Skip to main content
Skip table of contents

4. Levyn taivutus

Harjoitus 4: Korkin avaaja

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 25.0 (Vertex 2019) versiolla.

Sisällys
Tässä harjoituksessa opimme

 • Kirjastopiirteen käyttö mallin aloituksessa.
 • Osan muuttaminen Ohutlevyksi ja paksuuden anto osoittamalla.
 • Luonnostelemaan symmetristä geometriaa.
 • Taivuttamaan levyä.

Käytetyt toiminnot

 • Lisää piirre ja varioi se ennen lisäystä.
 • Luonnostelu + Poistava Pursotus.
 • Luonnostelu + Taivutus.


Päävaiheet

 • Lisää runko-osa piirteenä.
 • Mallinna hahlo (Luonnos + Poistava pursotus).
 • Muuta kappale ohutlevyksi.
 • Tee taivutus 1 (Luonnokseen yksi jana + toimenpide: Taivutus).
 • Tee taivutus 2 (Luonnokseen yksi jana + toimenpide: Taivutus).

Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Aloita mallinnus lisäämällä kirjastopiirre

 • Toiminto: Kirjastopiirre > Lisää.
  • Tai tilannekohtaisesta valikosta: Liitä kirjastopiirre > Lisäten ainetta.
 • Piirre löytyy kirjastosta: Piirteet > Alkeismuodot > nokka.
 • Kaksoisnapsauta piirrettä.
 • Anna piirteen mitat
  • Paksuus h = 2
  • Pituus l = 55
  • Säde r1 = 16
  • Säde r2 = 12
 • OK.
 • Ohjelma kysyy: tuodaanko piirre osana vai piirteenä.
 • Vastaa: Osana
  • Piirre putoaa omasta origostaan mallin origoonPiirteenä vai osana

Kun lisäät piirteen tyhjään osamalliin, ohjelma kysyy lisätäänkö piirre osana vai piirteenä.

 • Jos lisäät geometrian Piirteenä, näkyy se piirrepuussa yhtenä vaiheena ja voit varioida sitä vain niillä mitoilla, joissa mukana on kaava.
 • Jos lisäät geometrian Osana, tulee mallin mukana sen täydellinen historia, jolloin voit muokata kaikkia historiavaiheita käsittelemällä niiden luonnoksia ja toimenpiteitä.

Jos lisäät geometrian piirteenä, niin osoita piirteen paikka.
Muunna osa ohutlevyksi

 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta toiminto Ominaisuudet.

 • Valitse osan tyypiksi Ohutlevy.
  • Ohjelma kysyy: Käytetäänkö pursotuksen pituutta ohutlevyn paksuutena. Teoriassa voisi olla epävarmaa olisiko osan pursotus kelvollinen ohutlevyn paksuudeksi.
 • Vastaa kysymykseen: Ei.
  • Ohjelma kysyy: Haluatko osoittaa pinnan (nopeuttaa)?
 • Vastaa kysymykseen: Kyllä.
 • Osoita pinta, jonka perusteella ohjelma arvioi levyn paksuuden.
 • Valitse Ominaisuudet.
 • Valitse taipuman laskentamenetelmä, kuten ensimmäisessä harjoituksessa on kerrottu.

 • Valitse Ominaisuudet.
 • Valitse taipuman laskentamenetelmä, kuten ensimmäisessä harjoituksessa on kerrottu.
Mallinnan hahlo

 • Valitse mallin yläpinta.
 • Uusi luonnos > Pintaan.


Luonnostele muoto

 •  Luonnostele ensin kulmikas U-muoto. Käytä symmetriaa, yhtenevyyksiä ja etäisyyksiä.
 • Muuta U:n alaviivat apuviivoiksi.
 • Luonnostele kaaret (toinen tangentiaalisena viivalle ja toinen ei tangentiaalisena.)
 • Lisää pyöristykset (0.5 mm) hahlon nurkkiin.
 • Lisää sädemitta (14)
 • Piirrä ympyrä ja anna sille halkaisija 10.


Toimenpide

 • Poista - Pursota > Kappaleen läpi.

Mallinna ensimmäinen taivutus

 • Valitse mallin alapinta
 • Uusi luonnos > Pintaan.
  • Luonnostele yksi jana kielekkeen reunaviivasta toiseen reunaviivaan.
  • Anna etäisyys (4).
 • Toimenpide: Taivutus
  • Taivutussäde: 3
  • Taivutuskulma: 45
  • Taivutuksen puoli: Varmista että taipuman puoli on kuvan mukainen. Ellei ole, vaihda se kohdasta Taivutuksen puoli.
Mallinna toinen taivutus

 • Valitse kielekkeen yläpinta.
 • Uusi luonnos > Pintaan.
  • Luonnostele yksi jana kielekkeen reunaviivasta toiseen reunaviivaan.
  • Anna etäisyys (15).
 • Toimenpide: Taivuta
  • Taivutussäde: 3.
  • Taivutuskulma: 45
  • Taivutuksen puoli: Varmista että taipuman puoli on kuvan mukainen. Ellei ole, vaihda se kohdasta Taivutuksen puoli.

Kuvassa avaaja, jolle on annettu visualisointimateriaali


Kuvassa avaajan piirustus, jossa on kolme pääprojektiota.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .
Video

Kesto 2min 37sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.