Skip to main content
Skip table of contents

3. Kaulus - Älykäs viivaketju

Harjoitus 3: Kaulus

Versio yhteensopivuus

Harjoitus on toteutettu 26.0 (Vertex 2020) versiolla ja päivitetty version 27.0 (Vertex 2021) mukaiseksi.
Tässä harjoituksessa opimme

 • Käyttämään luonnostelun Älykäs viivaketju-työkalua.
 • Käyttämään luonnostelun Offset-työkalua.
 • Lopussa tutustumme luonnostelun Asennusreikä-työkaluun.


Käytetyt toiminnot:

 • Uusi luonnos > perusaputasoon.
 • Luonnostelu: Älykäs viivaketju.
 • Luonnostelu: Offset
 • Toimenpide: Lisäävä pursotus.
Ovaalimaisen kehän piirtäminen älykkään viivaketjun avulla.Luo uusi osamalli

 • File > Uusi > Osa
  •  Anna tunnus.
  • Täytä arkistotiedot.
  • Valitse olemassa oleva projekti tai tee uusi projekti.

 • Tee luonnos vaakatasoon: Uusi luonnos > Pysty (XZ)-tasoon.


Piirrämme viivaketjun symmetrisesti keskiristin ympärille:

Käyttökohteet

Ns. Älykästä viivaketjua kannattaa käyttää, kun luonnostelet muotoa, jossa on sekä janoja että ympyrän kaaria. Janat ja kaaret liittyvät toisiinsa tangentiaalisesti tai kohtisuoraan. Ohjelma avustaa myös keskiristin suhteen symmetristä piirtoa.

Avustavat symbolit

Kun ohjelma näyttää seuraavia symboleita, voit napsauttaa kohdistinta, jolloin ohjelma huomioi piirrossa:

 • X- ja Y-suuntaiset lukitukset (Kuten muissakin viivan piirtotoiminnoissa).
 • Kohtisuoruuden:
 • Symmetrisyyden keskiristille:
 • Janan tangentiaalisuuden edeltävälle kaarelle:
 • Vaakalukitus
 • Pystylukitus
 • Janan pysty- tai vaakalukitus piirrettävänä olevalle kaarelle
Käynnistä valintanauhasta toiminto: Älykäs viivaketju

 • Osoita lähtöpiste, kuvassa 1).
 • Suuntaa kohdistin vaakasuuntaan, jolloin näet ehdotuksen X-suuntaisesta lukituksesta, kuvassa 2).
  • Napsauta kohdistinta, jolloin vaakasuunta lukittuu.

Siirrä kohdistinta vasemmalle, kunnes symmetriasymboli (
) ilmestyy, kuvassa 3).
 • Napsauta kohdistinta, jolloin ohjelma piirtää viivan päätepisteen keskiristin pystyakselin suhteen symmetrisesti lähtöpisteelle.
Siirrä kohdistinta siten, että ohjelma ehdottaa tangentiaalisen kaaren piirtoa ja siirrä kohdistinta ylöspäin siten, että ohjelma piirtää apuviivan ja ehdottaa sille kohtisuoraa piirtoa (
), kuvassa 4).
 • Napsauta kohdistinta, jotta suunta lukittuu.


Riippuen kohdistimen sijainnista, ohjelma voi lähteä piirtämään:

 • Tangentiaalista kaarta
 • Edelliselle viivalle kohtisuoraan olevaa viivaa.
Siirrä kohdistinta ylöspäin, kunnes ohjelma ehdottaa symmetristä piirtoa (

), kuvassa 5).

 • Napsauta kohdistinta, jotta symmetrisyys lukittuu.
Siirrä kohdistinta vasemmalle, kunnes ohjelma ehdottaa kaarelle tangentiaalista viivaa (

), kuvassa 6).

 • Napsauta kohdistinta, jotta suunta lukittuu.

Siirrä kohdistinta vasemmalle, kunnes ohjelma ehdottaa symmetristä piirtoa (

), kuvassa 7).

 • Napsauta kohdistinta, jolloin ohjelma piirtää viivan päätepisteen keskiristin pystyakselin suhteen symmetrisesti viivan lähtöpisteelle.
Siirrä kohdistinta siten, että ohjelma ehdottaa tangentiaalisen kaaren piirtoa ja siirrä kohdistinta alaspäin siten, että ohjelma piirtää apuviivan ja ehdottaa sille kohtisuoraa piirtoa (

), kuvassa 8).

