Skip to main content
Skip table of contents

Profiilirakennekurssi

Yleistä

Tämän sivuston avulla opit mallintamaan Vertex G4-ohjelmistolla profiilirakenteita.

  • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoitukset on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman työkaluihin, joita voit sitten itse soveltaa omien profiilirakenteiden suunnitteluun.
  • On syytä käydä läpi kaikki harjoitukset, sillä jokaisen harjoituksen yhteydessä on tuotu esiin uusia piirteitä profiilirakenteista.

Taustatiedot

  • Sinun olisi syytä osata osien ja kokoonpanojen mallinnus, josta löytyy itseopiskelukursseja
  • Tämän kurssin harjoituksissa ei luonnostelun vaiheita selosteta enää tarkasti.
    • Katso Vertex Systems Oy:n kurssitarjontaa: G4 kurssit
Harjoitus 1: Jiiri-trimattu kehys

Tässä esitellään keskeinen tapa, eli ohjauskäyräosan (jigi eli skeleton) käyttö profiilirakenteiden mallinnuksessa. Profiilit lisätään ohjausviivoja osoittamalla siten että ne trimmautuvat toisiinsa automaattisesti jiiritrimmauksella.

Mallista tehdään piirustus ja tutustutaan erilaisiin tapoihin tuottaa profiileista katkaisulistoja (tekstitiedostoon, Exceliin ja kuvalliseen listaan).

Lopuksi muokataan ohjauskäyräosaa, joka varioi profiilien pituudet.

Harjoitus 2: Kehys vinotuella

Tässä mittavarioituva ohjauskäyräosa mallinnetaan siten, että vinon profiilin liittyminen pystyprofiileihin jättää halutun suuruisen hitsausraon vinon profiilin ja vaakaprofiilien välille. Profiili lisätään siten, että se trimmautuu automaattisesti kohtaamiinsa (taso-)pintoihin.

Lopuksi rakenteen mittoja varioidaan mittataulukon avulla.

Harjoitus 3: Runkorakenne

Tässä ohjauskäyräosa on mallinnettu siten, että sen mitat kuvaavat runkorakenteen äärimittoja. Tämä Jigi-osa koostuu kahdesta tasoluonnoksesta ja yhdestä 3D-luonnoksesta.

Profiilien lisäyksessä harjoitellaan profiilin keskellä sijaitsevan sijoituspisteen vaihtamista "nurkka"-pisteeseen. Profiilia lisättäessä käytetään poikkileikkauksen pyöräytystä tai peilausta oikeaan asentoon. Profiilit trimmataan lisäyksen yhteydessä automaattisesti pintaan. Pystyprofiilien lisäyksessä jätetään 0.5mm hitsausrako kumpaankin päähän

Lopussa harjoittelemme profiilien manuaalista trimmaamista.
Harjoitus 4: Pohja

Tässä harjoituksessa lisätään profiilit siten, että ne eivät trimmaudu automaattisesti toisiinsa. Profiileille suoritettaan manuaalisia trimmauksia, joilla profiilit joko lyhenevät tai venyvät osoitettuihin pintoihin saakka.

Harjoituksessa katkaistaan yksi profiili kahdeksi palaksi ja katsotaan myös miten kaksi samalla linjalla olevaa samankokoista profiilia voidaan yhdistää yhdeksi profiiliksi.

Harjoitus 4: Kaareva seinä

Tässä mallinnamme ensin jigiosan ja lisäämme profiilit. Sitten opettelemme suuntaamaan mallin jo lisättyjen profiilien uuman haluttuun suuntaan. Lisäysvaiheessa suunta voidaan antaa kulmana, jos kulma tunnetaan.

Harjoituksessa todetaan, että kaarevaa profiilia ei voi trimmata, joten asia täytyy huomioida jo jigi-osaa mallinnettaessa.

Lopuksi teemme piirustuksen ja sinne leikkausprojektion, jossa tutustumme Tarkan leikkauksen ja Nopean leikkauksen eroihin sekä asetusarvoihin, joilla piirustuksen leikkausprojektio saadaan syntymään halutulla tavalla.

