Skip to main content
Skip table of contents

6. Kierreportaat (osasarja)

Harjoitus 6. Osasarja ja osan muokkaus

 

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Tekemään sarjan polaarisesti nousulla.
 • Muokkaamaan osamallia ja päivittämään sen kokoonpanoon.
 • Mittaamaan mallista etäisyyksiä.
 • Lisäämään piirustukseen mallin perspektiiviprojektion.
 • Katkaisemaan piirustuksen projektiosta turhaa geometriaa pois.
 • Piilottamaan osamallin siten, ettei se näy piirustuksessa.
 • Muokkaamaan värivarjostetun projektion pixeli-tarkkuutta.

Käytetyt toiminnot:

 • Lisää > Malli, Lisää > Malli (Tehdään sarja)
 • Ehdot > Samankeskisyys, Yhdensuuntaisuus.
 • Muokkaa (osamallia, kokoonpanomallia)
 • (Osan ominaisuudet:) Osa ei tule mukaan kokoonpanokuvaa
 • (Kokoonpanossa) Päivitä kaikki.
 • Etäisyys.
 • Piirustus: Katkaise projektio.
Nouda projekti, joka sisältää tarvittavat osat

 • Lataa tästä Vertex-projekti-zippi VX_AS6_PARTS.vxz
 • Raahaa se Internet-selaimen downloads-kohdasta Vertex G4-ohjelman päälle.
 • Varmista, että mallit löytyvät (B-selaimella) projektista VX_COURSE_ASSY.
  •  Päivitä tarvittaessa selain, elleivät nuo mallit VX_AS6-* heti löydy.
Tee uusi kokoonpano

 • File > Uusi > Kokoonpano
 • Syötä mallin tunnus.
 • Täytä arkistotiedot (Arkistot. painike).
 • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
  •  Valitse = Selaile projekteja ja valitse projekti.
  • Uusi = Perusta uusi projekti ja syötä projektin tiedot.
 • OK.
Lisää rakennuksen pala (rekvisiitta) kokoonpanoon

 • Lisää rakennuksen rekvisiitta (VX_AS6-A2) kokoonpanoon.
  •  Löytyy projektin VX_COURSE_ASSY alta.
  • Esim. Toiminnolla Lisää > Malli tai B-selaimella.
  • Pudota runko paikoilleen esim. hiiren keskinäppäimellä.
 •  Lisää askelma (VX_AS6-P1) ja osoita sen paikka avaruuteen.
 • keskeyttää lisäyksen.


Portaiden mitoituksesta

Jos oikeasti suunnittelet portaita, tarkasta tiedot virallisista rakentamismääräyksistä. Alle on kerätty tietoa eri lähteistä. Tietoa käytetään vain tämän harjoituksen tekemiseen.

 • Tässä harjoituksessa etenemään ei oteta kantaa.
Paikoita ensimmäinen askelma runkotolppaan

 • Lisää samankeskisyysehto runkotolpan lieriöpinnan ja porrasaskelman sisemmän lieriöpinnan välille.
 • Lisää etäisyysehto lattiapinnan ja porrasaskelman päällyspinnan väliin: 180.
 • Lisää yhdensuuntaisuusehto porrasaskelman alapinnan ohjausviivan ja lattia reunaviivan välille.

Tee porrasaskelmasta sarja

 • Osoita porras, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
 • Täytä sarjan tiedot:
  • Valitse vastapäivään (Menneisyydessä miekkamiesten hallitessa maailmaa, portaat tehtiin myötäpäivään, joka hankaloitti alhaalta hyökkäävän oikeakätisen miekkamiehen taistelua ylhäällä puolustavaa oikeakätistä miekkamiestä vastaan).
  • Valitse Polaarinen nousulla.
  • Anna lukumääräksi: 14.
  • Anna kulmaksi (alustavasti 260°) eli 3/4 osaa täydestä kierroksesta, josta poistetaan karkeasti askelman kulman puolikas.
  • Nousu-kohtaan Väli-arvoksi anna 180 (Katso edellinen Excel-taulukko).
  • OK.
 • Ohjelma piirtää apugeometrian, jonka avulla määritellään sarjan paikka ja suunta, kuvassa 2).
 • Osoita apugeometrian paikka askelman ohjausviivan päästä, kuvassa 3).


Tarkastele kierreportaiden askelmien keskinäistä sijaintia

 • Silmämääräisesti askelman menevät liian paljon limittäin, joten askelman mittoja voitaisi muuttaa.
 • Jos haluat tarkaa informaatiota, tee piirustus kahdesta päällekkäisestä portaasta.
  • Tee ensin uusi ilmiasu.
  • Valitse nuo kaksi porrasta.
  • Tilannekohtainen toiminto: Piilota > Piilota muut.
  • Piirustukset > Tee uusi piirustus (mutta piirustusta ei kannata tallentaa), mittakaava 1:10 ... 1:20.
  • Piiloviivat mukaan.


