Skip to main content
Skip table of contents

4. Kulmakappale

Harjoitus 4: Kulmakappale

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Luonnostyökaluista yhtenevyyden, kohtisuoruuden, kulman ja keskipisteen.
 • Ei ajavan mitan eli mitan ilman ehto-ominaisuutta.
 • Pursotuksen molempiin suuntiin.
 • Ei-mittaehtojen näytön ja piilotuksen (F9).
 • Peruuta, eli Undo-toiminnon.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos > perusaputasoon.
 • Uusi luonnos > pintaan.
 • Luonnostelu: Viivaketjun lisäys.
 • Luonnostelun ehdot: Yhtenevyys, kohtisuoruus, kulma, etäisyys, keskipiste.
 • Toimenpide: Lisäävä pursotus.
 • Toimenpide: Poistava pursotus.
Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

Luonnostele viivaketju

 • Siirry luonnostelutilaan: Uusi luonnos > Vaaka (XY)-tasoon.
 • Toiminto: Murtoviiva
 • Piirrä viivaketju
  • Osoita ensimmäiseksi pisteeksi origo (eli keskiristin keskipiste).
  • Lähde piirtämään kehää oikealle (huomaa suuntalukitukset).
  • Kun piirrät alinta vaakaviivaa, niin hae viivan päätepisteen paikka origosta.
 • Ohjelma lisää viivoja piirrettäessä ehtoja: mm. viivan päiden välille yhtenevyyksiä, yhdensuuntaisuuksia (origon viivojen kanssa) ja suuntia. Jokaista tällaista ehtoa vastaa sininen symboli luonnoksessa.
 • Ehtojen symbolit saat näkyviin ja piiloon funktionnäppäimellä F9.


Käytä viivaimia

 • Kun kohdistin näyttää X- tai Y-symbolia, napsauta kohdistinta, jotta viiva lukittuu ao. suuntaan. Viiva saa tällöin yhdensuuntaisuusehdon (= -symboli)
 • Kun kohdistin näyttää 45°, niin ohjelma lukitsee suunnan 45 tai -45 asteen kulmaan ja viiva saa suuntaehdon (nuoli symboli)
Analysoidaan ehtotarpeita

Tulkitse viivan värien mukaan ehtojen lisäystarpeita

 • Viivoille tulee ehtojen rajoitusasteesta riippuen kolme väriä (Musta, Tumma violetti tai Vaalean violetti)

Versiossa 26.0.XX ja vanhemmissa väri näkyi vain silloin kun:

 • Rautalankapiirtoa ei ole valittu ja
 • Kun olet lisäämässä ehtoa.


Luonnosviivojen värit

Ehtoja lisättäessä (ei rautalankatilassa) viivat saavat seuraavia värejä:

 • Musta. Kun viiva ja sen pisteet ovat täysin määritelty.
 • Tumma violetti. Kun viivan toinen pää tai ympyrän tai kaaren keskipiste on määrätty. Myös viiva joka on kiinnitetty, mutta jonka päätepiste tai päätepisteet eivät ole kiinnitetty.
 • Vaalean violetti. Kun viivan päätepisteiden tai ympyrän keskipisteen paikka on epämääräinen, vaikka viivalla olisikin ehtoja, kuten pituus, kulma, tangentti jne.
 • Punainen. Kun viiva on ylimääritelty.
 • Sininen. Viiva on assosiatiivinen eli "kiinnittynyt" toiseen osaan tai osan aikaisempaan geometriaan. Tällainen tilanne syntyy, kun viiva kopioidaan luonnostasoon.
 • Harmaa. Viiva ei kuulu luonnokseen.
Koeta raahata viivoja tai pisteitä

 • Vasemman alakulman viestirivillä pitää lukea: Valmiina (Opaste: paina F1).
  • Ellei lue, sinulla on jokin toiminto kesken. Lopeta toiminto Esc-painikkeella.
 • Osoita viivaa tai pistettä ja pidä hiiren valintapainike pohjassa.
 • Siirrä kohdistinta ja vapauta valintapainike.
 • Peruuta raahaus tarvittaessa, kumoa-toiminnolla tai näppäinyhdistelmällä Ctrl  Z.


