Skip to main content
Skip table of contents

10. Pyörösahan terä

Harjoitus 10: Kovapalaterä.

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty versiolle 27.0 (Vertex 2021) sopivaksi.
Tässä harjoituksessa opimme

Mallinnetaan 32 hampainen kovapalapyörösahan terä, jossa on runko ja erilliset kovametalliset teräpalat (eli kyseessä on kokoonpano) Kovapalat ovat joka toisessa hampaassa viilattu vinoksi oikealle ja joka toisessa vinoksi vasemmalle.

 • Polaarisen piirre- ja polaarisen osa-sarjan teon.
 • Yksinkertaisen kokoonpano luonnin.
 • Osan lisääminen sarjaan käyttäen osassa olevaa piiresarjaa.


Käytetyt toiminnot:

 • Kertaamme luonnostelutyökaluja.
 • Tee piirresarja.
 • Päästä.
 • Ilmiasut > Lisää ilmiasu, Ilmiasut > Ominaisuudet > Nimi.
 • Peilaa
 • Lisää > Malli
 • Kokoonpanon ehdot > yhtenevyys ja etäisyys.
 • Kokoonpanon > Tee sarja (osasarja).
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.
Mallinna pyörösahan terän runko

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto

 • Luonnostele muotoviivat ja ohjausviivat
  • Kolme ympyrää, halkaisijat 50, 220 ja 236 (uloin ohjauskäyrä)
  • Piirrä pystyviiva (tyyppiä ohjausviiva), joka päättyy muotoviivakaarelle (= päätepiste yhtenevä sen kanssa).
  • Piirrä vinot viivat (tyyppiä ohjausviiva), jotka päättyvät muotoviivalle (= päätepiste yhtenevä sen kanssa).
  • Laita vinot ohjausviivat symmetriseksi pystyviivalle.
  • Lisää kulmaehto 22.5° reunimmaisten ohjausviivojen väliin
  • Piirrä jokaisen ohjausviivan päästä ohjausviivan pätkä ja laita ao. viivalle kohtisuoruusehto viivan kanssa. (katso viereistä alakuvaa)
 • Näitä ohjausviivoja käytetään hyväksi kun luonnostellaan hammasrunkoja.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota
 • Molempiin suuntiin.
 • Pituus: 2


22.5° astetta tulee siitä, että tässä harjoituksessa mallinnetaan kaksi hammasta kerralla

 • 360 / 32 = 22.5
Mallinna hammasparin runko

Varmista että apugeometria näkyy mallissa (G-näppäin tai työkalunauhan painike:

)

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Jos malli näyttää kulmikkaalle, säädä Piirtotarkkuutta.

 • Läydät sen Näkymä-välilehden Asetukset-ryhmästä.
 • Kulmatoleranssi: 5.
Luonnostele muoto

 • Aloita piirtämällä kolme kaarta, joista reunimmaiset lähtevät tangentiaalisesti liikkeelle ohjausviivoista (Kuva A).
 • Piirrä murtoviivaketju siten, että kaarelta lähtevä jana on yhtenevä ohjausviivan kanssa (Kuva B).
 • Lisää kaikille kolmelle kaarelle sama säde-ehto. (Kuva C).
 • Lisää tarvittavat tangentiaalisuusehdot piirtämiesi murtoviivojen ja kaarien väliin sekä keskimmäisen kaaren ja ohjausgeometrian väliin. (Kuva C).

 • Lisää kohtisuoruusehdot hampaiden etupintojen ja kovapalan satuloiden pohjan väliin (Kuva D).
 • Lisää etäisyysehdot 5 ja 4 kovapalojen satulaa varten (Kuva E).
 • Lisää sädeehto 4 hampaan pohjalle (Kuva E).
 • Lisää yhtynevyysehto pystysuoran ohjausviivan ja keskimmäisen ympyrän kaaren keskipisteen välille (Kuva F).
 • Lisää kulmaehdot  (Kuva G).
  • 15 ja 30 hampaan pystypintojen ja ohjausgeometrian väliin
  • 60 hampaan kärjelle.
 • Jos luonnos ei ole loppuun saakka määritelty, niin lisää tarvittaessa yhtenevyysehto nurkkapisteen ja ohjausviivan välille (Kuva H).
 • Piirrä murtoviivaketju joka sulkee muodon. (Kuva I)
  • Ilman näitä viivoja, et voi tehdä Pursotus-toimenpidettä.
  • Jos tekisit mittavarioituvaa geometriaa (pyörösahanteristä tuoteperheen) niin silloin nämä muodon sulkevat viivat kannattaisi lukita ehdoilla paikoilleen.


