Skip to main content
Skip table of contents

11. Jauhimen ruuvi


Harjoitus 11: Jauhimen ahtoruuvi

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Mallintamaan spiraalin
 • Pyyhkäisemään poikkileikkauksen pitkin spriraalikäyrää.
 • Luonnoksen tarkan paikoituksen lieriöpinnalle.

Käytetyt toiminnot:

 • Spriraali.
 • Poikkileikkaus.
 • Pyyhkäisy.
Aloita uusi osamalli ja mallinna ensimmäinen piirre

 • File > Uusi > Osa. (Anna nimi ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse vanha projekti).
 • Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.
 • Luonnostele viiva ja laita se yhtenevyysehdolla kiinni keskiristin vaakaviivaan.
 • Mitoita alkupää 10 mm keskirististä vasemmalle.
 • Mitoita loppupää 210 mm keskirististä oikealle.
 • OK.
 • Toimenpide: Ohjauskäyrä.
Mallinna spiraali

 • Valitse viiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää spriraali. täytä arvot:
  • Nousu: 40.
  • Alku- ja loppupään säde: 10.
 • OK.


Spiraali-dialogista

 • Jos syötät nousun, ohjelma laskee kierteiden lukumäärän
 • Jos syötät kierteiden lukumäärän, ohjelma laskee nousun.
 • Voit myös syöttää alku- ja loppupään ylitykset. Positiiviset ja negatiiviset arvot käyvät.
 • Voit tehdä spiraalin myötä- tai vastapäivään.
 • Jos spiraalin lähtökohtana olisi esim kartio, niin optiolla Poista referenssigeometria, lieriö poistetaan, kun spriraali syntyy kartion pinnalle.
 • Optiolla Keskiviiva, ohjelma piirtää lieriö- tai kartiopinnalle sijoitetulle spiraalille keskiviivan (lieriön tai kartion pyörähdysakselin kohdalle).
Mallinna ruuvin kierteen poikkileikkaus

 • Valitse spiraaliviiva.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos.
 • Hyväksy ohjelman ehdottama suhteellinen paikka: 0.5
 • OK siirtyy luonnostelutilaan.


Luonnostele poikkileikkaus

 • Laita vinot pystyviivat symmetriseksi keskiristin pystyviivalle.
 • Lisää mitat 16, 4 ja 50.
 • OK.

Toimenpide: Poikkileikkaus.

Mallinna kierre ohjausviivan ja poikkileikkauksen avulla

 • Valitse viiva ja poikkileikkaus (toinen Ctrl-näppäin pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyyhkäise > Lisäten ainetta.
  • Pyyhkäisy-dialogiin ei tarvitse tehdä muutoksia.
  • Hyväksy arvot: OK.
Tasaa spiraalin oikea pää

 • Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Piirrä suorakulmio.
 • Mitoita suorakulmioin vasen reuna keskirististä: 200.
 • Riittää että suorakulmiot ulottuvat kappaleen nykyisten reunojen yli, mutta voit myös lisätä niille mittaehdot.
  • Tässä suorakulmion vaakaviivat on laitettu symmetriseksi keskiristin vaakaviivan kanssa.


Toimenpide: Poista - Pursota - Kappaleen läpi - molempiin suuntiin.

Tee ruuvin ulkopinnasta lieriöpinta

Pyyhkäisyn seurauksena ruuvin pinnat ovat spline-pintoja. Jotta kierukka menisi mahdollisimman välyksettömästi sylinteripinnan sisään, on mallia muokattava siten että ulkopinnasta tulee sylinteri-pinta.

 • Uusi luonnos > Poikittais (YZ)-tasoon.
 • Piirrä kaksi ympyrää, joiden keskipiste on origossa.
 • Mitoita ympyrät. Sisempi 118 ja ulompi vähän suurempi, kuin ruuvin nykyinen ulkokehä, esim. 125.
Mallinna keskiakseli

 • Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Piirrä muoto murtoviivalla.
  • Kuvassa vihreällä piirretty viiva yhteneväksi keskiristin pystyviivan kanssa.
  • Kuvassa oranssilla piirretty viiva yhteneväksi keskiristin vaakaviivan kanssa.
 • Mitoita kuvan mukaan.


Toimenpide: Lisää - Pyöräytä.

 • Osoita pyöräytysakseliksi kuvassa orassilla piirretty viiva.

Tee pyöristykset ruuvikierteiden ja akselin yhtymäkohtaan

 • Valitse molemmat ruuvikierteen reunaviivat. (Muista
  ).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä: 6.
Tee pyöristys ruuvikierteen ja takarungon yhtymäkohtaan

 • Valitse terävä särmä kuvan mukaan.
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Pyöristä: 6.
Tee viisteet akselin ja rungon päihin

 • Valitse kolme viivaa.  Kuvan keltaiset viivat. (Muista
  ).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/viistä > Viistä tämä: 2 ja 2.
Muotoile avoimen pää akseli pääosin nelikulmaiseksi.

 • Valitse akselin pääty
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.
 • Luonnostele suorakulmio ja ympyrä.
 • Suorakulmio symmetrisesti keskiristille molempiin suuntiin ja sivun pituus: 16.
 • Ympyrä suurempi kuin akseli ja suurempi kuin neliön lävistäjä, esim. 26.


Toimenpide: Poista - Pursota - osoitettuun pintaan.

 • Osoita kolmannessa kuvassa näkyvä pinta.
 • Vaihtoehtona tälle on poistava pursotus mitalla (20).
Tee hahlo akselin toiseen päähän

 • Valitse (kuvassa näkyvä) lieriöpinta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Pintaan.
  • Ohjelma ehdottaa pinnan suunnaksi arvoa 0.
 • Paina ja pidä
  -näppäin pohjassa ja liikuttele kohdistinta lieriöpinnan päällä. Huomaat että kulman arvo muuttuu vasemman yläkulman dialogissa.
 • Anna kulman arvoksi: 90 ja paina OK-painiketta.
 • Luonnostele suorakulmio symmetrisesti keskiristin pystyakselin suhteen.
 • Muuta ylin vaakaviiva apuviivaksi.
 • Piirrä kaari (kolme kehäpistettä) tangentiaalisesti pystyviivoille,
 • Lisää mitat.
  • Hahlon leveys: 7.
  • Hahlon suoran osuuden syvyys sylinterin päästä: 8.


Toimenpide: Poista - Pursota - Kappaleen läpi.
Anna mallille raaka-ainetieto

 • Tilannekohtainen toiminto: Nimiketiedot (kun mitään ei ole valittu).
 • Katso tarkemmin harjoituksen 2. Mallin piirustus kohtaa Annetaan mallille raaka-aine eli osaluettelo-tieto.
Tee mallille piirustus
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 38sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.