Harjoitus 6: Harjaristikko

Harjoitus alkaa mittavarioituvan ohjauskäyräosan mallintamisella. Seuraavaksi lisätään poikkileikkauskooltaan eri mittaisia profiileita ja käytetään tarvittaessa automaattisia trimmaustoimintoja. Profiilien lisäyksen jälkeen tutkitaan mallin törmäyksiä, jotka kertovat, että profiileita pitäisi koneistaa, ennen kuin ristikko voidaan kasata.

Lopuksi profiilien trimmauksia muokataan manuaalisesti toisiin osiin tai pintoihin ja aputasoihin.
Harjoitus 7: Omat profiilit

Tässä luonnostelemme profiilikirjastoa varten mittavarioituvia poikkileikkauksia, joissa on mukana profiilien sijoitusta varten tarvittavia ohjausviivoja. Poikkileikkaukselle annetaan visualisointimateriaali, joka näkyy profiilissa sekä raaka-aine, joka määrittää profiilin tiheyden, jolloin profiilin paino syntyy mallinnuksen yhteydessä oikeaksi.

Harjoituksessa käytetään Exceliä mittataulukon täydentämiseen. Poikkileikkaukset tallennetaan profiilikirjastoon, josta niitä käytetään profiilien vetoon.

Harjoitus 8: Kuljettimen runko

Tässä mallinnetaan ensin mittavarioituva jigiosa, jossa on huomioitu päätyjalkojen sijainti sekä yhden jalkaparin tarvitsemat ohjausviivat.

Profiilit lisätään osoitetuista pisteistään automaattisella trimmauksella pintaan ja tarvittaessa profiileita peilataan ja pyöräytetään ennen ohjauskäyrän osoittamista.

Jalusta osista tehdään sarja, joka mukautuu kuljettimen pituuteen, kun sen pituutta muutetaan.

Kuljettimen päätylappu, joka on tehty profiilina (eli on paikallinen osa), tallennetaan osaksi, jolle tehdään koneistuksia ja oma piirustus.

Harjoitus 9: Putkilaser

Aluksi mallinnetaan ohjausosa, johon lisätään yksittäiset profiilit. Jos rakenne koostuisi yksittäisistä profiilin pätkistä, olisi lisäysvaiheessa syytä käyttää automaattisia trimmauksia.

Kun valmistustapana on putkilaser, jossa putkeen koneistetaan taitoksen vaatima kolo, niin näiden profiilien välille ei tarvita automaattitrimmauksia.

Profiilit trimmataan putkilaseria varten tehtyihin kirjasto-osiin.

Lopuksi mallista viedään putkilaseria varten Step-tiedosto, jossa halutut profiilin pätkät on yhdistetty yhdeksi suoraksi profiiliksi, joissa on taivutusta varten tarvittavat koneistukset.
Harjoitus 10: Iglu

Harjoituksessa eri vaiheissa mallinnetaan profiilien poikkileikkauksia, jotka tallennetaan profiilikirjastoon.

Iglun mallinnus aloitetaan jigi-osan mallinnuksella, jossa on pohjan ja kolmen muun kehän ohjausviivat sekä yhden kyljen profiilien ohjausviivat.

Aluksi lisätään pohjan kehän profiilit ja yhden kyljen 3 profiilia sekä iglun huipulle tulevat profiilit. Kyljen kolmesta profiilista tehdään polaarinen sarja. Lopuksi lisätään kahdelle keskimmäiselle kehälle tulevat kaksi profiilia, jotka trimmataan kyljen profiileihin ja niistä tehdään sarja aikaisempien sarjojen avulla.

Harjoitus 11: Koneistuskokoonpano (Hitsatun rakenteen koneistus)

Harjoitus alkaa noutamalla Vertex-pakattu projekti, jossa on mukana hitsattava profiilikoonta ja kierrereiät työstävä osa.

Tutustutaan pikanäppäimiin G jaka piilottaa ja palauttaa apugeometrian (viivat, aputasot ja poikkileikkaukset) ja M, joka kokoonpanossa piilottaa ja palauttaa työstävät piirteet.

Suoritetaan työstävien piirteiden työstö, joka koneistaa profiileihin kierrereiät. Kokoonpanolle tehdään piirustus, johon myös reiät mitoitetaan.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.