Skip to main content
Skip table of contents

8. Muokkaa materiaalitietokantaa

Harjoitus 8: Muokkaa materiaalitietokantaa

Käytä materiaalitietokantaa, kun täydennät nimikekantaa ja haet sinne materiaalitietoja tai kun haluat antaa osalle materiaalitietoja ilman nimikekantaa.

 • Materiaalikannan tietoja käytetään myös lujuuslaskennassa (FEA).


Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla.

Tässä harjoituksessa opimme

 • Miten materiaalitietokantaa (d_SPEC1) muokataan Vertex-tietokantaa käsittelemällä.
 • Miten tietokantaa voit käsitellä nopeasti Excelillä, ilman tietokannan erillistä tuontia, joka on esitetty harjoituksessa Muokkaa nimikekantaa.

Käytetyt toiminnot:

 • (Järjestelmä >) Materiaalit.
 • Kopioi rivi.
 • Vie > Muokkaa Excelissä nyt ja palauta takaisin.

Varmuuskopioi tietokanta ennen muutoksia

Varsinkin jos aikomuksenasi on tehdä paljon muutoksia, niin suosittelemme, että kopiot tietokannan osaset ennen muokkausta turvaan.

 • Avaa oikea hakemisto: File > Tämä ohjelmaversio ja valitse Shared-painike.
 • Valitse dbases-hakemisto.
 • Kopioi kaksi tiedostoa jonnekin turvaan d_SPEC1 ja d_SPEC1c.


Avaa materiaalitietokanta muokattavaksi

 • Valitse Järjestelmä-välilehti.

 • Valintanauhan toiminto: Materiaalit.

 • Ohjelma avaa materiaalitietokannan.

Kopioi rivi uuden materiaalin pohjaksi

 • Valitse rivi.
 • Tilannekohtainen toiminto: Kopio rivi.
  • Ohjelma kopio rivin, mutta tyhjentää tunnuksen.
 • Täydennä tunnus ja muokkaa rivin arvoja.
 • Huomaa rivien järjestysnumero sarakkeessa Järj. Anna sille Ryhmä-kohtaisesti yksilöllinen numero.
  • Eniten käytetyille (suosituimmille) materiaaleille kannattaa antaa pienimmän numerot.


Voit tarvittaessa

 • Lisätä uuden tyhjän rivin toiminnolla Lisää rivi edelle tai Lisää rivi perään.
 • Poistaa tarpeettoman rivin.

Tallenna tietokanta

 • OK tallentaa tekemäsi muutokset.


Kannan muokkaus Excelissä

Edellä kuvatun, lähinnä yksittäisen rivin lisäykseen ja muokkaukseen sopivan tavan sijaan, voit ottaa kannan hetkeksi Exceliin, ja muokata sitä siellä, josta se Excel-tallennuksen ja Excel-taulukon sulkemisen jälkeen palauttaa tiedot materiaalitietokantaan.

Muista tietokannan varmuuskopiointi

 • Kopioi kaksi tiedostoa jonnekin turvaan d_SPEC1 ja d_SPEC1c.


Avaa materiaalitietokanta muokattavaksi

 • Valitse Järjestelmä-välilehti.

 • Valintanauhan toiminto: Materiaalit.


Ota tietokanta Exceliin käsiteltäväksi.

 • Valitse joku rivi.
 • Tilannekohtainen toiminto: Vie > Muokkaa Excelissä nyt ja palauta takaisin.
  • Tämä avaa tietokannan XML-muodossa Exceliin sekä
  • Lukitsee Vertex G4:n ja tietokannan (d_SPEC1). Eli et voi käyttää Vertexiä niin kauan, kuin tuo tiedosto on Excelissä auki.


Muokkaa Excelissä nyt ja palauta takaisin

Toiminto on tarkoitettu nopeaksi työkaluksi käsitellä Vertex-tietokantaa Excelissä.

Jos Excel-taulun käsittelyajan tarve on pidempi, kannattaa käyttää toimintoa Vie > XML-tiedostoksi.

Muokkaa tietoja Excelin avulla ja tallenna Excel

 • Lisää ja poista rivejä. Muokkaa tietoja.
 • Tallenna Excel-taulu
  • Ohjelma saattaa varoittaa tiedostomuodosta.

 • Hyväksy tallennus XML-muotoon: Yes.

Sulje Excel-ohjelma

 • Sulje Excel.
 • Vertex aktivoituu ja kertoo tietokannan tuonnin tulokset.
 • Tallenna tietokanta OK:lla.

Lisätty rivi näkyy aluksi, ennen tietokannan tallennusta, rivien lopussa.

 • Tietokannan tallennuksen jälkeen se näkyy Ryhmän ja järjestysnumeron mukaisessa järjestyksessä.

Esimerkki materiaalitietokannan hyödyntämisestä

Tässä esimerkissä haetaan materiaalitietokannasta tietoja osamallin osaluetteloriville.

 • Toiminto (Osa>) Työkalut-ryhmä > Materiaali.
 • Valitse esivalintapainike.
  • Tämä avaa valikon, jossa esitellään materiaaliryhmät.
 • Valitse materiaaliryhmä. • Ohjelma esittelee vain valitun ryhmän materiaalit.
 • Valitse materiaali.

 • Ohjelma täyttää muutamia kenttiä, myös välilehdellä Massa.
 • Mutta esim. materiaalin tunnusta "varastonimikettä" ei materiaalitietokannassa tietenkään ole, joten osaluetteloinnin tarpeisiin materiaalitietokannan käyttö on osin puutteellista.


Samaan tyyliin materiaalitietokantaa voit käyttää, kun täydennät Nimiketietokantaa (Järjestelmä > Tuoterakenteet) ja siellä Ostonimikkeen tiedot-välilehdellä käyt hakemassa kentän Materiaali sisältöä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.