Skip to main content
Skip table of contents

Laitteisto

 
Käyttöjärjestelmävaatimus

Huomaa, että Vertex G4 2022 ja uudemmat eivät enää käynnisty Windows 7 -käyttöjärjestelmässä!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.