Skip to main content
Skip table of contents

4. Pohja, profiilien katkaisu ja yhdistäminen

Harjoitus 4: Pohja

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Profiilien trimmaus pintaan.
 • Profiilin katkaisun kahdeksi profiiliksi.
 • Kahden profiilin yhdistäminen yhdeksi profiiliksi.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi paikallinen osa kokoonpanoon.
 • Luonnostelu: Kahden pisteen suorakulmio, kahden pisteen viiva, Etäisyysehto.
 • Trimmaa profiili pintaan.
 • Katkaise profiili.
 • Yhdistä profiilit.
Tee uusi kokoonpanomalli

 • File > Uusi > Kokoonpano.
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  • Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Tee uusi ohjauskäyrä-tyyppinen osa

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi ja sitten Osa.
  • Valitse: Paikallinen.
  • Anna nimi, esim. SKELETON tai JIGI.
Määritä, ettei ohjauskäyrä osa tule osaluetteloon

 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.

 • Poista valinta: Kokoonpanon osaluetteloon, sillä tätä osamallia ei haluta osaluetteloon, onhan se täysin "aineeton" osa.
Mallinna ohjauskäyrä

 • Tilannekohtainen toiminto: Uusi luonnos > Vaaka(XY)-tasoon.
 • Piirrä suorakulmio symmetrisesti keskiristille.
 • Mitoita se: 800 ja 600.
 • Piirrä janat viivojen keskeltä keskelle kuvan mukaan.

Toimenpide:

 • Ohjauskäyrä.


Poistu osamallista SKELETON kokoonpanomalliin tilannekohtaisella toiminnolla OK.

Lisää kaikki profiilit ilman trimmausoptiota

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Profiili.
 • Vallitse profiili kirjastosta Profiilit > Putkipalkki > SSAB_10219_SQUARE (Nelikulmainen putkipalkki).
 • Valitse koko: SSAB_80x80x3.
 • Jätä automaattitrimmaukset pois:
 • Lisää profiili kaikille ohjausviivoille.
Trimmaa pitkät profiilit päätyprofiilien pintaan

 • Valitse pitkät profiilit (Jälkimmäiset
  pohjassa).
 • Valitse valintanauhasta toiminto: Pintaan.
 • Osoita päätyprofiilin sisäpinta.
 • Suorita trimmaus loppuun tilannekohtaisella toiminnolla: OK.


 • Tee sama toiseen päätyyn.
Trimmaa päätyprofiilit sivuprofiilien ulkopintaan

 • Valitse päätyprofiilit
 • Valitse valintanauhasta toiminto: Pintaan.
 • Osoita sivuprofiilin ulkopinta.
 • Suorita trimmaus loppuun tilannekohtaisella toiminnolla: OK.


 • Tee sama toiselle sivulle.
Venytä lyhyt keskiprofiili sivuprofiilien sisäpintoihin

 • Osoita venytettävä (lyhennettävä) profiili
  • Jos profiilia ei ole trimmattu, niin profiilin päihin ilmestyy siniset nuolet eli "vetokahvat".
 • Osoita trimmattavan pään sinistä nuolta, kuvassa 1).
 • Jos haluat, että venytettävän profiilin päätyyn syntyy assosiatiivinen liitos osoitetulle kohdenpinnalle, niin valitse työpöydän vasemmasta yläkulmasta Automaattitrimmaus pintaan
  , kuvassa 2). Tarvittaessa voit antaa trimmausraon.
 • Osoita kohdepinta, kuvassa 3).


 • Tee sama toiselle päädylly.
Katkaise pitkä keskiprofiili

Katkaistaan pitkä keskiprofiili siten että se trimmautuu lyhyen keskiprofiilin pintaan.

 • Osoita profiili
 • Tilannekohtainen toiminto: Katkaise profiili tai valintanauhasta:
  • Ohjelma merkkaa keltaisella pisteellä sen pään, josta lähdetään kohti katkaisukohtaa, kuvassa 1).
 • Vaihda tarvittaessa lähtöpäätä työpöydän vasemman yläkulman painikkeella, kuvassa 2).
 • Jos haluat, että venytettävän profiilin päätyyn syntyy assosiatiivinen liitos osoitetulle kohdepinnalle, niin valitse Automaattitrimmaus pintaan, kuvassa 3).
 • Osoita kohdepinta, kuvassa 4).


Jos nyt valitset keskiprofiilin toisen pään, kuvassa 5), näet että se on vielä päällekkäin lyhyen keskiprofiilin kanssa.
Trimmaa keskiprofiili siten, etteivät profiilit törmää

 • Valitse trimmattava profiili.
 • Valintanauhan toiminto: (Trimmaus) Pintaan.
 • Osoita pinta.
 • Viimeistele trimmaus: OK.

Suunnitelmat muuttuvat

Halutaankin pitkä keskiprofiili yhtenäisenä ja lyhyt katkaistuna.

Yhdistä profiilit yhdeksi profiiliksi

 • Osoita yhdistettävät profiilit.
 • Tilannekohtainen toiminto: Yhdistä profiilit tai valintanauhan toiminto Yhdistä.


Profiilien yhdistäminen

Vain samanlaiset profiilit voidaan yhdistää

 • Et voi yhdistää esim. U-palkkia ja I-palkkia.
 • Et voi yhdistää D100 ja D80 ohutseinäputkea.
 • Et voi yhdistää profiileja, jotka eivät ole samalla linjalla (eli samalla avaruussuoralla).

Jos samankokoiset yhdistettävät profiilit ovat eri asennossa, esim. toinen on kiertynyt akselinsa ympäri 15 astetta, niin yhdistetty profiili on siinä asennossa, jossa ensimmäiseksi yhdistettäväksi profiiliksi valittu profiili oli.
Lyhyen profiilin käsittely

On mahdollista, että nyt katkaiset lyhyen profiilin ensin kahtia trimmaten sen pitkän profiilin pintaan ja sitten trimmaat jäljelle jääneen, liian pitkän profiilin keskiprofiilin toiseen pintaan.

 • Eli samalla tavalla kuin kohdassa "Katkaise pitkä keskiprofiili" ja sen jälkeen kuten kohdassa "Trimmaa keskiprofiili siten etteivät profiilit törmää"

Mutta tässä tapauksessa, kun keskiprofiileille ei ole tehty mitään erikoisempia muutoksia, kuten kiertoja vetoakselinsa ympäri tai päiden trimmauksia osiin tai useampiin pintoihin, niin lienee helpompaa poistaa profiili ja lisätä profiilit uudelleen, huomioiden automaattitrimmaukset pintaa:

 • Valitse profiili ja paina Delete
  tai tilannekohtainen toiminto: Poista.
 • Osoita keskiprofiili ja tilannekohtainen toiminto: Lisää > Sama Profiili.
  • Valitse: Automaattinen trimmaus pintaan
 • Osoita ohjauskäyrä molemmilta puolilta keskiprofiilia.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet osamallinnuskurssin harjoituksesta: 2. Mallin piirustus.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.