Skip to main content
Skip table of contents

Mittavarioituvan komponentin teko ja muokkaus

Vertex G4 sisältää mittavan määrän valmiita kirjastokomponentteja.  Komponentteja ja niiden mittataulukoita voidaan muokata ja tarvittaessa voidaan tehdä uusia komponentteja.  Komponentin mittataulukon muokkaus voidaan tehdä G4 käyttöliittymän kautta tai Microsoft Excel -siirron avulla.  Komponentti voidaan linkittää nimiketietokantaan.

Uusi komponentti


Osan mallinnus

 • Osaa ei ole pakko arkistoida, voit tallentaa sen tiedostona väliaikaiseen hakemistoon. Voit halutessasi tallentaa myös arkistoon.
 • Mitoita luonnos ja anna varioituville mitoille kaavat
 • Testaa osan varioituvuutta tilannekohtaisella toiminnolla Mittataulukko


Mittataulukko

 • Avaa mittataulukko napauttamalla hiiren oikeaa näppäintä
 • Vaihe1: Mittojen kaavat ja oletusarvot 
  • Testaa komponentin  varioituvuus muuttamalla näitä arvoja


 • Vie tietokanta: Vie tietokanta Exceliin
 • Tuo tietokanta: Tuo muokattu tietokanta Excelistä
 • Lisää tiedot: Voit lisätä mittataulukkoon rivejä kirjoittamalla tunnuksen ja valitsemalla Lisää tiedot


     

Mittataulukon vienti Exceliin

 • Valitse Vie tietokanta
 • Valitse hakemisto, johon tallennat väliaikaisen tiedoston
 • Tallennusmuotona pitää olla Extensible Markup Lang.(XML)-tiedostot (*.xlm)
 • Mittataulukkko avautuu Exceliin
 • Käsittele mittataulukko Excelissä, tallenna
Jos saat Excel virheilmoituksen ks. ohjeet Virheilmoitus avattaessa tiedosto Exceliin

Mittataulukon palautus komponentille

 • Valitse Tuo tietokanta
 • Valitse tallentamasi Excel-tiedosto
 • Ohjelma lataa käsittelemäsi tietokannan ja saat ilmoituksen Tietokanta siirretty
 • Poistu mittataulukosta valitsemalla Ok ja avaa mittataulukko uudelleen
 • Mittataulukko sisältää nyt Excelissä tallentamasi tiedotTallenna komponentti

 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta Tallenna kirjastoon > Komponenttina...
 • Anna komponentille tunnus
 • Tallenna komponentti shared\components -hakemistoon (polku on oletuksena valittu)


Testaus

 • Avaa kokoonpano
 • Valitse tilannekohtaisesta valikosta Lisää komponentti
 • Valitse Kirjastot > Komponentit > Omat

Valitse Päivitä selain, jotta saat uuden komponentin näkyviin

 • Valitse Koko
 • Mikäli järjestelmässäsi on käytössä nimikkeistä, linkitä komponentti nimikkeeseen, jos linkitystä ei ole tehty
 • Valitse Ok
 • Sijoita komponentti


 


Komponentin muokkaus

 • Avaa File > Tämä ohjelmaversio
 • Avaa tiedostonhallinta kohdasta Vertex hakemistot

Omat komponentit

 • Valitse Shared
 • Hae komponentti hakemistosta shared\components
 • Raahaa komponentti G4-ikkunaan
 • Tee muutokset ja tallenna

Järjestelmän komponentit

 • Valitse System
 • Hae komponentti hakemistosta system\components
 • Raahaa komponentti G4-ikkunaan
 • Tee muutokset ja tallenna


Komponentti tallentuu automaattisesti shared\components -hakemistoonJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.