Askelmia on 14, joten kiertymiä on yksi vähemmän eli 13 ja ne on sijoitettu alustavasti 260° kulmaan, joten keskimääräinen kiertymä askelmien välillä on 20°
Muokkaa askelman geometriaa

 • Valitse askelma:
 • Tilannekohtainen toiminto: Avaa malli.
 • Tarkastele askelman ensimmäistä luonnosta.
  • Näet mittataulukkoon vaikuttavat arvot.
  • Poistu luonnoksesta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Mittataulukko.
  • Muuta STEP_ANGELE arvo 22.5 arvoksi 20.
  • Muuta OVERLAP arvo 40 arvoksi 20.
 • Tallenna askelman malli (VX_AS6-P1).


Vaihda ikkunan aktiivisuus kokoonpanon ikkunaan (Esim. Ctrl Tab-näppäinyhdistelmällä tai Näkymä-välilehden Ikkuna-ryhmän Luettelo-toiminnolla)

 • Paina F5-näppäintä, jolloin ohjelma merkkaa punaisella päivitettävät mallit (porrasaskelmat).
 • Tilannekohtainen toiminto: Päiviä kaikki.

Näiden muutosten seurauksena askelmat menevät päällekkäin 40 mm

Mallin ylin askelma menee rakennuksen välipohjan sisään tuon 20 mm, joten siitä pitäisi tehdä erikseen oma malli ja piirustus, jossa kuvataan sen geometria.

 • Mutta tässä harjoituksessa sitä ei tehdä.
Lisää kaidetolpan kokoonpano

 • Lisää kokoonpano (VX_AS6-A1).
 • Käännä koontaa 90° sinisen Z-akselin ympäri ennen paikan osoitusta.
 • Osoita paikka (keskimmäinen kuva) pisteestä, jossa on kiinni porrasaskelman ohjausviivan pää.
 • Ohjelma kysyy: Tehdäänkö sarja?
 • Vastaa Kyllä.


Jos sarjaa ei kysytä

Kokeile paikoittaa osa uudelleen.

Tai lisää kaidetolpan koonta kokoonpanoon ja paikoita se esim. porrasaskelmaan.

 • Samankeskisyys askelman ulkoreunan sylinteripinnan ja kaidetolpan kiinnityslevyn (sylinterimäisen) sisäpinnan suhteen sekä kiinnitysreikien samankeskisyyden avulla.
 • Valitse tolpan koonta (piirrepuusta saat valittua kerralla kaikki alikoonnan osat).
 • Tee sarja
 • Sarjan peruste: Osasarjan mukaan.
 • Osoita sen jälkeen porras.
 • OK.Aitojen portaiden suunnittelijan tulee huomioida

Porraskaiteiden pystytolppien välien suhteen on olemassa määräyksiä.

Tämän harjoituksen mukainen pystytolppa ei yksin riitä kattamaan näitä määräyksiä, vaan tolpassa pitäisi olla esim. aputolpat, siten ettei yksikään väli ylitä 100 mm.
Kaidejohtimen lisäys ja muokkaus.

 • Spiraalin mallista kaidejohdinta on mallinnettu apugeometrioita piirtäen. Malliin voit tutustua lukemalla mallin VX_AS6-P6.
 • Mallin mitoitus ja paikoitus on ajateltu siten, että ohjauskäyrä-ympyrä tulee lattiatasoon ja
 • Spiraalia ohjaava ohjauskäyrä (muotoviiva) määrää nousun ensimmäisen ja viimeisen kaidetolpan välillä.
 • Alla näkyvä kulma (kuvassa 100 ja mallissa 101.25) määrää portaiden kiertymän 260 astetta.
 • Mallinnus on toteutettu ohjauskäyrän ja poikkileikkauksen avulla tehdyllä pyyhkäisyllä, jota on sen jälkeen jatkettu molemmista päistä Luonnospiirteellä.

Tutki kokoonpanomallia mittaamalla sitä Etäisyys-toiminnolla

 • Esim. alimman ja ylimmän kaidetolpan pääpisteiden pystysuuntainen etäisyys on 2340.
 • Alimman kaidetolpan yläpäässä olevan kiinnityspalan ohjauskäyrän päätepiste on n. 1208 mm lattiasta, joten hyvä arvaus spiraalin lähtöpään korkeudelle lattiasta on 1210 mm


Kaidejohtimen paikoitus pinnan avulla

Spiraalimaisen kaidejohtimen pinta on Spline-pinta, joten sitä ei voi asemoida matemaattisesti kaidetolpan päässä olevan nivelletyn osan kanssa jossa on lieriöpinta.
Muokkaa kaidejohtimen mallia (VX_AS6-P6) em. mittojen mukaiseksi.

