Skip to main content
Skip table of contents

Varastorakennuksen teräsrakenne


Tehtävänä on muodostaa alla olevan kuvan mukaisen varastorakennuksen teräsrakenteesta palkkielementeistä koostuva laskentamalli. Laskentamalli muodostetaan siten, että teräsrakenteen pilarien alapäät ovat jäykästi kiinnitetty alustaansa ja I-palkeilla vaikuttavat viivakuormat. Myös profiilien omapaino huomioidaan laskennassa.

Luo tutkimus

 1. Avaa malli Ex_FEA_Beam_2 projektista Examples ja siirry Palkki- ja sauvarakenne FEA -tilaan painamalla hiiren oikeaa painiketta malli-ikkunassa ja valitsemalla FEA > 
  Palkki- ja sauvarakenne FEA
  .

 2. Valitse kaikki mallin osat ja luo uusi tutkimus valitsemalla 
  Uusi tutkimus.


 3. Anna tutkimukselle nimi. Aseta Profiilien omapaino päälle.

Kytke solmuja

 1. Valitse kaikki tutkimuksen osat painamalla tutkimuspuusta aktiivisen tutkimuksen tilannekohtaisesta valikosta Valitse osat.

 2. Kytke valittujen palkkien solmuja toisiinsa painamalla valintanauhalta 
  Kytke.


 3. Aseta kytkennän toleranssiksi Automaattinen, jolloin kytkennän toleranssi lasketaan automaattisesti sopivaksi valittujen osien perusteella. Aseta solmujen väliseksi kytkennäksi 
  Täysin kytketty
  , jolloin osien välille syntyy jäykkä liitos. Kytke solmuja painamalla OK.


 4. Tarkasta kytkentöjen onnistuminen. Etuprojektiosta katsottuna oikeanpuoleiseen päätyyn on muodostunut kytkentä pilarien alapäähän. Pura kytkentä valitsemalla toinen solmuista (tai molemmat) ja painamalla hiiren oikealla painikkeella avautuvasta tilannekohtaisesta valikosta 
  Irrota.

Aseta tuenta ja kuormitus

 1. Valitse kaikki pilarien alapäiden solmut ja aseta niille tilannekohtaisesta valikosta tuennan pikavalinta 
  Kiinnitetty.


 2. Aloita viivakuormien syöttäminen painamalla valintanauhalta 
  Viivakuorma.


 3. Syötä viivakuorma valitsemalla ensin yhden I-palkin päätysolmu ja sen jälkeen kyseisen palkin toinen päätysolmu.

  Päällekkäisten solmujen valinta on helpompaa, kun valitsee ensin profiilin, jonka solmua on valitsemassa. Tällöin muiden profiilien solmut suodattuvat pois näkyvistä. 4. Toista viivakuorman lisäys muillekin I-palkeille. Tässä esimerkissä tasaisten viivakuormien arvoksi asetetaan 8 kN/m 3d-mallin negatiivisen Z-akselin suuntaan.


 5. Laskentamalli on nyt valmis ratkaistavaksi.

Ratkaise tutkimus

 1. Valitse valintanauhalta 
  Ratkaise.


 2. Voit tarkastella laskentamallin osien rasitussuureita väritettynä esityksenä tai kuvaajina. Voit visualisoida rakenteen siirtymätilaa Siirtymätila-liukukytkimellä. Saat näkyville myös tukisolmujen tukireaktiot valitsemalla Näytä tukivoimat tai Näytä tukimomentit.

Tällä sivulla:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.