Ehtojen tarpeet

Vertex G4 ei vaadi sitä, että luonnos on loppuun saakka määritelty. Voit tehdä luonnokselle toimenpiteen (pursotus jne) missä tahansa vaiheessa, kun olet itse tyytyväinen luonnokseesi.

Mutta jos kappaleesta on tulossa parametrisesti mittaohjautuva, niin suosittelemme että luonnos on loppuun saakka määritelty.

 • Luonnoksen tilanteen näet piirrepuun alaosasta.

Kumoa ja Teepäs-toiminnallisuus

 • Voit peruuttaa edellisen toiminnon Kumoa-toiminnolla
  tai näppäinyhdistelmällä: Ctrl  Z.
 • Voit palauttaa peruttamasi toiminnon Teepäs-toiminnolla
  tai näppäinyhdistelmällä: Ctrl  Y

Huomaa:

 • Jos lisäät kerralla vaikkapa viisi etäisyysehtoa ja lopetat ehtojen lisäyksen ja sen jälkeen kumoat toiminnon, niin kaikki lisäämäsi viisi etäisyysehtoa poistuvat.

Raahaus

Raahaus toimii vain, kun sinulla ei ole mitään toimintoa kesken (esim viivan piirtoa tai ehdon lisäystä).

 • Viivojen tai pisteiden raahaus on eräs keino tarkastella ehtojen tarpeita.
  • Tartu luonnoksen viivaan tai pisteeseen ja yrittää raahata sitä paikasta toiseen.
  • Jos viiva tai piste raahautuu, niin tuohon kohtaan tarvitaan ehkä jokin ehto.
 • Viivat ja pisteet raahautuvat käyttäen niitä vapausasteita, joita niillä on ja samalla ne vetävät mukaan muita niihin liittyviä viivoja.
 • Yläkuvassa on tartuttu pisteisiin, paitsi B-kohdassa on tartuttu viivaan.
  • A = Pystyviivalla ei ollut yhdensuuntaisuusehtoa, mutta vaakaviivalla on yhdensuuntaisuusehto.
  • B = Pystyviiva liukuu suuntansa ja pituutensa säilyttäen, koska viivassa itsessään ja ylemmässä vaakaviivassa on yhdensuuntaisuusehto.
  • C = Nuolella varustetussa viivassa on suuntaehto, joten viivan suunta ei muutu, vaikka sen päätepistettä raahataan.
  • D = Viivojen päätepisteiden paikkaa ei rajoita mikään ehto, joten molempien viivojen päätepisteet raahautuvat vapaasti
Lisää ehdot

Lisää tarvittavat yhtenevyys-ehdot

 • Valitse toiminto: Mitta.
  • Osoita ylin viiva.
  • Syötä arvo: 150.
  • Tämä arvo skaalaa luonnoksen muut viivat vastaaviin mittoihin, jolloin viivojen suhte ei muutu.
 • Valitse ehto: Yhtenevyys.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).


Yhtenevyysehto

Viivoille annettu yhtenevyys-ehto tarkoittaa, että viivat kulkevat samalla avaruuden lävistävällä suoralla, mutta niiden ei tarvitse koskea toisiinsa.

Pisteille (viivan päätepisteille, ympyröiden ja kaarien keskipisteille) annettu yhtenevyys sijoitaa nuo pisteet pääkkäin, eli samaan pisteeseen.

Viivalle ja pisteelle annettu yhtenevyys tarkoittaa sitä että piste sijaitsee samalla avaruuden lävistävällä suoralla, mutta pisteen ei tarvitse koskea viivaan.

Vaihtoehto yhtenyysehdon antamiselle:

 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja osoita toinen viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Yhtenevyys.


