Skip to main content
Skip table of contents

Luonnostelukurssi - osamallinnusta
Yleistä

Tämän sivuston avulla opit käyttämään Vertex G4-ohjelmiston luonnostelutyökalua osien mallintamiseen.

 • Opit myös muokkaamaan tekemääsi luonnosta.
 • Ymmärrät liikkumisen osamallin historiapuussa.
 • Sivusto on luotu periaatteen "Tekemällä oppii"-mukaisesti ja tässä tutustutaan aiheeseen käytännön harjoitusten kautta. Harjoituskappaleet on pidetty yksinkertaisina mutta niiden avulla tutustut ohjelman luonnostelun työkaluihin, joita voit sitten itse soveltaa omien osamalliesi suunnitteluun.
 • On syytä käydä läpi kaikki harjoitukset, sillä jokaisen harjoituksen yhteydessä on tuotu esiin uusia piirteitä luonnostelusta.

Taustatiedot

 • Sinun olisi hyvä ymmärtää Vertex G4:n tapa hallita malleja ja piirustuksia malli- ja piirustusarkistojen sekä projektiarkistojen avulla.
 • Näitä taitoja voit oppia myös Peruskurssilla.
  • Katso Vertex Systems Oy:n kurssitarjontaa: G4 kurssit

Suosittelemme, että teet nämä harjoitukset numerojärjestyksessä, sillä loppupään harjoituksissa oletamme että olet omaksunut jo joitain toimintoja.

 • Tämän takia loppupään harjoituksissa ei ole kaikkia asioita kerrottu yksityiskohtaisesti.
Harjoitus 1: Etulevy

Tässä tutustutaan osan mallintamiseen piirtämällä päämuoto symmetrisesti origon suhteen perusaputasolle. Luonnos mitoitetaan  ja pursotetaan määrävahvuiseksi levyksi. Sen jälkeen levyn pintaan luonnostellaan reiät ja poistetaan ainetta pursottamalla.


Harjoitus 2: Kolmi- ja monikulmion mallinnus

Tässä tutustutaan monikulmioiden luonnosteluun ja todetaan että pyöristykset kannattaa tehdä mallissa, ei luonnostellen.


Harjoitus 3: Kaulus - Älykäs viivaketju

Tässä tutustutaan viivaketjun piirtämiseen Älykäs viivaketju-työkalulla, jonka perustella voit kerralla luonnostella janoja ja kaaria, jotka ovat toisilleen tangentiaalisia, viivoja joiden päätepisteet sijoittuvat symmetrisesti keskiristille ja kaaria jotka avautuvat vaaka- tai pystysuuntaan.

Harjoitus 4: Kulmakappale

Tässä tutustutaan yhtenevyys, kohtisuoruus, kulma, etäisyys, keskipiste-ehtoihin ja ns. ei-ajaviin mittoihin. Katsotaan, miten luonnoksessa näytetään joko koko osan geometria tai sitten vain luonnoksen oma ja sen referenssi-geometria (= luonnostason pinnat). Reikä pursotetaan molempiin suuntiin.


Harjoitus 5: Kääntövipu - mallin piirustus

Tässä mallin muoto piirretään Älykäs viivaketju-työkalulla. Luonnosgeometria sidotaan paikalleen piirtämällä apuviiva, jonka suhteen annetaan symmetriaehdot. Luonnoksen paikoitukseen käytetään sama etäisyys-, kulma-, säde- ja etäisyysehtoja.

Mallille annetaan nimiketiedot (= raaka-ainetiedot) ja sille tehdään piirustus.


Harjoitus 6: Laippa - Polaarinen sarja

Tässä luonnostellaan laipan poikkileikkaus ja pyöräytysakseli, jonka ympäri poikkileikkaus pyöräytetään osaksi. Tutustutaan luonnoksen polaariseen sarjaan ja vertaillaan sen ominaisuuksia polaariseen piirresarjaan.

Harjoitus 7: Akseli - rasterin hyödyntäminen

Tässä harjoituksessa käytämme luonnostelun apuna akselista saatua rasterikuvaa. Tutustumme etäisyys- tai mittaehdon käyttämiseen puoleksi piirretyn akselin geometrian halkaisijamitoitukseen. Pienet viisteet ja pyöristyksen lisätään mallinnustilassa, ei luonnoksessa. Malliin lisätätään kierremerkki, joka näkyy piirustuksessa kierteenä.


Harjoitus 8: Korvake - ohjauskäyrä

Tässä tutustutaan ohjausgeometrian piirtämiseen samassa luonnoksessa, jossa luonnostetaan osan päämuoto. Pursotuksessa käytetään kartiokkuutta (päästöä). Myöhemmissä luonnoksissa reikien paikoitukseen käytetään osan ensimmäisen luonnoksen ohjausviivoja. Malliin lisätään kirjastosta kierrereiät, jotka paikoitetaan ohjausviivoihin.


Harjoitus 9: Muototiiviste

Tässä harjoituksessa luonnostelemme ensin viivaketjun, josta teemme ohjauskäyrän ja sen jälkeen ohjauskäyrälle sijoitettuun luonnokseen viivaketjun, josta teemme poikkileikkauksen. Ohjaskäyrän ja poikkileikkauksen avulla teemme pyyhkäisyn (sweep).

Harjoitus 10: Logo - Mittaohjautuvuus

Tässä harjoituksessa peilaamme luonnosviivoja ja lisäämme mittoihin muuttujia ja kaavoja, joiden avulla geometriaa on helppo varioida. Tallennamme luonnoksen kirjastoon ja käytämme sitä seuraavissa vaiheessa. Lisäävän ja poistavan pursotuksen lisäksi, uutena luonnostoimenpiteenä käytämme jakoviivaa (joka jakaa pinnan osiin, tässä kahteen osaan).Harjoitus 11. Poikkileikkaus - Pyyhkäisy

Tässä harjoituksessa luonnostelemme profiilin poikkileikkauksen, joka tallennetaan profiilikirjastoon. Kirjastoon tallennettua poikkileikkausta käytämme osan mallintamiseen ohjauskäyrän avulla.


Harjoitus 12. Tekstit

Tässä harjoituksessa lisäämme luonnokseen tekstiä, jota käytämme lisäävään ja poistavaan pursotukseen. Pursotuksessa käytämme myös optiota Valittuun pintaan sekä offset-arvoa, jolla saamme tekstin pinnan saman keskeiselle kaarevuudelle, kuin valittu pinta on. Lisäämme tekstin myös ympyrän kaarelle.

Hakusanalista

 1. Ä
 2. A-C
 3. D-F
 4. G-J
 5. K
 6. L
 7. M
 8. N-O
 9. P
 10. Q-S
 11. T-U
 12. V-Z
 13. 0-9
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.