Toimenpide:

 • Lisää - Pursota
 • Molempiin suuntiin.
 • Pituus: 2
Tee hammasparista sarja

 • Valitse hammasparin piirre piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee piirresarja.
  • Polaarinen.
  • Lukumäärän kehällä: 16.
  • Säde: 25 (tällä ei ole suurta merkitystä. Ohjelma piirtää annetun säteen suuruisen ohjausviivan malliin).
Mallinna lämpölaajenemisura

 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.
 • Piirrä ympyrä ja murtoviivaketju.
 • Murtoviivan päät yhteneväksi ympyrälle.
 • Murtoviivan pystyviivat symmetriseksi ohjausviivalle.
 • Poista ympyrästä pala toiminnolla: Poista viivan osa.
 • Mitat kuvan mukaan, uran leveys 1, säde 2 ja uran pituus ohjausviivalle 24.


Toimenpide: Poista - Pursota 2 - Kappaleen läpi

 • Vaihda pursotuksen suunta tai valitse kohta: Molempiin suuntiin.
Tee lämpölaajenemisurasta polaarinen sarja

 • Valitse uran piirre piirrepuusta.
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee piirresarja.
  • Polaarinen.
  • Lukumäärän kehällä: 4.
  • Säde: 25

Anna terärungolle visualisointimateriaali:

 • Tilannekohtainen toiminto: Visualisointi > Vaihda materiaali.
 • Valitse-painike.
 • Etsi kirjastosta visualisointimateriaali: Metallit > Teräkset > BRUSHED STEEL.
 • Hyväksy materiaali dialigissa Visualisointimateriaalin vaihto: OK.
Tallenna terärungon malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Mallinna teräpala

 • File > Uusi > Osa. (Anna nimi ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse vanha projekti).
 • Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.

Luonnostele muoto.

 • Toiminto: Murtoviiva.
 • Misää Mittaehdot.
 • Lisää yhtenevyysehto.

Toimenpide:

 • Lisää - Pursota.
 • Molempiin suuntiin
 • Pituus: 2.8.
Tee teräpalaan leikkuuta edistävät viisteet päästön avulla.

 • Valitse päästettävät pinnat.
 • Tilannekohtainen toiminto: Päästä.
 • Osoita referenssitaso (jonka suhteen päästö tehdään)
 • Avautuvassa dialogissa
  • Anna päästön kulma 5.
  • Valitse: Poista.
  • Tilanteen voit tarkastaa Käytä-painikkeella.
 • OK.


Päästö, Poisto vai Lisää

Osan mitat säilyvät osoitetulla referenssitasolla.

 • Poista = poistaa ainetta refernssitasosta lähtien.
 • Lisää = lisää ainetta referenssitasosta lähtien.
Tee toinen ilmiasu ja peilaa osa jälkimmäisessä ilmiasussa.

Ilmiasun lisäys ja ilmiasujen nimeämiset:

 • Tilannekohtainen toiminto piirrepuun ilmiasussa: Lisää ilmiasu.
 • Nimeä ilmiasut: Vasen ja Oikea.
  • Ilmiasun tilannekohtaisella toiminnolla: Ilmiasut > Ominaisuudet > Nimi.
 • Aktivoi jälkimmäinen ilmiasu kaksoisnapsauttamalla sitä, sillä peilaus tehdään vain siihen

Hampaan peilaus:

 • Valintanauhan toiminto: (Työkalut) Peilaa.
 • Osoita hampaan sivupinta.
 • Poista valinta: Alkuperäinen geometria säilyy.
 • OK.
Tallenna hampaan malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Tee uusi kokoonpanomalli pyöräterää varten

 • File > Uusi > Kokoonpano. (Anna nimi ja arkistotiedot ja tee uusi projekti tai valitse vanha projekti).

Lisää terärunko kokoonpanoon

 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Malli > etsi malli Historia > Viimeisimmät oksan alta tai oikean projektin alta.
 • Valitse malli kaksoisnapsauttamalla sitä.
 • Asemoi tämä ensimmäinen osa kokoonpanoon esim. Hiiren keskinäppäimellä (=Valmis-kuittaus), tilannekohtaisella OK:lla tai V-näppäimellä, jolloin osa kiinnittyy kokoonpanon origoon omasta origostaan.
  • Ohjelma olisi valmis lisäämään samaan osaa uusiin paikkoihin.
  • Keskeytä osien lisäys Ecs-näppäimellä. V-näppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla OK ohjelma keskeyttää valitun osan lisäyksen ja pyytää valitsemaan seuraavan lisättävän osan.
 • Ohjelma lukitsee oletuksena ensimmäisen osan paikoilleen, joten et voi raahata sitä.


Käytä selainta lisäämiseen

Edellä kuvattu Lisää > Malli toiminto avaa ns. mallien lisäysselaimen, jonka toiminnot on trimmattu osien lisäämiseen kokoonpanoon.