Yhtenevyysehdolle ei ole omaa (sinistä) symbolia.
Lisää yksi kohtisuoruusehto

 • Valitse ehto: Kohtisuoruus.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).

Jos muut ehdot eivät rajoita viivojen suuntia, niin ensimmäiseksi osoitettu viiva säilyttää suuntansa ja toiseksi osoitettu viiva suunnataan sitä vasten kohtisuoraan.


Toinen vaihtoehto kohtisuoruusehdon antamiselle

 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja osoita toinen viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Kohtisuoruus.
Anna kolon syvyys etäisyysehdon avulla

 • Valitse ehto: Etäisyys.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita mittaluvun paikka ja anna mitta: 25.

Jos muut ehdot eivät rajoita viivojen suuntia, niin ensimmäiseksi osoitettu viiva säilyttää suuntansa ja toiseksi osoitettu viiva suunnataan sen kanssa yhdensuuntaiseksi.

 • Huomioi myös se, että jos osoitat elementiksi viivan ja toiseksi elementiksi toisen viivan päätepisteen, niin silloin viivat eivät saa yhdensuuntaisuutta.


Toinen vaihtoehto etäisyysehdon antamiseen

 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja osoita toinen viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Etäisyys.
 • Osoita mittaluvun paikka ja anna mitta.


Mitan ja Etäisyyden eroavaisuudet

Ehto kahden janan välillä:

 • Jos käytän Mittaehtoa kahden yhdensuuntaisen viivan välillä, niin se toimii kuten etäisyysehto.
 • Jos käytät Mittaehtoa kahden erisuuntaisen viivan välillä, niin se toimii kuin kulmaehto.
 • Jos käytät Etäisyysehtoa kahden erisuuntaisen viivan välillä, niin se suuntaa viivat yhdensuuntaisiksi.

Mittaehdon yleiskäyttöisyys:

 • Jos osoitat yhden janan, ohjelma piirtää sille mitan ja olettaa että annat mitalle paikan ja oikean arvon.
 • Jos osoitat lisäksi toisen janan, ohjelma ehdottaa joko etäisyyttä tai kulmaa.
 • Jos osoitat kaaren tai ellipsin, ohjelma ehdottaa sädemittaa.
 • Jos osoitat ympyrän, ohjelma ehdottaa halkaisijamittaa.
Lisää yksi kulmaehto

 • Valitse ehto: Kulma.
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).

Jos muut ehdot eivät rajoita viivojen suuntia, niin ensimmäiseksi osoitettu viiva säilyttää suuntansa ja toiseksi osoitettu viiva suunnataan sen kanssa kulmaan.

 • Kuvan esimerkissä sillä ei ole merkitystä, koska ensimmäisellä viivalla on yhdensuuntaisuusehto (keskiristin vaakaviivan kanssa), eikä se siten voi kääntyä.


Toinen vaihtoehto kulman antamiseen

 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja osoita toinen viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Kulma.
 • Osoita mittaluvun paikka ja anna mitta.
Lisää kolon etäisyysehto - Ylimääritys

Tavoitteena on antaa kolon leveydeksi etäisyysehdon avulla 40 mm. Mutta kuvan mukaisessa geometriassa kumpaankin viivaan kohdistuu jo suunnan määrittävä ehto.

 • Kuvan viivalla 1) on olemassa suuntaehto (Viivan vieressä on nuoli ja piirrepuun alta löytyy ehto Suunta (315).
 • Kuvan viivalla 2) on olemassa kohtisuoruusehto sellaiseen viivaan, jolla on olemassa kulmaehto vaakasuuntaiseksi yhdensuuntaisuusehdolla sidottuun viivaan.
 • Tämän takia ehtoa ei voida toteuttaa, vaikka ehto lisätään. Kuva A.
 • Tällainen luonnoksen ylimäärittyminen näkyy ehtolistan yläpuolella tekstinä Luonnos ylimääritelty sekä siten, että ristiriidassa olevat ehdot värjätään punaiseksi sekä luonnoksessa että ehtoluettelossa.

