Skip to main content
Skip table of contents

5. Muokkaa käyttäjäasetuksia

Harjoitus 5. Käyttäjäasetuksien muokkaus


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla. Ajantasaistus on tehty versiolla 28.0 (Vertex 2022).

Tässä harjoituksessa opimme

 • Mukauttamaan Vertex-ohjelmistoa sopimaan paremmin omin toimintatapoihimme.

Käytetyt toiminnot:

 • File > Järjestelmäasetukset.

Asetukset jakautuvat yleisiin asetuksiin ja käyttäjäkohtaisiin asetuksiin

Käyttäjäasetukset vaikuttavat vain siinä tietokoneessa, jossa niihin on tehty muutoksia.

 • Nämä muutokset on tallennettu erilaisiin tiedostoihin käyttäjän koneen vxg4/user-kansion alle.

Järjestelmäasetukset vaikuttavat palvelin-asenteisissa Vertex-järjestelmissä kaikkiin samaa palvelinta käyttävien Vertex-ohjelmaa käyttävien ohjelman toimintaan.

 • Tämä on tarkoitettu vain pääkäyttäjän tekemille muutoksille.


Säädä käyttämäsi kieli ja Flow-yhteys

 • File > Käyttäjäasetukset > Kieli, automaattitallennus, Flow.


Automaattitallennus

 • Ohjelma tallentaa työpöydällä olevista piirustuksista safe.vxp (safeX.vxp) ja malleista safe.vxm (safeX.vxm) nimiset tiedostot käyttäjän kotihakemistoon (vxg4/user), määrävälein. (X korvautuu piirustuksen/mallin järjestysnumerolla).
 • 1200 tarkoittaa 1200 sekuntia eli 20 minuuttia.
 • Isoja malleja käsiteltäessä mallin tallennus voi kestää pidempään, jolloin ohjelma on sidottu tallennukseen, eikä käyttäjä pääse sinä aikana työskentelmään.
 • Automaattitallennuksen voi ottaa pois päältä laittamassa arvoksi 0 (nolla).

Kieli

 • Asetus vaihtaa ohjelman käyttämän kielen suomen ja englannin välillä.
 • Huomaa, että se ei muuta tietokantojen sisällön kieltä.
 • Asetus astuu voimaan, kun Vertex G4 käynnistetään uudelleen.
 • Huomaa, että ohjeet (F1) tulevat kielellä, joka on ollut asennsupaketissa.

Flow

 • Jos käytössä on Vertex Flow tuotetiedonhallintajärjestelmä, niin tätä kautta kerrotaan Flow-palvelimen osoite ja porttinumero.
 • Tässä dialogissa voidaan hallita myös Flow'n käyttäjän koneella sijaitsevan välivaraston käyttöä.

Määritä itsellesi sopivia on/off-asetuksia

 • File > Käyttäjäasetukset > Piirustuksen, mallit.


Huomaa, että täällä olevat asetukset löytyvät kahdelta välilehdeltä, joissa

 • Näkymä-välilehdellä hallitaan tiettyjen asioiden näkymistä.
 • Käyttö-välilehdellä hallitaan ohjelman käytön aikaista toiminnallisuutta.


Joitain esimerkkejä:

 • Rullahiiren zoomaus-suunta vaihtelee erilaisilla sovelluksilla, jos Vertexin oletus ei miellytä, niin vaihda suunta kohdasta Käyttö > Yhteiset > Käänteinen zoom.
 • Ohjelma näyttää joissain toiminnoissa vihjekuplan, jota harjaantunut käyttäjä ei enää tarvitse. Poista vihjekuplat käytöstä Näkymä > Yhteiset > Vihjekuplat.


Osaan näistä valinnoista voi vaikuttaa mallinnuksessa tai piirustuksissa näkyvillä asetuksilla tai pikanäppäintoiminnoilla.

