään, joten aina esim. aukilevitysprojektin sisältävää piirustusta päivitettäessa tämä kysytään. Jos siis olet saanut materiaalierän mukana tiedon sen K- arvosta, käytä tätä.
NEUTRALTekstimuotoinen tiedosto, johon on annettu levyn venymän arvot kokeellisesti määriteltyinä. Tätä tiedostoa pohjana käyttäen voit tehdä myös omia taivutustaulukoita, ks. tämän sivun kohta "Oma laskentakaava kopioimalla tekstitaulukko"
NOSTRETCHasettaa K- arvoksi 1, jolloin ei tapahtu venymää eikä kutistumaa.
Rinner0laskee K- arvon taivutuksen sisäsäteen avulla.
StainlessSteellaskee taulukon avulla tasausarvon V. Taulukossa on Ri= Taivutuksen sisäsäde, T1= levyn vahvuus, F1 ?????
Steel?????
Tubesopii rullamuovaamalla tlevystä tehtävälle putkiprofiilille (K = 2)

Oman materiaalin lisäys taivutustaulukkoon

Kokeellinen taivutus ja arvojen lisääminen taulukkoon:

Leikkaa suora levyaihio (a), ja särmää se 90 asteen kulmaan (b). Mittaa sivujen pituudet. Laske erotus ja jaa se kahdella. Lisää materiaali ja levynvahvuus taivutustaulukkoon (esimerkissä levymateriaali on AISI304 ja paksuus 0.8mm) ja lisää laskemasi arvo 90 asteen kohdalle. Toiminnolla "Laske" saat tasausarvot muille kulmille.

HUOM: Taivutustaulukossa käytetään tasausarvon puolikasta, siksi laskettu pituusero jaetaan kahdella.


Yllä olevan esimerkin mukaan taivutustaulukkoon tulee arvo (51.92+51.92-100)/2 = 1.92.Kun teet osia tästä materiaalista, valitse ohutlevyn ominaisuuksista tasausarvojen laskentaan "BendTable.AISI304".


Taivutustaulukossa esitetyt V- aukko sekä työkalun säde. Levyosan taivutuksille pitää löytyä taulukosta sopivat arvot, muuten aukilevitys ei onnistu. Jos haluat muuttaa aukilevityksen ominaisuuksia, palauta aukilevityspiirre ja muokkaa sitä, silloin voit antaa oikeat arvot joko kerralla kaikille taivutuksille tai jokaiselle taivutukselle eri arvot.


Oma laskentakaava kopioimalla tekstitaulukko

Tässä vaihtoehdossa muokataan laskenta- arvoja sisältävää tekstitiedostoa. Tässäkin vaihtoehdossa tehdään koetaivutuksia joiden arvot sitten siirretään tekstiin.


1. Tee aihioita, joiden pituuden mittaat

2. Taivuta aihiota 90 asteen kulmaan

3. Mittaa pituudet A ja B

4. Laske F:n arvo alla olevalla kaavalla

5. Muokkaa taulukoita

- R(nro) tutkittu (sisä)taivutussäde

- T(nro) tutkitun aihion ainevahvuus

- F(nro) venymä: laskettu arvo

- (nro) on juokseva numero, jokaisella rivillä omansa

Kopioi tiedosto: /vxg4/system/bend/Neutral toiselle nimelle (esim. "OmatTaivutukset") kansioon .../vxg4/custom/bend/

Muokkaa uuden taulukon arvoja, esim:

Lkm=120

R1(51)=2.0 ;T1(51)=0.5; F1(51)=1.55

R1(52)=2.0 ;T1(52)=0.8; F1(52)=1.95

- Muuta arvo Lkm vastaamaan R1-alkuisten rivien määrää

Taulukon F-arvo voidaan laskea kaavasta:

Venymä F = A+B - Aihion pituus


Kun haluat käyttää näitä taivutusarvoja mallissa, valitse ohutlevyn ominaisuuksista tasausarvojen laskentaan "OmatTaivutukset".


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.