Luonnostelua ei kannata jatkaa, ennen kuin ylimääritys puretaan pois:

 • Poista joko viimeksi lisätty ehto kumoa-toiminnolla (
  tai Ctrl  Z).
 • Tai poista jokin muu tämän ehdon kanssa ristiriidassa oleva ehto.

Kuvan tapauksessa suuntaehto on syntynyt vahingossa piirtovaiheessa, joten se kannattaa poistaa:

 • Lopeta ehtojen anto Esc-painikkeella, jos toiminto on vielä käynnissä.
 • Valitse ehto (joka ehtoluettelosta, kuva C tai geometriasta, kuva B.
 • Tilannekohtainen valikko: Poista tai Delete-näppäin.
Lisää muut etäisyys- tai mittaehdot

 • A: Etäisyys 20 annetaan viivan ja pisteen väliin. (Vaihtoehtona Mittaehto pystyviivalle).
 • B: Etäisyys 40 annetaan viivan ja pisteen väliin. (Vaihtoehtona Mittaehto vaakaviivalle).
 • C: Mitta 30 on annettu viivalle.
 • D: Mitta 70 on annettu viivalle.
  • Tämän tuloksena luonnos ylimäärittyy.
 • E: Muokkaa mittaa 150.
  • Kaksoisnapsauta mittaa tai valitse mitta ja ota tilannekohtainen toiminto: Ominaisuudet.
  • Poista valinta: Toimii ehtona.


Mittaehdon suuntaus

Kun Mittaehtoa annetaan vinolle viivalle, niin se voi kohdistimen sijainnista rippuen suuntautua:

 • Pystysuuntaan.
 • Vaakasuuntaan.
 • Viivan suuntaan.

Siirtele kohdistinta sen mukaan, millaisen mitan haluat ja napsauta sitten kohdistinta.
Ei ajavat mitat

Voit lisätä luonnokseen Mitta-, Etäisyys- tai Kulmaehtoja ja ottaa niiltä pois ominaisuuden Toimii ehtona.

 • Kun geometriaa muokataan tällaiset mitat muuttuvat mukana, mutta ne eivät ohjaa geometriaa.
 • Tällaiset mitat voivat auttaa luonnostelussa tarkastamaan ehtojen seurauksena syntyviä mittoja.
Lopeta luonnostelu ja tee lisäävä pursotus

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Lisää ja Pursota.

  • Anna pituusmitaksi 20.
Käännä kappaletta ja valitse pinta luonnostelua varten

 • Napsauta hiiren keskimmäinen näppäin pohjaan ja pidä se siellä kun liikutat hiirtä hitaasti.
 • Käännä mallia oikean puoleiseen asentoon ja vapauta hiiren painike.
 • Valitse pinta.


Mallin pyörittely

Työkalunauhassa on seitsemän painiketta, joilla saat käänneltyä mallia määrättyihin suuntiin.

 • Vasemmalta alkaen: Edestä, päältä, vasemmalta, oikealta, isometrinen, osoita pinta, joka käännetään kohtisuoraan ja oikealla lista projektioista, jonne voi tallentaa omia suuntia.

Hiiren keskimmäinen painiketta pohjassa pitäen saa mallin kääntymänn vaaka- tai pystyakselin suhteen, riippuen kohdistimen liikkeestä.

Shift + hiiren Vasen painike => tekee saman asian kuin edellä.

Shift + hiiren Oikea painike => Zoomaa mallia joustavasti (Joustavammin kuin hiiren rulla, jonka avulla liike on nykivää).

Shift + hiiren Keskimmäinen painike => Panerointi eli siirto sivu- ja pystysuunnassa ilman kiertymiä.
Siirrytään luonnostelutilaan

 • Pinta on valittu.
 • Tilannekohtainen valikko: Uusi luonnos > Pintaan.


Luonnostelun asetuksia

Kappale piirretään joko varjostettuna tai rautalankana.