 • Napsauta kohdistinta, jotta suunta lukittuu.
Siirrä kohdistinta alapäin, kunnes ohjelma kertoo valitsevansa viivan ja sen päätepisteen (

)
Mitoita luonnos

 • Toiminto: Etäisyys
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 3).
 • Anna mittaluvulle arvo: 30.


Vaihtoehtoinen mitoitustapa

 • Valitse ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Pidä Crtl-näppäin pohjassa ja valitse toinen viiva, kuvassa 2).
 • Tilannekohtainen valikko: Ehdot > Etäisyys.
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 3).
 • Anna mittaluvulle arvo: 30.


Samalla tyylillä voit mitoittaa kaarien välisen etäisyyden.

 • Toiminto: Etäisyys
 • Osoita ensimmäinen viiva, kuvassa 1).
 • Osoita toinen viiva, kuvassa 2).
 • Osoita mittaluvun paikka, kuvassa 3).
 • Anna mittaluvulle arvo: 130.


Kahden kaaren tai ympyrän välinen etäisyys

Ohjelma ehdottaa kahden kaariviivan tai tai ympyräviivan valinnan jälkeen neljää erilaista mitoitusvaihtoehtoa.

 • Vaihtoehdot riippuvat kohdistimen sijainnista.
 • Siirrä kohdistin sellaiseen paikkaan, että voit mitoittaa haluamasi mitan.Piirretään viivalle yhdensuuntainen viiva

 • Käynnistä valintanauhasta toiminto: Offset.
 • Anna viivojen etäisyys: 2.
 • Valitse optio; Valinta ketjuna.
 • Osoita viiva, kuvassa 1).
 • Osoita suunta, jonne offset viiva piirretään, kuvassa 2).
 • Hyväksy valinnat: OK.


Viivojen offset

Viivojen yhdensuuntaisia kopio-viivoja voidaan piirtää monipuolisesti. Katso erilaisia vaihtoehtoja tarkemmin Vertexin ohjeista.

 • Väli(t) = Voita antaa yhden tai pilkulla toisistaan erotettuja useampia välejä, jolloin saat monta offset-viivaa kerralla.
 • Lukumäärä = Voit antaa lukumäärän vain, jos annoit yhden välin.
 • Offset molemmille puolille = Ohjelma piirtää offset viivat kummallekin puolelle osoitettua viivaa.
 • Ketju samalle puolelle = Pidä tämä valinta aina päällä, sillä muutoin offset viivat voivat piirtyä eri puolille emoviivoja
 • Valinta ketjuna = Jos osoitetun viivan päästä lähtee toinen viiva jne., ohjelma valitsee kaikki viivat.
 • Pikatoiminto = Ohjelma piirtää heti emoviivan osoituksen jälkeen offset-viivan sille puolelle, jolta puolelta osoitit viivan.
  • Tämä valinta vähentää toimintoketjusta viivan puolen osoituksen.
 • Automaattinen esikatselu = Ohjelma piirtää offset viivat ilman Käytä-painikkeen painamista.

Lopeta luonnostelu ja tee lisäävä pursotus

 • Valitse OK joko valintanauhasta tai tilannekohtaisesta valikosta.

 • Ohjelma hyppää valikkoon Pursotuksen tiedot.

  • Valitse: Lisää ja Pursota.
  • Anna pituusmitta: 50.
Tallenna malli

 • File > Tallenna tai paina
  tai
  .

Mallin jatkojalostus (käsitellään muissa harjoituksissa)

 • Voit antaa mallille raaka-ainenimikkeen tilannekohtaisella toiminnolla: Nimiketiedot.
  • Nämä näkyvät piirustuksen osaluettelossa.
 • Voit tehdä mallille työpiirustuksen:
  • Valitse piirrepuusta kohta: Piirustukset.
  • Tilannekohtainen toiminto: Uusi piirustus.
Asennusreikä

Ovaalin piirto Asennusreikä-työkalulla

 • Valitse toiminto: Asennusreikä.
 • Osoita ensimmäinen piste, kuvassa 1).
 • Lukitse tarvittaessa suunta (X- ja Y-viivaimet + kohdistimen napsautus).
 • Osoita toinen piste, kuvassa 2).
 • Osoita piste, joka määrää leveyden, kuvassa 3).


Asennusreiän keskelle piirtyy neljästä janasta koostuva ohjausviiva, jota voi myöhemmin käyttää esim. osien paikoituksessa.Video

Kesto 2min 10sek

Huomaa

Saat videolle parhaan kuvalaadun, kun katselet sitä:

 • Kokokuvamoodissa.
 • Tarkkuudella 720p.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.