Lisää tai korvaa näppäimistä käynnistyvia toimintoja

 • File > Käyttäjäasetukset > pikanäppäimet.
  • Ohjelma esittelee valikon, josta käskyjä voi valita.
  • Valikossa on vain sillä hetkellä käytettävissä olevat käskyt. Esim. kuvassa:
   • 1) Luonnostelutilassa.
   • 2) Osamallissa.
   • 3) Ohutlevyosassa.
   • 4) Kokoonpanossa.
   • 5) Kokoonpanossa, kun profiili on valittu.
   • 6) Itsenäisessä piirustuksessa.
   • 7) Mallin piirustuksessa.
 • Valitse toiminto listalta tai osoita se valintanauhasta tai työkalunauhasta.
 • Kun ohjelma antaa kehoitteen Paina näppäintä, johon haluat liittää toiminnon, valitse näppäimistöltä näppäin tai näppäinyhdistelmä. Kelvollisia ovat:
  • Näppäimet (mutta ei esim Windows-näppäin, eikä muut keskeiset näppäimet Ctrl, Shift, Tab jne)
  • ja näppäin.
  • ja näppäin.
 • Jos näppäin on jo jossain käytössä saat varoituksen ja varmistuskysymyksen:


Nykyisin käytössä olevat näppäimet

Oletuksena Vertex käyttää jo varsin paljon näppäimiä käynnistämään tai ohjamaan käynnissä olevia toimintoja, eli valtaosalla näppäimistön näppäimistä on jo jokin merkitys.

 • Oletusmerkityksiä näet Ohje-alasvetovalinkon toiminnon Näppäintoiminnot avulla.
 • Valikko Muokkaa pikanäppäinasetuksia esittelee käytössä olevia näppäimiä, mutta ei osaa kertoa vapaita näppäimiä.

Määritä mitä tietoja näytetään kokoonpanopuussa

 • File > Käyttäjäasetukset > Kokoonpanopuun tiedot.
 • Poista valinta Oletus, jos aiot säätää kokoonpanopuussa näkyvoiä tietoja.
 • Valitse sen jälkeen ne tiedot, joita haluat puussta näkyvän.

Huomaa, että jos haluat vaikutta tietojen järjestykseen, niin ota ensin kaikki valinnat pois ja valitse sen jälkeen kentät siinä järjestyksessä, kuin haluat niiden näkyvän kokoonpanon puussa.


Samaan valikkoon pääset kokoonpanon puun pääsymbolin kohdalta tilannekohtaisella toiminnolla Puu > Puun tiedot.

Määritä Undo-toiminnallisuus

 • File > Käyttäjäasetukset > Kumoa ja tee uudelleen.

Vertexin Kumoa ja Teepäs-toiminnallisuus (Undo, Redo) perustuu siihen, että malli tai piirustus tallennetaan toimintojen jälkeen kokonaisuudessaan tietokoneen keskusmuistiin, joka on rajallinen kooltaan.

Keskusmuistia kuluu sitä enemmän, mitä suurempia ja mitä useampia malleja tai piirustuksia sinulla on auki vertex-työpöydällä ja mitä useampia vaiheita haluat näistä tallentaa.

 • Jos keskusmuisti täyttyy, Vertex lakkaa toimimasta. Ennen sitä saatat saada varoituksen, jossa kehotetaan tallentamaan työ välittömästi.
 • Ohessa Vertex G4:n oletukset.
 • Vertex G4 Plantissa suositellaan arvoiksi, Piirustukset: 8, Osamallit: 4 ja kokoonpanot: 2.

Määritä grafiikan piirtoa

 • File > Käyttäjäasetukset > Grafiikka.

Näillä asetuksilla hallitaan pääosin mallien näkymistä ruudulla (mm. piirretäänkö osien reunaviivat ja tekstuurit, vai ei)

Täällä olevilla taustaväri asetuksilla hallitaan grafiikkaikkunoiden taustaväriä.


Määritä varakopiointi ja tallennushistoria

 • File > Käyttäjäasetukset > Varakopiot.

Kun tallennat piirustuksen tai mallin, niin edellinen versio tallennetaan käyttäjän kotihakemiston BACKUP-hakemistoon, joten sen koko kasvaa jokaisen tallennuksen myötä.

 • Kuitenkin siten että kullekin piirustukselle tai mallille tallennetaan maksimissaan asetettu määrä varakopioita.


Jotta BACKUP-kansio ja koneesi levytila ei paisuisi äärettömiin, niin valitse roskakorin kohdalta poistosääntö:

 • Poistetaan tiettyä ikää vanhemmat tietostot (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 tai 12 kuukautta)


Voit myös valita alimmasta kentästä Tallennushistorian kirjaus ei ole käytössä, jolloin backup-tiedostoja ei tallenneta.


Ota halutessasi puheohjaus käyttöön

 • File > Käyttäjäasetukset > Puheohjaus ja ääni.


Tämän kautta voit kokeilla ottaa puheohjauksen käyttöön (oletuksena se ei ole käytössä), mutta se vaatii puheohjauksen kielipakettien asennuksen koneellesi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.