Jos käytät yleisselainta, joka aukeaa B-näppäimellä, niin tartu osaan kiinni ja raahaa sitä pieni matka ja vapauta hiiren valintapainike, jolloin voit lisätä osan kokoonpanoon.

 • Yleisselaimessa (B) tehty kaksoisnapsautus ei mene lisäystilaan, vaan avaa mallin.
Lisää molemman kätiset teräpalat kokoonpanoon


 • Tilannekohtainen toiminto: Lisää > Malli
 • Etsi hampaan malli (esim Historia > Viimeisimmät) ja valitse se (= napsauta sitä kerran).
 • Raahaa hammasta pienen matkaa ja vapauta hiiren valintapainike.
 • Ohjelma pyytää valitsemaan ilmiasun.
  • Valitse ensin toinen (esim oikeakätinen)
 • Osoita hampaalle paikka
 • V-näppäimellä tai tilannekohtaisella toiminnolla OK ohjelma keskeyttää valitun osan lisäyksen ja pyytää valitsemaan uuden osan.
 • Valitse hammas uudelleen.
 • Ohjelma pyytää valitsemaan ilmiasun.
  • Valitse nyt toinen (esim vasenkätinen)
 • Osoita hampaalle paikka (mutta älä osoita sitä terän rungosta).
 • Keskeytä osien lisäys Ecs-näppäimellä

Laita palat paikoilleen

 • Valitse valintanauhasta (Ehdot) Yhtenevyys.
 • Osoita vuorotelle teräpalasta pinta ja terärungosta pinta, joiden välille haluat yhtenevyyden.
  • Kuvassa pinnat pareittain 1) ja 2) sekä 3) ja 4).
 • Tee sama asemointi toiselle teräpalalle, jonka jälkeen teräpalat ovat kahdessa suunnassa sidottuja.
 • Keskeytä ehtojen anto esim. napsauttamalla hiiren keskipainiketta, Esc-näppäintä tai tilannekohtaista toimintoa OK.

Raahaa palaset suurin piirtein paikoilleen.

 • Osoita teräpalaa ja pidä hiiren valintapainike pohjassa ja raahaa pala paikoilleen.
 • Toista sama toiselle palalle.
Paikoita palan etäisyys terärungosta

 • Valitse valintanauhasta (Ehdot) Etäisyys.
 • Osoita ensimmäisen osan pinta (esim. teräpalan sivupinta).
 • Osoita toisen osan pinta (esim. terärungon pinta)
 • Anna pintojen välinen etäisyys: 0.4.


Etäisyyden puolen vaihto

Etäisyysehto siirtää paloja lyhimmän mahdollisen matkan. joten jos teräpala olisi ollut kokonaan rungon takana, niin palan sivupinta olisi jäänyt runko-osan sivupintojen väliin, eli tässä tapauksessa väärälle puolelle.

 • Tämän tapauksen voi korjata valitsemalla osan ja sen jälkeen piirrepuun alta näkyvän Etäisyys(0.4) ehdon ja sille tilannekohtaisen toiminnon: Vaihda puoli.
Tee teräpaloista osasarja

Tässä teräpaloista tehdään osasarja käyttäen hyväksi rungon sarjassa olevia piirteitä.

 • Osoita ensimmäinen teräpala, joko mallista tai piirrepuusta, kuvassa 1).
 • Tilannekohtainen toiminto: Tee sarja.
 • Vaihda sarjan tyyppi Uusi sarja, kuvassa 2) valinnaksi Pinta osan piirresarjasta, kuvassa 3).
 • Ohjelma avaa dialogin, joka kertoo sarjan tiedot, älä muuta tietoja. Kuvassa 4).
 • Osoita piirteestä pinta, kuvassa 5).
  • Jos osut esim. hampaan lappeeseen ohjelma voi ilmoittaa että "Pinta ei kuulu sarjaa", jolloin joudut osoittamaan toisen pinnan. Sellaisen pinnan joka on yksikäsitteisesti syntynyt piirteeseen, joka on sarjoitettu.
 • OK muodostaa sarjan.


Tee vastaavalla tavalla toisenkätisestä hampaasta sarja.
Tee mallille piirustus

 • Katso tarkemmat ohjeet harjoituksesta: 2. Mallin piirustus
 • Kokoonpanoa kuvaavaan piirustukseen liittyvä osaluettelotoiminnallisuus esitellään kokoonpanoharjoitusten yhteydessä.

Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Lataa tästä pyörösahan terän kokoonpanomalli (VX_PART10.vxz)

 • Tiedosto sisältää myös osamallit: Terärunko VX_PART10A ja hammas VX_PART10B.
Video

Kesto 3min 44sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 1080pHD.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.