 • Muokkaa ensimmäistä luonnosta ja muuta mitat
  • 1230 > 1210.
  • 2250 > 2340.
 • Muokkaa toista luonnosta ja muuta mitta
  • 101.25 > 100.
 • Tallenna johtimen malli.


Vaihda ikkunan aktiivisuus kokoonpanon ikkunaan (Esim. Ctrl Tab-näppäinyhdistelmällä tai Näkymä-välilehden Ikkuna-ryhmän Luettelo-toiminnolla)

Lisää kaidejohdin kokoonpanoon

 • Lisää malli VX_AS6-P6.
 • Käännä koontaa 90° sinisen Z-akselin ympäri ennen paikan osoitusta.
 • Osoita paikka (Jos osoitat paikan runkotolpan alapäästä, niin ohjelma ehdottaa sarjan tekoa. Älä tee sarjaa).
Tavoittelemme piirustusta, jossa rekvisiittana oleva rakennuksen rungon pala ei näy, mutta jossa näkyy runkotolppa (Paikallinen malli: COLUMN).

 • Tämä voidaan saavuttaa myös luomalla uusi ilmiasu, jossa piilotetaan rakennuksen runko ja sitten tästä ilmiasusta tehdään piirustus.
 • Mutta harjoituksen vuoksi siirrämme osan alikokoonpanosta pääkoontaan.

Siirrä runkotolppa pääkoontaan

 • Valitse runkotolppa (COLUMN).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muut toiminnot > Vaihda kokoonpanoa.
 • Osoita piirrepuusta pääkoonnan symbolia.
 • Vahvista osoituksesi OK:lla.
 • Ohjelma varoittaa siirron olevan peruuttamaton.
 • Vahvista siirto: Kyllä.

Muokkaa rakennuksen rekvisiitta-kokoonpanoa

Jotta rakennuksen pala ei näkyisi kokoonpanopiirustuksessa.

 • Valitse kokoonpano (VX_AS6-A2).
 • Tilannekohtainen toiminto: Muokkaa.
 • Valitse rakennuksen rungon palaa kuvaava osa (ROOM).
 • Tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Poista valinnat Kokoonpanon osaluetteloon sekä Kokoopanokuvaan.
  • OK.
 • Palaa pääkoontaan: OK.

Tee mallille piirustus

Katso tarkemmat ohjeet osamallinnuskurssin harjoituksesta 2 Mallin piirustus.

 • Mittakaava: 1:25
 • Valitse projektiot: Edestä, Päältä ja Oikealta.
 • Tallenna arkistoon.
 • Lisää lomakesymboli: A2.

Aktivoi malli (Esim. Ctrl Tab)

 • Käännä se johonkin isometriseen projektioon.
 • Ota mukaan perspektiivi-näkymä: Näkymä-välilehden Projektio-ryhmän valinta: Perspektiivi.
 • Käännä vielä mallia haluamaasi asentoon.

Aktivoi piirustus (Esim. Ctrl Tab)

 • Lisää projektio.
  • Ohjelma avaa dialogin Uusi projektio.
 • Valitse painike: Katselusuunta.
 • Valitse avautuvasta Katselusuunta-dialogista: Osoita mallista.
 • Jos näkymä on kelvollinen niin kuittaa Valmiiksi (
  tai hiiren keskinäppäin).
  • Ohjelma palaa Katselusuuntadialogiin.
 • OK.
  • Ohjelma palaa Uusi Projektio-dialogoiin.
 • OK.
 • Sijoita projektio piirustukseen.
 • Voit skaalata projektiota sen ominaisuuksien avulla, muuttamalla mittakaavaa.

Jos käytit projektion piirtotapana: Varjostus tai Varjostus + Rautalanka, niin värivarjostuksen pikseli-tarkkuutta voit muuttaa, kun valitset ensin projektion ja sitten tilannekohtaisen toiminnon: Ominaisuudet > Lisäasetukset > Tarkkuus.
Katkaise projektiot

Koska runkotolppa on turhan pitkä, kannattaa ne katkaista piirustuksessa.

 • Valitse projektiot
 • Tilannekohtainen toiminto: Katkaise projektio.
 • Osoita kaksi (vaakasuuntaista) linjaa joiden väli poistetaan piirustuksesta.
  • Kuvassa 1) ja 2).
  • OK.
 • Ohjelma kääntää katkaisulinjat pystysuuntaan, mutta koska projektiota ei katkaista vaakasuunnassa, niin kuittaa
  • OK.
 • Ohjelma lyhentää molempia valittuja projektioita.
 • Voit kuitenkin mitoittaa osia, kuten ne näkyisivät kokonaan.


Tallenna piirustus.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .Video

Kesto: 3min 9sek


Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.