 • Rautalankapiirrossa kaikki kappaleen viivat näkyvät. Tästä on hyötyä, jos kappaleen toisella puolella on muotoja, joihin luonnosviivoja halutaan sitoa. Tästä voi olla myös haittaa, jos luonnokseen piirtyy luonnostelun kannalta ylimääräisiä viivoja.
  • Tällainen tilanne on oheisessa kappaleessa.
 • Vain luonnos ja referenssit näyttää kappaleen viivoista vain ne jotka kuuluvat luonnostelutason reunaviivoihin.
 • Kohtisuoraan-asetuksen olellessa valittuna, luonnostelu käännetään aina kohtisuoraan, kun osamallinnuksesta tullaan luonnostelutilaan.
  • Tästä riippumatta voit käännellä mallia haluttuun asentoon kesken luonnostelun.
  • Jos mallin kääntelyn jälkeen haluat kääntää luonnoksen taas kohtisuoraan käytä tilannekohtaisen valikon toimintoa Kohtisuoraan.
Piirretään ympyrä ja asemoidaan sen keskelle pintaa

 • Piirrä ympyrä
  : Osoita keskipiste ja kehäpiste.

Keskipiste-ehdon antaminen:

 • Valitse ehto: Keskipiste
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita keskitettävä piste, kuvassa 3).

Anna ympyrän halkaisija: 10 (puuttuu kuvasta)


Vaihtoehto Keskipiste-ehdon antamiselle

 • Osoita ensimmäinen viiva.
 • Paina Ctrl-näppäin pohjaan ja osoita toinen viiva.
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Keskipiste.
 • Osoita ympyrän keskipiste.
Lopeta luonnostelu ja tee poistava pursotus

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Poista ja Pursota.

  • Valitse: Kappaleen läpi.
Muokkaa pursotusta

Tarkoitus on pursottaa reikä koko kappaleen läpi, joten vie kohdistin piirrepuussa kohdan Pursotus päälle ja valitse tilannekohtainen toiminto: Muokkaa piirrettä.

 • Valitse pursotuksen lisämääritys: Molempiin suuntiin. (Tämän olisi toki voinut valita jo heti pursotusta tehtäessä)
Tee tarvittavat pyöristykset osamallinnustilassa.

 • Valitse ne viivat kerralla, joille aiot antaa saman pyöristyssäteen (Valinta Ctrl-näppäin pohjassa).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä/Viistä > Pyöristä tämä.
Reikä estää yhden nurkan pyöristyksen

Jos valitset kuvassa 1) näkyvän viivan, niin se (todennäköisesti) estää pyöristyksen syntymisen. (Riippuu pyöristyssäteen arvosta).

 • Napsauta ensimmäistä kulman vieressä olevaa pintaa, kuvassa 2).
 • Pidä Crtl-näppäin pohjassa ja napsauta kulman vieressä olevaa toista pintaa, kuvassa 3).
 • Tilannekohtainen toiminto: Pyöristä, kuvassa 4).
  • Syötä arvo: 5).
  • OK.
Tee pyöristysketjut ylä- ja alalappeelle

 • Valitse yksi viiva yläreunasta ja Ctrl-näppäin pohjassa toinen viiva alareunasta.
 • Tilannekohtainen valikko: Pyöristä/Viistä > Pyöristä.


Pyöristä ja pyöristä tämä-toimintojen ero

Pyöristä tämä pyöristää vain osoitetun janan tai kaaren, eikä etene tangentoaalista viivaketjua pidemmälle

Pyöristä etsii osoitetulle viivalle tangentiaalista ketjua ja pyöristää koko viivaketjun
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai

Mallin jatkojalostus (käsitellään muissa harjoituksissa)

 • Voit antaa mallille raaka-ainenimikkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Nimiketiedot.
  • Nämä näkyvät piirustuksen osaluettelossa.
 • Voit tehdä mallille työpiirustuksen:
  • Valitse piirrepuusta kohta: Piirustukset.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.Video

Kesto 3min 43sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.